Folketinget ingår avtal om reform av familjerätten i Danmark

Under tisdagen ingick ett enigt Folketing en politisk överenskommelse om en reform av den danska familjerätten. Foto: News Øresund – Johan Wessman

En reflektionsperiod på tre månader för föräldrar som vill skilja sig, att skilda föräldrar ska dela på barnbidraget och en ny administrativ myndighet för hantering av skilsmässoärenden. Det är några av förändringarna av familjerätten som ett enigt Folketing kom överens om under tisdagen. Det skriver Berlingske.

Under tisdagen ingick ett enigt Folketing en politisk överenskommelse om en reform av den danska familjerätten. Bland annat ska så kallat likvärdigt föräldraskap införas. Det betyder att utgångspunkten ska vara att föräldrar som skiljer sig ska få delad vårdnad av barnen och att de också delar på barnbidraget.

– Det är ju gammeldags att det är mamman som tar emot barnbidraget. Det kommer från en tid då mamman fick vårdnad av barnen och fick ekonomiskt stöd av pappan, säger barn- och socialminister, Mai Mercado (Konservative), till DR Nyheder.

Många politiker beskriver reformen som att fokus nu flyttas från föräldrarna till barnen vid skilsmässor. En av förändringarna är införandet av en så kallad reflektionsperiod på tre månader som Venstre, stöttepartiet Dansk Folkeparti och oppositionspartiet Socialdemokratiet kom överens om redan för ett år sedan. Det betyder att föräldrar som vill skilja sig i framtiden måste vänta tre månader innan skilsmässan kan verkställas. Reflektionsperioden gäller inte när det finns så kallade direkta skilsmässogrunder, vilket till exempel kan vara att det förekommer våld i relationen.

Önskemålet från Dansk Folkeparti och Socialdemokratiet om att föräldrar måste söka rådgivning under reflektionsperioden är inte en del av reformen. Däremot kommer barnfamiljer erbjudas rådgivning vid skilsmässa.

En annan förändring är att det upprättas tre spår för skilsmässoärenden. Ett för mindre komplicerade ärenden där myndigheterna inte behöver involveras i någon större utsträckning, ett för familjer som behöver hjälp med att handskas med konflikter och ett där omfattande involvering från myndigheternas sida krävs. En ny myndighet, Familieretshuset, ska upprättas för att sköta administrationen kring skilsmässoärenden.

Det faktiska lagändringsförslaget väntas vara färdigt i höst och förändringarna kommer sedan träda i kraft 1 april 2019. (News Øresund)