Godstrafiken med lastbilar över sundet ökar

Trafiken över Öresundsbron ökade med 0,5 procent under första halvåret 2018, jämfört med samma period 2017. Foto: News Øresund – Sofie Paisley

Antalet personbilar som åkte över Öresund minskade något under första halvåret i år, medan lastbilstrafiken ökade – både över Öresundsbron och via färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.

Fortsatt färre bilpendlare men fler fritidsresenärer väljer bron

Trafiken över Öresundsbron ökade något – med 0,5 procent – under januari till juni i år, jämfört med samma period förra året. Mest steg antalet fritidsresenärer, inte minst från Danmark till Sverige, vilket troligen beror på den låga svenska valutakursen. Antalet bilpendlare fortsatte däremot att sjunka, vilket enligt Øresundsbro-Konsortiet är en följd av att id-kontrollerna i Kastrup för tågresenärer avskaffades i maj i fjol och att tiominuterstrafiken med tåg över sundet återinfördes några månader senare. Även frakttrafiken över Öresundsbron ökade jämfört med första halvåret 2017. Det skriver Øresundsbro-konsortiet i ett pressmeddelande.

För Øresundsbro-Konsortiet blev resultatet före värdeförändring 535 miljoner danska kronor för första halvåret i år, vilket är 69 miljoner danska kronor mer än under samma period i fjol. (News Øresund)

Trafikutvecklingen över Öresundsbron januari-juni 2018
(jämfört med motsvarande period 2017)
Personbilar totalt                + 0,2 procent
varav BroPass Fritid           + 4,8 procent
varav BroPass Pendlare      – 5,3 procent
Lastbilar                                + 3,6 procent
Bussar                                   + 10,2 procent
Totalt                                    + 0,5 procent

Källa: Øresundsbro-Konsortiet

HH Ferries trafikerar sträckan Helsingborg-Helsingör under namnet Scandlines. Under första halvåret 2018 minskade antalet passagerare med 1,2 procent. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Fler lastbilar men färre passagerare tog färjan mellan Helsingborg och Helsingör

Lastbilstrafiken mellan Helsingborg och Helsingör ökade med 7,4 procent under det första halvåret 2018, jämfört med samma period i fjol. Det utgör en procentuellt större ökning än för Öresundsbron, men ett något större antal lastbilar åkte ändå över bron än med HH Ferries – 248 000 respektive 232 000. Det visar HH Ferries Groups båda kvartalsrapporter.

Däremot minskade passagerartrafiken med färja över Öresund, med 1,2 procent jämfört med första halvåret 2017. Det gjorde även antalet personbilar och bussar som tog färjan under samma period. (News Øresund)

Trafikutvecklingen för HH Ferries januari-juni 2018
(jämfört med motsvarande period 2017)
Personbilar                          – 2,6 procent
Passagerare                         – 1,2 procent
Lastbilar                              + 7,4 procent
Bussar                                  – 7,1 procent

Källa: HH Ferries Group