Innovationscenter för life science öppnade officiellt under tisdagen

Danmarks näringslivsminister, Rasmus Jarlov (Konservative), pratade om om BioInnovations viktiga roll i att få ut dansk life science-forskning på marknaden. Foto: News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen

Det av Novo Nordisk Fonden finansierade innovationscentret för life science, BioInnovation Institute, som håller till i forskarparken COBIS byggnader, öppnade officiellt under tisdagen. Under invigningen underströk Danmarks näringslivsminister, Rasmus Jarlov (Konservative), hur viktigt institutet är för Danmarks life science-sektor.

I sal tre i den ikoniska COBIS-byggnaden är centrala aktörer från politik, industri och forksning samlade för att fira innovationscentrets officiella öppning. Unga människor i kritvita kläder serverar gästerna drycker, vissa upphällda i provrör.

Temat för dagen är forskning. Närmare bestämt forskning inom life science.

Danska företag inom life science växer snabbt. Enligt den danska regeringens beräkningar stod life science-sektorn för 17 procent av landets varuexport 2016. Endast livsmedelsindustrin stod för en större andel av den samlade varuexporten.

Det är därför viktigt att satsa på life science ytterligare, menade i stort sett varenda talare under invigningen av BioInnovation Institute (BII). Ett genomgående tema var att forskningen inom life science, som Danmark har satsat på genom att stärka lärasätena, i högre grad ska kunna utmynna i ekonomiskt hållbara produkter och företag.

– Vi har nytta av att det kommer fler start ups ut från life science-branschen i Danmark och det kommer det här institutet hjälpa till med otroligt mycket. Förhoppningsvis kommer nästa Novo Nordisk komma ut ur BII, sade Danmarks näringslivsminister, Rasmus Jarlov (Konservative), från talarstolen under invigningsceremonin.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)

Det nyöppnade BioInnovation Institute håller till i forskarparken Copenhagen Bio Science Park (COBIS). Foto: News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen

Fakta: BioInnovation Institute

Med uppstartsmedel på 392 miljoner danska kronor från Novo Nordisk Fonden etablerades BioInnovation Institute i början av 2018. Fokus ligger på att få forskning ut ur laboratoriet och in på marknaden.

Uppstartsfasen löper fram till 2020. Därefter ska Novo Nordisk Fonden ta ställning till om man ska bidra med ytterligare stöd till verksamheten.

BioInnovation Institute erbjuder i huvudsak tre olika program för forskare att delta i: ”Proof of Concept”, ”Business Acceleration Academy” och Creation House.