För första gången på fem år ökar danska huspriser mer än ägarlägenhetspriser

Foto: News Øresund

Inte sedan 2014 har danska villor ökat mer i pris än danska ägarlägenheter i Boligsidens marknadsindex. Att prisökningen på villor nu är större än på ägarlägenheter beror inte på att villapriserna skjutit i höjden, utan snarare att marknaden för ägarlägenheter mattats av rejält, visar ny statistik från Boligsiden. I höstas kom uppgifter från Danmarks Statistik, som visar på samma utveckling. 

Under 2018 stannade prisökningen på ägarlägenheter av, och priserna minskadetill och med under flera av årets månader. Genomsnittspriset för en ägarlägenhet under första kvartalet 2019 är bara 1,7 procent högre än under samma period 2018. Samtidigt är prisutvecklingen på villamarknaden mer stabil. Det har inte skett lika stora prisökningar på villamarknaden de senaste åren som på lägenhetsmarknaden, men inte heller en lika markant avmattning under 2018. På villamarknaden är den genomsnittliga prisökningen två procent mellan första kvartalet 2019 och samma period föregående år.
– Efter några år med stora prisökningar på ägarlägenheter har priserna börjat stagnera, och falla på vissa platser i landet. Priserna är nu så höga, att många ser sig om efter ett alternativ till en dyr stadslägenhet. Det är precis den stigande efterfrågan på hus, och att det i högre grad blivit köparens marknad på ägarlägenheter, som vi nu kan se i vårt marknadsindex, säger Birgit Daetz, boligekonom och kommunikationsdirektör på Boligsidan i en kommentar.(News Øresund)

Fotnot: En ägarlägenhet liknar en svensk bostadsrätt, med skillnaden att man i en ägarlägenhet köper en andel av fastigheten och inte bara nyttjanderätt av lägenheten. Vid köp av en ägarlägenhet betalar man således inte heller någon hyra till föreningen.