Fehmarn-förberedelser kan starta efter att kontrakten förlängts

Den danska staten har förlängt kontraktet med det stora byggkonsortium som ska konstruera stora delar av Fehmarn bält-förbindelsen – förutsatt att ett tyskt myndighetsgodkännande ges och sedan håller för överklaganden. Förlängningen har varit nödvändig på grund av förseningar i den tyska processen och kostar 45 miljoner danska kronor.

De villkorade kontrakten löper nu till utgången av år 2020.

– Det är fint att det nu finns luft i tidsplanen, så att man tagit höjd för att tyska myndigheter behöver mer tid för att ge godkännandet av sänktunnelprojektet. Dessutom kan jag konstatera att omkostnaderna som varit förbundna med att förlänga kontrakten är väsentligt lägre än det miljardbelopp, som det har spekulerats om på några ställen i pressen, säger Danmarks transportminister Ole Birk Olesen i ett pressmeddelande.

De extra kostnaderna ryms inom ramarna för den existerande budgeten och kommer därför inte att påverka avbetalningstiden för det stora infrastrukturprojektet, uppger Transport-, bygg- och bostadsministeriet i pressmeddelandet.

Förlängningen innebär alltså att byggentreprenörerna nu kan påbörja förberedande aktiviteter, inför själva bygget av tunneln. Det handlar bland annat om markberedning där tunnelelementfabriken ska byggas i danska Rödby.

Förlängningarna av kontraktet har gjorts mellan det statligt helägda bolaget Femern A/S och byggkonsortiet FLC, som ska utföra tre av fyra viktiga element i bygget, nämligen bygget av tunnelelementfabriken, själva tunneln samt portaler och ramper. Diskussionerna fortsätter med det andra konsortiet, Fehmarn Belt Contractors, som ska stå för utgrävningen av tunnelrännan och landutfyllnader. (News Øresund)

Läs mer:
Tysk ambassadör tror på byggbeslut om Fehmarn Bält-tunneln redan år 2020
Merkel stödjer Fehmarn Bält-tunnel
Danmark håller fast vid Fehmarn-plan
Ny försening för Fehmarn Bält-projektet