Köpenhamns flygplats inviger minst 13 nya flygrutter under 2018

I snitt öppnas 15 nya rutter varje år till Köpenhamns flygplats. Foto: News Øresund

Under 2018 kommer minst 13 nya flygrutter till Köpenhamns flygplats i Kastrup att öppnas. Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne som tillsammans med Wonderful Copenhagen arbetar för att främja turismen i hela regionen, säger att av de nya rutterna är de från Beijing och Hongkong särskilt viktiga för besöksnäringen.

– Tittar du på flyglinjer till London har vi ganska många. Vi har färre till Kina och tillgängligheten direkt till Beijing är jätteviktig för det arbete vi gör för att locka besökare till Skåne och till Köpenhamn. Det är helt avgörande att det finns en tillgänglighet till de olika länderna och destinationerna vi har prioriterat, säger Pia Jönsson till News Øresund.

Men det är inte bara ökad tillgänglighet från destinationer som inte tidigare haft direktflyg som gör att just Beijin- och Hongkongrutten är särskilt intressanta. Kina är en prioriterad marknad för Tourism in Skåne. Där finns det köpstarka konsumenter och många av dem är intresserade av att resa till Skåne och Köpenhamn om möjligheten finns, menar Pia Jönsson.

Sedan 2013 har i snitt 15 nya flygrutter till Köpenhamns flygplats i Kastrup öppnats varje år. (News Øresund)