Interview med Joacim Lindoff: Tættere samarbejde mellem industri og sundhedsvæsen kan styrke life science-branchen i Øresundsregionen

Medtech-virksomheden Arjo AB blev etableret i 1957 i Esløv og har i dag indtaget globale markeder og rykket hovedsædet til Malmø. Adm. direktør, Joacim Lindoff, mener, at Øresundsregionen er attraktiv med både god kompetenceforsyning og infrastruktur. Men regionen kan blive stærkere ved at opbygge et endnu bedre samarbejde mellem industri og sundhedssektor samt at satse mere på uddannelser inden for regulatoriske forhold.

Med en god kompetenceforsyning og infrastruktur i Øresundsregionen er Joacim Lindoff, adm. direktør i Arjo AB, glad for placeringen af virksomhedens hovedkontor centralt i Malmø.

Blot 700 meter fra Malmø Centralstation sidder 190 medarbejdere ud af virksomhedens i alt ca. 6.200 medarbejdere globalt. 14 af medarbejderne er arbejdspendlere fra Danmark.

– Hidtil har vi ikke haft nogle problemer med at få de kompetencer, som vi ville have. Kompetenceforsyningsmæssigt vil jeg sige, at der ikke findes nogen brist her, ud fra hvad Arjo har brug for, kontra hvad der er i Gøteborg eller Stockholm, siger Joacim Lindoff.

Arjo producerer løsninger og udstyr til sundhedssektoren, fx badeudstyr, madrasser til senge og løftemidler, som kan hjælpe patienter til bedre mobilitet i deres sygdomsforløb samtidigt med, at risikoen for arbejdsskader mindskes for sygepersonalet.

Virksomheden har aktiviteter i omkring 30 lande og produktionsanlæg i Kina, Canada, Den Dominikanske Republik, Storbritannien og Polen. Det største produktionsanlæg ligger i Poznan i Polen, hvorfra de bl.a. producerer sygesenge samt hygiejne- og desinficerende produkter.

 

Læs hele interviewet på News Øresund