Ro på boligpriserne i regionens større byer – men markante stigninger i forhold til sidste år

De gennemsnitlige villapriser for regionerne har ligget relativt stille de seneste par måneder med en forandring på omkring plus-minus to procent. Prisniveauet ligger dog markant over priserne for et år siden. I København er lejlighedspriserne steget med 15 procent og Malmø med 13 procent.

Boligpriserne i Danmark nærmer sig prisniveauet inden finanskrisen – i hovedstaden ligger de over

Lejlighedspriserne er i stort set uforandret og villapriserne er faldet med 1 procent i Danmark i løbet af fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal 2015, ifølge Realkreditrådets seneste statistik. Men sammenlignes der med fjerde kvartal i 2014 er priserne for lejligheder steget med 11 procent og for villaer 6 procent.

VILLA/PARCELHUSE: Villapriserne faldt i København (-1 procent) og Helsingør (-5 procent), mens de steg i Roskilde (+ 4 procent) i løbet af fjerde kvartal 2015 set i forhold til tredje kvartal. Prisniveauet er dog højere end for et år siden. I Region Hovedstaden er villapriserne gennemsnitligt steget med 10 procent i fjerde kvartal 2015 sammenlignet med fjerde kvartal 2014. I Roskilde steg de så meget som 14 procent og har nu en gennemsnitlig kvadratmeterpris på over 19.000 DKK, hvilket ikke er set siden 2008, men de er stadig ikke på rekordniveau. Priserne er også steget markant i København, med 8 procent, og en villa koster nu gennemsnitligt over 30.000 DKK per kvadratmeter, hvilket er mere end inden finanskrisen. I Helsingør er priserne steget med 3 procent det seneste år og ligger stadig markant under prisniveauet i 2006-2008.

EJERLEJLIGHEDER: Lejlighedspriserne er steget med 2 procent i Region Hovestaden i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal 2015 og ligger på gennemsnitligt 28.309 DKK per kvadratmeter, hvilket er på samme niveau som inden finanskrisen. Men i København var stigningen kun 1 procent og i Helsingør faldt priserne med 2 procent i samme periode. I Region Sjælland faldt lejlighedspriserne med 8 procent og den gennemsnitlige kvadratmeterpris var i fjerde kvartal 13.539 DKK – det er op til 25 procent mindre end i fjerde kvartal 2006.
Som villapriserne er lejlighederne også steget markant set i forhold til fjerde kvartal 2014. I København var kvadratmeterprisen 31.973 DKK i fjerde kvartal 2015 og det er 15 procent højere end samme kvartal i 2014. I Roskilde er lejlighedspriserne steget med 9 procent og i Helsingør 1 procent i samme periode. For Region Hovedstaden var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for lejligheder steget med 14 procent og i Region Sjælland med 5 procent.

Boligpriserne i Skåne stiger lige så meget som på landsplan – men prisniveauet er lavere og langt fra Stockholmspriser

De svenske boligpriser er steget markant det seneste år og selvom det har været et afdæmpet efterår, ligger villapriserne i februar 10 procent og lejlighedspriserne 14 procent over niveauet i starten af 2015, ifølge Svensk Mäklarstatistiks seneste tal.

VILLA: I Malmø var villapriserne uforandret og i Helsingborg og Lund steg de med 2 procent i perioden december 2015 til februar 2016 sammenlignet med foregående tremåneders periode. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa i Malmø ligger på 29.986 SEK, hvilket kan sammenlignes med den gennemsnitlige villapris i Skåne på 19.624 SEK per kvadratmeter. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i Skåne steg med 2 procent i tremånedsperioden.
Sammenlignes priserne i december 2015 til februar 2016 med samme periode i det foregående år, så er priserne steget markant, med 9 procent i hele Skåne. Lund har en højere stigning, 14 procent, mens Malmø og Helsingborg ligger lidt under med henholdsvis 8 og 7 procent stigning i samme periode.
I Stockholm er villapriserne steget endnu mere end på landsplan det seneste år (+ 17 procent) og har nu en utrolig gennemsnitlig kvadratmeterpris på 53.058 SEK

BOSTADSRÄTT: Lejlighedspriserne er steget med 13 procent i Lund i perioden december 2015 til februar 2016 sammenlignet med foregående tremåneders periode, men i Malmø er stigningen kun 2 procent og i Helsingborg faldt priserne, hvor kvadratmeterprisen mindskede med 4 procent i samme periode. På landsplan er priserne uforandret og i Skåne steg de med 3 procent.

Sammenlignes priserne med prisniveauet for et år siden, så er lejlighederne blevet dyrere. I Lund er lejlighedspriserne 19 procent dyrere i december 2015 -februar 2016 end samme periode det foregående år og ligger nu på 28.946 SEK per kvadratmeter. I Malmø er priserne steget 13 procent og Helsingborg 9 procent i samme periode. På landsplan steg lejlighedspriserne med 14 procent og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er nu 36.413 SEK, marknat højere end i både Malmø, Lund og Helsingborg. I Skåne steg priserne også 14 procent det seneste år og ligger nu gennemsnitligt på 20.809 SEK per kvadratmeter.
I Stockholm er den gennemsnitlige kvadratmeterpris så meget som 70.083 SEK og den er steget med 17 procent det seneste år, men har været uforandret de seneste tre måneder.

Parcel-/rækkehus (DK) og villaer (SE), salgspris
0 3 måneder 12 måneder Pris/kvm  
Danmark -1% 6% 12011 DKK
Region Hovedstaden 0% 10% 21841 DKK
Region Sjælland -2% 8% 10058 DKK
København -1% 8% 30123 DKK
Roskilde 4% 14% 19270 DKK
Helsingør -5% 3% 18171 DKK
Odense -3% 4% 13212 DKK
Aarhus -1% 5% 19590 DKK
Sverige 1% 10% 21999 SEK
Region Skåne 2% 9% 19624 SEK
Malmø 0% 8% 29986 SEK
Lund 2% 14% 26704 SEK
Helsingborg 2% 7% 24442 SEK
Stockholm 2% 17% 53058 SEK
Göteborg 0% 10% 39825 SEK

Kilde: Realkreditrådet og Svensk Mäklarstatistik AB. Tal for Danmark er for 4. kvartal 2015, mens tal for Sverige dækker perioden december 2015 – februari 2016. Prisændringerne angives i forhold til foregående tremånedersperiode samt i forhold til samme tremånedersperiode foregående år.

Ejerlejligheder (DK) og bostadsrätt (SE), salgspris
0 3 måneder 12 måneder Pris/kvm
Danmark 0% 11% 22685 DKK
Region Hovedstaden 2% 14% 28309 DKK
Region Sjælland -8% 5% 13539 DKK
København 1% 15% 31973 DKK
Roskilde -1% 9% 20381 DKK
Helsingør -2% 1% 17204 DKK
Odense 1% 7% 16454 DKK
Aarhus 1% 11% 27799 DKK
Sverige 0% 14% 36413 SEK
Region Skåne 3% 14% 20809 SEK
Malmø 2% 13% 23538 SEK
Lund 13% 19% 28946 SEK
Helsingborg -4% 9% 16973 SEK
Stockholm 0% 17% 70083 SEK
Göteborg 0% 15% 41920 SEK

Kilde: Realkreditrådet og Svensk Mäklarstatistik AB. Tal for Danmark er for 4. kvartal 2015, mens tal for Sverige dækker perioden december 2015-februari 2016. Prisændringerne angives i forhold til foregående tremånedersperiode samt i forhold til samme tremånedersperiode foregående år. Observér: Det er ikke muligt direkte at sammenligne priserne på ejerlejligheder og bostadsrätter. Udover salgsprisen skal der yderligere betales en månedlig afgift for bostadsrätter på samme måde som for andelslejligheder.

Prisudviklingen for enfamiliehuse i København by og Stormalmø samt Danmark og Sverige, 2000=100

De københavnske huspriser er ved at vende tilbage til topniveauet før krisen

Diagram1_bostad_DK

Prisudviklingen for enfamiliehuse i de tre regioner samt Danmark og Sverige, 2000=100

De svenske huspriser er i dag højere end under højkonjunkturen

Diagram2_bostad_DK

Orestad webb

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne

Vinderne har villa, biler og mange børn. Der er penge at spare for danske børnefamilier ved at bosætte sig i Sverige, men par uden børn og uden hang til dyre biler, kan med fordel blive boende i Danmark, viser beregninger for to modelfamilier foretaget af Øresundsinstituttet efteråret 2014.

De stigende boligpriser i København i kombination med en svagere svensk krone har igen gjort det økonomisk fordelagtigt at flytte til Skåne og arbejdspendle til København. Den økonomiske gevinst ved at flytte fra København til Malmø er steget 3.100 danske kroner til 7.600 kroner om måneden for en børnefamilie med to børn og to biler. Gevinsten ved at flytte til Helsingborg er samtidigt øget med 2.500 danske kroner til 11.000 kroner om måneden. Størst gevinst er der for børnefamilien ved at flytte til Trelleborg, hvor der er 11.200 kroner at spare om måneden.

Børnefamilien, der gerne vil pendle 30 minutter til arbejdet i København sparer nu 3.200 danske kroner om måneden ved at bosætte sig i Malmø frem for Roskilde. Begge byer ligger godt en halv times togtur fra Københavns centrum.

Forskelle i boligpriserne på tværs af Øresund er en af de stærkeste drivkræfter bag øresundsintegrationen og ikke mindst flyttestrømmene over Sundet. De senere år har der ikke været meget, om noget, at spare for danskere, der flyttede til Skåne, mens der under højkonjunkturen kunne spares omkring 10 tusind kroner ved at flytte fra København til Malmø. Prisstigningerne i 00’erne fik et ekstra løft af introduktionen af de afdragsfrie lån i 2003. Men finanskrisen gav dønninger på det danske boligmarked, boligprisboblen sprak og boligerne på den danske side af Sundet mistede omkring en tredjedel fra toppunktet i 2006 til 2012. I Sverige ramte krisen ikke nær så hårdt, hverken økonomien rent generelt og heller ikke specifikt på boligmarkedet. Årene umiddelbart efter finanskrisen klarede det svenske boligmarked sig igennem næsten uden at blive påvirket negativt og først i 2012 ramte prisfaldene de svenske huse, men boligmarkedet genvandt hurtigt kraften. Lidt hårdere har udviklingen ramt Skåne og Stormalmø, der både i 2011 og 2012 oplevede prisfald på parcel- og rækkehuse.

Læs mere

Kartgrafik_Flyttanalys_DK

Metode. Der er regnet på økonomien for to forskellige modelfamilier: en børnefamilie og et ungt par uden børn. Børnefamilien vises i to forskellige profiler – den ene, hvor der er to biler i husstanden og begge kører i bil til arbejde og den anden, den grønne, hvor der kun er én bil i husstanden og hvor én kører i bil til arbejdet og den anden tager den kollektive transport. Der er penge at spare på at flytte til Sverige for en børnefamilie, men for det unge par uden børn kan det bedre betale sig at flytte til en af de øvrige danske byer i vores sammenligning, end til Skåne. Det forudsættes, at alle arbejder i København.

FAKTA om boligmarkedet

SVERIGE

Almännyttigt bostadsföretag
Et aktieselskab, økonomisk forening eller stiftelse, der drives uden henblik på gevinst og hovedsageligt forvalter lejelejligheder. Kommunalt bostadsföretag er et almännyttigt bostadsföretag, hvor en kommune har bestemmende indflydelse. Svensk almennytte udemærker sig ved, at boligerne er tilgængelige for alle, ikke kun for mindre ressourcestærke husholdninger. Den almennyttige sektor udgør i grove tal en femtedel af boligmarkedet i Sverige og cirka halvdelen af lejemarkedet ifølge Boverkets vurdering. 

Bostadsrätt
Ejendommen ejes af bostadsrättforeningen, der ofte er belånt. Beboerne køber en bostadsrätt, der er en ret til at bruge en vis lejlighed. Udover købsprisen betaler beboerne en månedsafgift til foreningen, der normalt inkluderer alle driftsomkostninger. Indehaveren af bostadsrätten bliver medlem og ejer en økonomisk andel af bostadsrättsforeningen.

Ägarlägenhet
Den, der køber en ägarlägenhet, ejer sin del af ejendommen og kan få lagfart (tinglysning) på købet og sidenhen belåne sin lejlighed. En ägarlägenhet kan også lejes ud eller sælges.

 

DANMARK

Almen bolig
Boliger opføres med offentlig støtte og til gengæld har kommunen sædvanligvis anvisningsret til hver fjerde lejlighed. Ingen tjener penge på lejen. De almene boligforeninger er demokratisk opbygget og hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed.

Ejerlejlighed
Indehaveren ejer selv sin bolig, mens fællesarealer ejes af ejerlejlighedsforeningen. Fællesudgifter til drift og vedligehold betales af ejerne til ejerlejlighedsforeningen.

Andelsbolig
Andelsbolig betragtes ofte som en mellemting mellem en lejebolig og en ejerbolig med brugsret og en reguleret maxpris.

Kilde: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

OM STATISTIKKEN

Der findes mange kilder til statistik om prisudviklingen på boligmarkedet. I ovenstående er Realkreditrådet og Svensk Mäklerstatistik AB valgt som datakilder, da begge institutioner offentliggør den gennemsnitlige kvadratmeterpris for de solgte boliger. På den måde muliggøres en sammenligning af boligpriser på tværs af Øresund uden at skulle tage højde for at der kan være forskel på den gennemsnitlige størrelse af boligerne på tværs af Sundet og mellem de enkelte kommuner. Fordelen ved disse to kilder er, at de giver et billede af hvad det koster at købe en bolig her og nu. Samtidig muliggør opgørelsen af kvadratmeterpriser en beregning af privatøkonomien ved køb af samme størrelse bolig i forskellige kommuner i Øresundsregionen.

Statistikken fra Realkreditrådet og Svensk Mäklerstatistik AB giver hurtigt et retvisende billede af boligprisudviklingen, men ingen dækker alle salg på markedet. Svensk Mäklerstatistik AB dækker cirka 80 procent af alle salg som sker via en ejendomsmægler. Statistikken fremtages i et samarbejde mellem Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling samt branscheorganisationen Mäklarsamfundet. Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditrådet udarbejdes i et samarbejde mellem Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet. Statistikken dækker alle frie handler, det vil sige handler, der sker gennem en ejendomsmægler. Danmarks Statistik og SCB offentliggør den officielle statistik over udviklingen i ejendomspriserne. I Danmark omfatter den officielle statistik alle tinglyste handler, mens den svenske statistik dækker alle markedsmæssige handler, uanset om der er en ejendomsmægler involveret eller ej.

Statistikken offentliggøres som den gennemsnitlige købesum og ikke i kvadratmeterpriser. Både Danmarks Statistik og SCB offentliggør også et indeks over udviklingen i ejendomspriserne. Det er dog ikke valgt at anvende dette, da det ikke offentliggøres i de betalingsfrie databanker på kommuneniveau.

SCB henfører en bolighandel til det tidspunkt, hvor køberen er ny ejer (datoen på skødet), mens Svensk Mäklerstatistik AB henfører et salg til det tidspunkt, hvor købskontrakten indgås. Der går cirka to måneder mellem underskrivelsen af købskontrakten til køber er ny formel ejer (skødedato). Svensk Mäklerstatistik viser derfor tidligere de seneste tendenser på boligmarkedet.

Ørestat offentliggør den gennemsnitlige købesum, antal solgte boliger og købesum i promille af ejendomsværdien fordelt på landsdele i Østdanmark og kommuner i Skåne. Desuden offentliggøres et indeks for ejendomsprisudviklingen, som er anvendt i det ovenstående. Boligprisindekset beregnes som udviklingen i forholdet mellem købesummen og den offentlige ejendomsvurdering. Metoden er internationalt anvendt og betegnes SPAR-metoden (Sales Price Appraisal Method). Fordelen ved dette prisindeks er, at det korrigeres for prisstigninger som følge af kvalitetsmæssige forandringer i boligmassen.