Jens Kramer Mikkelsen blir ny stadsutvecklingschef på NREP

Jens Kramer Mikkelsen var överborgmästare i Köpenhamn 1989-2004. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Senast kommer Jens Kramer Mikkelsen från en chefspost för det offentliga stadsutvecklingsbolaget By og Havn – och ännu tidigare har han varit överborgmästare för Köpenhamn. Nu blir han stadsutvecklingschef för NREP, som bland annat vill rusta upp stadsdelen Tingbjerg i Köpenhamn, så att det inte längre platsar på den danska så kallade ghettolistan.

– Ingen har haft en mer signifikant påverkan på Köpenhamns utveckling under de senaste 30 åren än Jens Kramer Mikkelsen. Vi är självklart spända på att få välkomna honom som NREP:s nya stadsutvecklingschef. NREP:s mål är att förbättra fastighetsmarknaden och Kramers unika kunskaper om modern och innovativ stadsutveckling kommer att bidra stort till att göra det möjligt, säger Rasmus Nørgaard, en av NREP:s grundare, i en kommentar.

Projektet i Tingbjerg handlar i kort om att komplettera de existerande hyreshusen med nya ägarbostäder, för att få en mer blandad invånargrupp och därmed minska de sociala problemen i området. Det är ett av många projekt som fastighetsutvecklingsbolaget NREP driver i hela Norden. (News Øresund)