Försäkringsbranschen växer kraftigt i Malmö – Trygg-Hansa satsar på IT-center

Martin Schneider, Privatmarknadschef Trygg-Hansa. Foto: News Øresund

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa storsatsar på ett nytt skandinaviskt IT-center i Malmö. Rekryteringen har pågått sedan i höstas, och centret kommer i slutet av 2019 att sysselsätta cirka 130 personer. Företaget har även flyttat stora delar av sin verksamhet från övriga delar av Sverige till Malmö under senare år, och har nu närmare 800 medarbetare i staden. Försäkringsbranschen har vuxit i Skåne i allmänhet, och Malmö i synnerhet under de senaste åren.

Mellan år 2016 och 2017 ökade antalet anställda i försäkringsbolag med 20 procent i Malmö, enligt den senaste statistiken från SCB. Under 2018 sågs flera nya satsningar, vilket tyder på att branschen växer ytterligare. Bland annat satsar Trygg-Hansa i Malmö, där företaget nyligen har etablerat ett IT-Center som kommer att serva såväl Trygg-Hansa i Sverige som koncernens företag i Norge och Danmark.

Trygg-Hansa har under senare år valt att flytta verksamhet från flera platser i landet till Malmö, där cirka hälften av företagets anställda idag är placerade. 2015 flyttades ett 80-tal tjänster från Örebro, och under 2017 flyttades runt 100 skadereglerartjänster från Sundsvall och cirka 140 tjänster på kundtjänst från Växjö till Malmö.
– Att flytta en verksamhet är förstås en omfattande process som påverkar såväl oss som företag, som de medarbetare som berörs av beslutet. Det är ingen som vill flytta för flyttandets skull, men det får väldigt positiva långsiktiga effekter. Genom att samlokalisera verksamheten kan vi i ännu högre utsträckning än tidigare få en best practice, vi kan lära oss av varandra. På ett ställe där du rekryterar många får du en mycket fastare bas att utgå ifrån. Då kan man också kapitalisera på de synergier som finns. Sprider du ut verksamheten det är det svårare att dra i de synergitrådarna, säger Martin Schneider, privatmarknadschef på Trygg-Hansa.

Efter omorganisationen i Trygg-Hansa sitter mer än hälften av företagets 1500 anställda i Malmö. Men det är inte bara Trygg-Hansa som valt att centralisera verksamhet till staden. 2017 flyttade Gjensidige cirka 50 anställda från Luleå till Malmö, och i februari 2019 kom nyheten att Länsförsäkringar flyttar runt 90 anställda från Helsingborg till Malmö. Försäkringsbolagen har förvisso olika specialområden, men är samtidigt konkurrenter. Martin Schneider menar dock att det är positivt att samla kompetens på samma plats, och att konkurrensen kan vara nyttig för branschen.

Anledningarna till att Trygg-Hansa valt satsa på just Malmö är flera. En faktor är att företaget redan var relativt stort, och hade etablerade processer i staden, men Martin Schneider framhåller även närheten till Köpenhamn och Danmark som en viktig parameter. Närheten till universiteten och högskolorna i Skåne gör det lättare för Trygg-Hansa att hitta rätt kompetens, och företaget ser gärna att studenter växer inom bolaget.
– För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare bland studenter på högskola och universitet. Det är en viktig väg in till yngre talanger. Det vi har varit väldigt bra på är att få unga människor med höga ambitioner att växa inom bolaget. Den ambitionen har vi fortsatt, säger Martin Schneider. 

Trygg-Hansa är ett försäkringsbolag med rötter i det tidiga artonhundratalet, men även om tradition väger tungt ser företaget vikten av att ligga i framkant. Branschens största utmaning är digitaliseringen, menar Martin Schneider:
– Den största utmaningen är digitaliseringen, och det är en omställning för hela branschen. Idag jämförs vi inte bara med försäkringsbolag, utan även med andra aktörer som Spotify. Kunderna frågar sig varför de kan spela vad de vill när de vill, och ladda hem saker till sin telefon, men inte göra allt i försäkringsväg på nätet. Det ställer enorma krav på branschen.

Genom att etablera det egna IT-centret, och samla mycket av kompetensen inhouse kommer företaget lättare kunna anpassa den digitala utvecklingen efter sina egna behov. Det verksamheten efterfrågar vill Trygg-Hansa kunna möta direkt, utan mellanhänder.
– Målet med den nya satsningen är att skapa mer effektiva IT-processer och att utnyttja möjligheterna i ny teknik, såsom exempelvis sakernas internet, artificiell intelligens och maskininlärning. Vi har som ambition att vara det ledande digitala försäkringsbolaget, och då behöver vi satsa på den här typen av kompetens. Kunden rör sig i den digitala världen, och för att vi ska kunna möta kundens behov och efterfrågan behöver vi satsa ännu mer, säger Martin Schneider. (News Øresund)