Greater Copenhagen investerede i færre og flere intime møder under Almedal-ugen – stor svensk interesse for Danmark

Indsatsen på Folkemødet er en stor investering for den dansk-svenske politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen, men Almedal-ugen giver mindst lige så meget tilbage. Sådan opsummerer seniorrådgiver Anna Engblom erfaringerne efter de to landes politiske festivaler. På dagsordenen til efteråret er blandt andet næste Task Force-møde med fokus på den igangværende genforhandling af den dansk-svenske skatteaftale, Øresundsaftalen, samt håbet om, at grænsekontrollen ikke bliver udvidet, men at politiets arbejde vil ændre karakter i kriminalitetsbekæmpelsen.

Den politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen arrangerede tre lukkede rundbordssamtaler under Almedal-ugen, to om infrastruktur og en om udviklingen på arbejdsmarkedet. Infrastrukturen fokuserede dels på grænseoverskridende planlægningsspørgsmål og dels på den kommende Femern Bælt-forbindelse. Derudover blev der arrangeret en Øresunds-mingling sammen med netværksorganisationen STRING, Helsingborg og Malmø.

Læs hele nyheden på News Øresund