Färre flyttade från Sverige till Danmark undet tredje kvartalet

Efter fyra kvartal med en ökning i antalet personer som flyttar från Sverige till Danmark visar nya siffror från Öresundsdatabasen en minskning på 15 procent under det tredje kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2016. Runt hälften av alla flyttningar från Sverige till Danmark är från Skåne till den östliga delen av Danmark och här var minskningen under det tredje kvartalet 12 procent. Totalt flyttade 1 142 personer från Sverige till Danmark, därav 537 från Skåne till Själland och öarna.

För årets tre första kvartal har antalet personer som flyttat från Sverige till Danmark ökat med 4 procent och flyttningar från Skåne till Själland och öarna har ökat med 8 procent jämfört med samma period 2016. Det beror på att antalet ökade under första och andra kvartalet. Men under årets tredje kvartal minskade antalet flyttningar med 15 respektive 12 procent jämfört med samma kvartal året innan. I antal flyttade 1 142 personer från Sverige till Danmark, varav 537 från Skåne till Själland och öarna.

Tredje kvartalet visade även en mindre flyttaktivitet i motsatt riktning där antalet flyttningar minskade med 6 procent från Danmark till Sverige och hela 20 procent från Själland och öarna till Skåne jämfört med samm period förra året. I antal flyttade 1 026 personer från Danmark till Sverige under årets tredje kvartal, av dem flyttade 339 personer från Själland och öarna till Skåne.

Hur stor andel danskarna utgör av flyttströmmen syns inte i kvartalsstatistiken, men det kommer att vara synligt när statistiken för helåret 2017 offentliggörs. Under 2016 utgjorde de danska medborgarna 57 procent av alla som flyttade från Skåne till den östliga delen av Danmark och 63 procent av de som flyttade i motsatt riktning.

Under perioden med gräns- och id-kontrollerna var restiden med tåg över Öresund längre och det gick färre tåg under rusningstid än tidigare.  Det fick många som pendlade till Danmark att ge upp och antingen flytta till Danmark eller söka nytt jobb på den svenska sidan Öresund. Id-kontrollerna upphörde i maj månad och även om gränskontrollen består normalierades restiden med tåg från september månad. Då sattes det in fler tåg under rusningstid, medan tiominutersdriften infördes från och med den 11 december. En förklaring till att det är färre som har flyttat från Skåne till den östliga delen av Danmark under det tredje kvartalet kan möjligen finnas i denna förbättring av tågtrafiken över Öresund. Dessutom har bostadspriserna i Köpenhamnsområdet återigen nått rekordnivåer och genomsnittspriset är nu långt över nivån innan finanskrisen.

(News Øresund – Britt Andresen)