Greater Copenhagen passerar historisk milstolpe – fyra miljoner invånare

Vid senaste årsskiftet bodde totalt 4 002 372 invånare i Greater Copenhagen-regionen, enligt siffror från Danmarks statistik och Statistiska centralbyrån. Foto: News Øresund

Region Skåne har nu tillsammans med Region Hovedstaden och Region Sjælland över fyra miljoner invånare. Kommunerna Köpenhamn och Malmö har vuxit snabbare än regionerna.

Befolkningstillväxten fortsätter i Greater Copenhagen. Vid senaste årsskiftet bodde totalt 4 002 372 invånare i Greater Copenhagen-regionen, enligt siffror från Danmarks statistik och Statistiska centralbyrån. Region Skåne är den region som växer mest procentuellt sett, då antalet invånare ökade med 1,5 procent under 2017 till totalt 1 344 689 personer.

Därefter kommer Region Hovedstaden där invånarna ökat med 0,8 procent till totalt 1 822 659. I Region Sjælland ökade invånarna med 0,3 procent och totalt bor där nu 835 024 invånare.

De två största städerna i Greater Copenhagen, Köpenhamn och Malmö, har procentuellt sett vuxit mer än regionerna. Köpenhamn och Malmö har vuxit med 1,8 respektive 1,6 procent under 2017. Det motsvarar 10 800 nya invånare i Köpenhamn och 5 100 i Malmö. Totalt bor det runt 613 000 personer i Köpenhamn och 334 000 i Malmö. Köpenhamn har därmed nästan dubbelt så många invånare som Malmö i nuläget – 84 procent för att vara exakt. (News Øresund)

Fotnot: De svenska siffrorna är från 31 december 2017 och de danska från 1 januari 2018.