Interview med Kitte Wagner: Teaterchef fik mulighed for mere fokus på involvering frem for resultatkrav

Malmö Stadsteaters chef Kitte Wagner er en af otte danske kulturchefer i Malmø. Hun ser en stor fordel i at kunne trække København til Malmø og skabe mere samarbejde, bredere netværk og ny inspiration på tværs af Øresund. Hun kalder teatret et lille paradis og er glad for at kunne arbejde uden resultatkontrakter og rammeaftaler, og i stedet have fokus på at udvikle måden at lave teater på.

– Altså Malmö Stadsteater er jo et lille paradis på jord! Men jeg tror også, at der er en forskel på hvad der er muligt i Danmark og Sverige. Jeg er jo vandt til at være styret af målekriterier og rammeaftaler. Det er den doktrin, der styrer over dansk kulturliv – det handler om hvad det kommer til at koste, hvor mange billetter, der skal sælges og hvordan. Jeg sidder jo også i Det Kgl. Teaters bestyrelse, så jeg er vant til at stå på mål for tal, siger Kitte Wagner, direktør og kunstnerisk leder for Malmö Stadsteater og bestyrelsesmedlem i Det Kgl. Teaters bestyrelse.

Hun har en lang karriere som dramaturg, manuskriptudvikler og teaterchef i Danmark og nu i Sverige. Derfor har hun god indsigt i forskelle og ligheder i dansk og svensk teater, og gennem Teams-skærmen kan det tydeligt mærkes, at hun er engageret og interesseret i hvordan de to kan befrugte hinanden.

Som dansk chef i en svensk organisation, har Kitte Wagner observeret flere forskelle.

– I Sverige er der den der stilhed, som man skal være på vagt overfor. Det har alle, der kommer til Sverige bemærket. Og der er ikke nogen, der kommer uden om det. Det kan være at man har sagt noget, og så bliver der helt stille. Så ved man, at der er en uenighed. Og så får man måske en mail dagen efter, som fortæller hvad, der var forkert. Men den her stilhed er helt speciel, siger hun.

Der er en stærkere konsensuskultur i Sverige end i Danmark, mener hun, og ”tystnadskulturen”, som der vist slet ikke findes et dansk ord for, er mere udbredt.

– Der er selvfølgelig også en grad af det i Danmark, men her er det meget mere omfattende. Og som dansker undrer man sig; hvorfor er I så bange for at tage en heftig diskussion? Men det er netop derfor, at det er så fint at samarbejde. Det befrugter hinanden. Vi skal udnytte de her forskelle.

– Det er også derfor vi har en ny vision på teatret, hvor det blandt andet hedder, at vi skal være bedre til at være uenige sammen, fortæller Kitte Wagner.

Læs hele interviewet på News Øresund