FAKTA: Flere flytter fra Skåne til Danmark

FLYTNINGER. Antallet af personer som flyttede fra Skåne til Danmark faldt med cirka 12 procent i årets 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2016. Tallet for hele sidste år var 2.041 personer hvilket er fem procent flere end i 2015. Det viser oplysninger fra Øresundsdatabasen. Antallet af personer som flyttede i modsat retning, fra Østdanmark til Skåne, faldt med cirka 20 procent i årets 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2016, men steg med 7 procent i 2016 ift. året inden.

Flere faktorer påvirker antallet af flytninger over Øresund. To vigtige er boligpriserne og valutakursen, men også det almene konjunkturniveau og arbejdsmarkedet spiller ind. Forskelle i skatte- og privatøkonomi kan også gøre det mere eller mindre attraktivt at flytte over Sundet, ligesom sprog- og kulturforskelle kan påvirke familiers flytning over Sundet når børnene fx når skolealderen. Situationen med ID- og grænsekontroller, og medfølgende forlængede rejsetider over Sundet har også påvirket flyttetendenser de seneste år.

Seneste kvartal Skåne-Østdanmark
I det seneste kvartal med tilgængelig statistik (Q3 2017) flyttede 537 personer fra Skåne til Østdanmark. Det er cirka 12 procent færre end under samme kvartal 2016.

Seneste kvartal Østdanmark-Skåne
I det seneste kvartal med tilgængelig statistik (Q3 2017) flyttede 339 personer fra Østdanmark til Skåne. Det er cirka 20 procent færre end under samme kvartal 2016.

Seneste år Skåne-Østdanmark
2016 flyttede 2 041 personer fra Skåne til Østdanmark. Det er 5 procent flere end under foregående år.

Seneste år Østdanmark-Skåne
I 2016 flyttede 1 419 personer fra Østdanmark til Skåne. Det er 7 procent flere end under foregående år. Flyttestrømmen over Sundet var størst i anden halvdel af 00-talet. Som mest flyttede 4 360 personer fra Østdanmark til Skåne under 2007.

Skåne til og fra hele Danmark
Udvides geografien fra Østdanmark af dække hele Danmark, så flyttede 2 436 personer fra Skåne til Danmark i  2016 og 1 745 personer i modsvarende retning.

Største tilflytningskommuner i Skåne
Malmø er den største tilflytningskommune for personer som flytter fra Østdanmark til Skåne. I 2016 flyttede 879 personer fra Østdanmark til Malmø, 99 til Helsingborg og 89 personer til Lund. Da den totale flyttestrøm fra Østdanmark til Skåne var i 2007 hvor 2 671 personer flyttede fra Østdanmark til Malmø.

Største tilflytningskommuner i Østdanmark
København er den største tilflytningskommune for personer som flytter fra Skåne til Østdanmark. 2016 flyttede 719 fra Skåne til København, 92 flyttede til Frederiksberg og 82 til Høje-Taastrup. 2010 var flyttestrømmen fra Skåne til Østdanmark højest med 1 170 personer der flyttede fra Skåne til København.

Aldersprofiler
Aldersgruppen 20–29 år er størst når det gælder dem der flytter over Sundet i begge retninger. Blandt de flyttende fra Skåne til Østdanmark udgør gruppen 29 procent og fra Østdanmark til Skåne 35 procent. Herefter kommer gruppen 30–39 år. Sammenlignet med flytninger fra Skåne til det øvrige Sverige er gruppen 0–9 år betydeligt større blandt dem der flytter over Sundet. 18 procent af de flyttende fra Skåne til Østdanmark er 0–9 år gamle imens samme gruppe udgør 8 procent af de flyttende fra Skåne til det øvrige Sverige.

Nationalitet
Danskerne dominerer flyttestrømmen over Sundet i begge retninger. I 2016 var 63 procent af de flyttende fra Østdanmark til Skåne danskere og 57 procent af de som flyttede fra Skåne til Østdanmark danskere.

 

Antal flytninger mellem Østdanmark og Skåne

Flytninger mellem Østdanmark og Skåne

 

Fra Skåne til Østdanmark Fra Østdanmark til Skåne I alt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460

 

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra orestat.dk

Antal flytninger fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet

Flytninger fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet

 

Danskar Svenskar Övriga Totalt
 1998  342 335 34 711
 1999  299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
Flytninger fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat

Flytninger fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
Danskar Svenskar Övriga Totalt
 1998 302 214 37 553
 1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
Aldersfordeling på flyttere fra Skåne til Østdanmark, 2016
Aldersfordeling på flyttere fra Skåne til det øvrige Sverige, 2016
Aldersfordeling på flyttere fra Østdanmark til Skåne, 2016
Aldersfordeling på flyttere fra Skåne til Østdanmark og til det øvrige Sverige, 2016
0 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50+ år
Fra Skåne til Sjælland 18 4 29 25 13 12
Fra Skåne til det øvrige Sverige 8 7 53 16 6 10
Aldersfordeling på flyttere fra Østdanmark til Skåne og det øvrige Sverige, 2016
0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50+ år
12 5 35 25 13 10

Kilde: Samtlige oplysninger herover er Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat, orestat.se

 Om statistikken

Örestat publicerer statistik for antallet af flytninger mellem Øresundsregionens kommuner fordelt på medborgarskap, fødselsland, alder, køn samt til- og fraflytningskommune. Statistikken angiver ikke civilstatus eller familietype. Nationalitet defineres i herover som medborgerskab. Tallene for år for pendlingen publiceres normalt af Örestat i februar og kvartalstallene i februar, maj, august, og november.