Invitation til pressekonference fredag d. 10. juni kl. 08.00 i Malmø: Analyse – ny hverdag for pendlerne over Øresund

Konsekvenserne af indførslen af ID- og grænsekontrol mellem Danmark og Sverige.

I februar-marts 2016 gennemførte KTH en omfattende undersøgelse af hvilke effekter ID-og grænsekontroller har fået for alle der pendler over Øresund. Hvordan fungerer det for pendlerne? Hvordan har de det? Hvad synes de? Undersøgelsen blev meget vel modtaget og i størrelsesordenen af hver tiende togpendler deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Ud over spørgeskemaundersøgelsen udførtes også et uddybende interviewstudie, der yderligere fordybede den indsamlede viden.

Ved en pressekonference i Malmø, på fredag, præsenteres resultaterne i form af en unik rapport, der spejler Øresundspendlernes perspektiv på ID- og grænsekontrollerne. 

Rapporten er udgivet af Øresundsinstituttet i samarbejde med rapportens forfatter Karin Winter, Ph.D.-studerende ved afdelingen for Urbane og Regionale studier, ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Forfatteren står for analyser og konklusioner.

Denne rapport udgør den første af to analyser om konsekvenserne af indførslen af ID- og grænsekontrollerne mellem Danmark og Sverige, som Øresundsinstituttet publicerer sommeren 2016. Del 2 er skrevet af Øresundsinstituttets chefanalytiker Britt Andresen, og vil blive publiceret den 3. juli på Almedalsveckan i Visby.


 

Det pludselige kursskifte i svensk flygtningepolitik i efteråret 2015 udmøntede sig i en beslutning om grænse- og ID-kontroller i Øresundsregionen. Disse tiltag har haft umiddelbare konsekvenser for mennesker på flugt fra krig og vanskelige livsvilkår. Denne rapport beskriver imidlertid, hvordan beslutningerne påvirker mennesker, som til hverdag ofte rejser over sundet mellem Skåne og Sjælland. Kontrollerne og de trafikomlægninger som disse har medført samt den måde, hvorpå forandringerne er gennemført, har på forskellig måde berørt mange mennesker. De har haft konsekvenser for de personer som selv rejser og i mange tilfælde også for deres nærmeste.

Rapporten bygger på et videnskabeligt studie, som blev gennemført i februar-marts 2016 inden for rammerne af en igangværende Ph.D. afhandling finansieret af det svenske Trafikverke. Studiet bestod af et webbaseret spørgeskema med over 900 respondenter og uddybende interviews.

En stor tak til alle, som har delt ud af deres erfaringer og muliggjort denne rapport!
Karin Winter
Ph.d.-studerende ved afdelingen for Urbane og Regionale studier
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH

Oresundstog-Kastrup-trangsel-webb


Karin-Winter-webbKarin Winter er arkitekt SAR/MSA med bred erfaring inden for svensk samfundsplanlægning. Hun er ansat af Trafikverket som sagkyndig og tager samtidigt en Ph.D. på Kungliga Tekniska Högskolan ved afdelingen for Urbane og regionale studier. Karin har i særlig grad opbygget kundskaber inden for strategisk og langsigtet planlægning, samspillet mellem forskellige planlægningsinstanser og procesledelse. Hendes afhandlinger fokuserer på hvordan der tages hensyn til sociale dimensioner i transportpolitiske beslutningsprocesser.


For mere information kontakt:

Karin Winter
Ph.d.-studerende, KTH
mobil +46 (0) 730 361 413
karin.winter@abe.kth.se

Britt Andresen
chefanalytiker
mobil +46 (0) 703 05 60 25
britt.andresen@oresundsinstituttet.org

Johan Wessman
adm. direktør
mobil +46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

01_øiØRESUNDSINSTITUTTET er et dansk-svensk videncenter som gennem analyser, fakta, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Organisationen drives uden henblik på at skabe overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter, højskoler og det private erhvervsliv.