Nu bor det flere end 3,9 millioner i Greater Copenhagen regionen (Øresundsregionen)

I 2015 passerede indbyggerantallet i den dansk-svenske Greater Copenhagen region 3,9 millioner. Fortsætter den stærke befolkningstilvækst vil regionen nå op på 4,0 millioner indbyggere allerede ved udgangen af 2017. Hurtigst vokser Furesø, København og Helsingborg.

I 2015 nåede Skånes befolkning op på 1,3 millioner, mens Østdanmarks befolkning passerede 2,6 millioner. Dermed har Greater Copenhagen regionen 3,9 millioner indbyggere og vil passere 4,0 millioner ved udgangen af år 2017, hvis væksten fortsætter på samme niveau. De seneste befolkningsprognoser fra Region Skåne og Danmarks statistik peger på, at befolkningen først i 2019 skulle nå op på de fire millioner.

Befolkningstilvæksten er hurtig og giver regionen en relativt ung befolkning. Den største årsag til den voksende befolkning er indvandringen fra andre lande. Både Sverige og Skåne har for nylig opjusteret befolkningsprognosen på grund av det store antal flygtninge som strømmer til landet.
Den hurtigste befolkningstilvækst i Greater Copenhagen regionen sker omkring de større byer København, Malmö og Helsingborg. I Østdanmark er befolkningen i løbet  af 2015 vokset med mindst 1,0 procent i 20 kommuner. I Skåne er det 17 kommuner. I fem kommuner har der været negativ befolkningstilvækst i 2015; Lolland (-0,9 %), Båstad (-0,3 %), Ballerup (-0,3 %), Bornholm (-0,2 %) og Skurup (-0,1 %).

De hurtigst voksende kommuner i Greater Copenhagen regionen
(Øresundsregionen) under 2015:
Furesø: +2,8 %
København: +1,9 %
Helsingborg: +1,9 %
Östra Göinge: +1,7 %
Lomma: 1,6 %

Nu bor det flere end 1,3 millioner i Skåne
Ved udgangen af 2015 boede der mere end 1,3 millioner i Skåne, viser den seneste befolkningsstatistik fra SCB. I alt er befolkningen i Skåne steget med 14.719 personer i løbet af 2015. Befolkningsstigningen skyldes både, at der flytter flere til Skåne end fra Skåne, samt at der fødes flere end der dør. Af befolkningsstigningen på 14.719 personer, skyldes 8.669 et nettoflytningsoverskud fra udlandet og 2.031 personer fra det øvrige Sverige, mens 3.783 er fødselsoverskuddet.
Helsingborg stad har med en vækst på 1,9 procent (2.565 personer) haft den største befolkningstilvækst i Skåne målt i procent af befolkningen i 2015. Også Östra Göinge og Lomma kommuner har haft en høj befolkningsvækst på henholdsvis 1,7 procent ( 238 personer) og 1,6 procent (378 personer). Befolkningen i Malmø er steget med 1,4 procent (4.467 personer), Lund med 0,7 procent (866 personer) og Kristianstad med 0,8 procent (684 personer).

Befolkningen i Østdanmark har passeret 2,6 millioner
(Region Hovedstaden og Region Sjælland)
Der bor nu mere end 2,6 millioner i det østlige Danmark viser den seneste befolkningsstatistik fra 1. januar 2016 fra Danmarks Statistik. Befolkningen i Østdanmark er steget med 28.068 personer i løbet af 2015, hvoraf Region Hovedstaden står for en befolkningsstigning på 21.049 personer og Region Sjælland for 7.019. Størst befolkningstilvækst i 2015 har Furesø kommune haft med en stigning på 2,8 procent (1079 personer), og dernæst Københavns kommune med 1,9 procent (11.297 personer).

Befolkning Greater Copenhagen (Øresundsregionen) 2016

 0 Antal Vækst 1 år Procent Gnst årlig vækst 2000-2015
Øresundsregionen 3920300 42787 1,1 % 0,6 %
Region Hovedstaden 1789174 21049 1,2 % 0,7 %
Region Sjælland 827499 7019 0,9 % 0,3 %
Region Skåne 1303627 14719 1,1 % 0,9 %
Danmark 5707251 47536 0,8 % 0,4 %
Sverige 9851017 103662 1,1 % 0,6 %

Kilde: Danmarks Statistik og SCB. De danske tal er fra 1. januar 2016 og de svenske tal er fra 31. december 2015.

Befolkning i kommunerne 2016

 0 Antal Vækst 1 år Procent
Kommuner Østdanmark
København 591481 11297 1,9
Frederiksberg 104481 1289 1,2
Roskilde 86207 1181 1,4
Næstved 82342 655 0,8
Slagelse 78140 847 1,1
Gentofte 75350 418 0,6
Holbæk 69972 937 1,4
Gladsaxe 67914 567 0,8
Helsingør 62092 460 0,7
Guldborgsund 60979 150 0,2
Køge 59868 583 1,0
Rudersdal 55739 298 0,5
Lyngby-Taarbæk 55097 319 0,6
Hvidovre 52831 451 0,9
Høje-Taastrup 49960 730 1,5
Hillerød 49672 564 1,1
Greve 49518 683 1,4
Kalundborg 48660 191 0,4
Ballerup 48224 -131 -0,3
Vordingborg 45806 335 0,7
Frederikssund 44725 312 0,7
Tårnby 42860 287 0,7
Egedal 42773 200 0,5
Lolland 42638 -386 -0,9
Gribskov 41107 252 0,6
Furesø 40156 1079 2,8
Fredensborg 40112 340 0,9
Bornholm 39756 -72 -0,2
Rødovre 38002 259 0,7
Faxe 35614 419 1,2
Brøndby 35322 272 0,8
Ringsted 34031 458 1,4
Odsherred 32816 151 0,5
Halsnæs 31049 313 1,0
Sorø 29543 212 0,7
Herlev 28423 275 1,0
Albertslund 27880 74 0,3
Lejre 27317 145 0,5
Hørsholm 24965 109 0,4
Allerød 24732 321 1,3
Glostrup 22461 104 0,5
Ishøj 22358 333 1,5
Stevns 22260 222 1,0
Solrød 21788 236 1,1
Vallensbæk 15419 215 1,4
Dragør 14142 114 0,8
Christiansø 91 0 0,0
Kommuner Skåne
Malmö 322574 4467 1,4
Helsingborg 137909 2565 1,9
Lund 116834 866 0,7
Kristianstad 82510 684 0,8
Hässleholm 51048 483 1,0
Landskrona 43961 387 0,9
Trelleborg 43359 386 0,9
Ängelholm 40732 503 1,3
Vellinge 34667 557 1,6
Eslöv 32438 259 0,8
Kävlinge 30104 296 1,0
Ystad 28985 214 0,7
Höganäs 25610 312 1,2
Lomma 23324 378 1,6
Staffanstorp 23119 125 0,5
Svedala 20462 214 1,1
Simrishamn 19065 160 0,8
Sjöbo 18514 99 0,5
Burlöv 17430 219 1,3
Klippan 16917 184 1,1
Höör 15970 200 1,3
Åstorp 15193 132 0,9
Skurup 15149 -18 -0,1
Hörby 15020 93 0,6
Bjuv 14962 68 0,5
Båstad 14373 -46 -0,3
Östra Göinge 14102 238 1,7
Svalöv 13655 195 1,4
Tomelilla 13132 125 1,0
Osby 12954 126 1,0
Bromölla 12513 113 0,9
Örkelljunga 9831 98 1,0
Perstorp 7211 37 0,5

Kilde: Danmarks statistik, SCB.Tallene for Danmark er fra 1. januar 2016 og for Sverige 31. december 2015. 
Østdanmark består af Region Hovedstaden og Region Sjælland

3,9 miljoner och snart 4 miljoner i Greater Copenhagen regionen
Med den seneste befolkningsudvikling har vi rundet de 3,9 millioner indbyggere i Greater Copenhagen regionen. Fortsætter den nuværende befolkningstilvækst på begge sider af Øresund, vil Greater Copenhagen regionen inden udgangen af 2017 runde de 4 millioner indbyggere. De seneste befolkningsprognoser fra Region Skåne samt Danmarks Statistik forventede først at dette ville ske i 2019.
Den store tilstrømning af asylansøgere indebærer en endnu højere befolkningstilvækst i resten af 2015 samt de nærmeste år end forventet hidtil. Asylansøgere indgår først i befolkningsstatistikken, når de har fået opholdstilladelse. Strømmen af asylansøgere vil blive afspejlet i de nye befolkningsprognoser, der for Region Skånes vedkommende offentliggøres december 2015, mens den danske befolkningsfremskrivning forventes offentliggjort maj 2016.
Seneste befolkningsprognose for Skåne er offentliggjort efteråret 2014 og den seneste danske befolkningsfremskrivning i maj 2015.

Befolkningsprognosen for Sverige opjusteret som følge af flytningesituationen
Grundet den store tilstrømning af flygtninge har det svenske statistikbureau, SCB, på opfordring fra den svenske regering opdateret befolkningsprognosen for Sverige en ekstra gang her i efteråret. Ifølge den nye prognose vil den svenske befolkning i perioden 2015-19 stige med omkring 300.000 personer mere end SCB antog maj 2015. Prognosen viser også, at Sveriges befolkning inden udgangen af 2016 vil have rundet de 10 millioner og ved prognosens sidste år, 2021, hastigt nærme sig de 11 millioner.

3,9 millioner bor i Øresundsregionen

TREND: København forventes at vokse hurtigere end Stockholm de kommende år.

De to største kommuner i Greater Copenhagen, København og Malmø, vil opleve den største vækst i antal indbyggere sammen med Frederiksberg kommune, med en gennemsnitlig årlig vækst i København på 1,8 procent, i Malmø og på Frederiksberg på 1,2 procent.

Med en forventning om en årlig gennemsnitlig befolkningsvækst på 1,8 procent i København, vil den danske hovedstad vokse hurtigere end Stockholm, hvor befolkningen forventes at stige 1, 6 procent årligt frem til 2022. Generelt forventes befolkningen i de største byer i såvel Sverige som Danmark at vokse mindst lige så hurtigt som på landsplan. Især i Danmark er der stor forskel. Her forventes befolkningen i gennemsnit at stige med 0,4 procent årligt på landsplan, mens befolkningen i de tre største byer, København, Århus og Odense, forventes at stige med mellem 1,8 og 0,7 procent, højest i København og lavest i Odense.

Faktisk og forventet befolkningsvækst for de største svenske og danske byer

Diagram1_befolkning

Den svenske befolkning forventes at stige med tæt ved 150.000 de kommende år først og fremmest på grund af stor indvandring, især fra Syrien. I 2016 forventes Sverige at runde de 10 millioner indbyggere.

Faktisk og forventet befolkningsvækst for lande, regioner og storbyer
 0 2000 2014 2022   Årlig vækst ’00-’14 Årlig vækst ’14-’22
Danmark 5349000 5659623 5857326 0,4% 0,4%
Sverige 8882792 9747355 10715171 0,7% 1,2%
Region Hovedstaden 1617581 1768125 1900810 0,6% 0,9%
Region Sjælland 789778 820480 817226 0,3% 0,0%
Skåne 1129424 1288908 1370238 0,9% 0,8%
Øresundsregionen 3536783 3877513 4088274   0,7% 0,7%
Kommuner
København 499148 580184 670268 1,1% 1,8%
Stockholm 750348 911989 1033719 1,4% 1,6%
Göteborg 466990 541145 602232 1,1% 1,3%
Malmø 259579 318107 348734 1,5% 1,2%
Aarhus 286668 326246 357302 0,9% 1,1%
Odense 183691 197480 209232 0,5% 0,7%

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Danmarks Statistik, Region Skåne, SCB, Stockholms stad og Göteborgs stad

Note: For Malmø er befolkningsvæksten 14-22 beregnet på prognosetal for 2014

Stor befolkningvækst i de større byer

København, Malmø og Helsingborg, de tre største byer i Øresundsregionen, er tre af de fem kommuner i Øresundsregionen, hvor befolkningen steg mest i 2014. Blandt de fem kommuner med den højeste befolkningsvækst er også de to mindre kommuner Ishøj og Lomma. Befolkningen i København steg 1,9 procent i 2014, i Malmø 1,6 procent og i Helsingborg 1,8 procent. I alt blev der 1 procent flere indbyggere i Øresundsregionen 2014.

Befolkningen i Øresundsregionen er steget med 340.000 siden år 2000. Sammenlagt er befolkningen steget 0,7 procent i gennemsnit per år siden 2000. Befolkningsvæksten har været størst i og omkring de større byer.

Befolkningsudviklingen i kommunerne i Øresundsregionen
 0 Indbyggere 2014 Årlig vækst ’00-’14 Årlig vækst ’13-’14   Indbyggere 2022 Årlig vækst ’14-’22
København 580184 1,1% 1,9% 668206 1,8%
Malmø 318107 1,5% 1,6% 348734 1,2%
Helsingborg 135344 1,0% 1,8% 145495 0,9%
Lund 115968 1,1% 1,5% 125092 1,0%
Frederiksberg 103192 0,9% 0,5% 114352 1,2%
Roskilde 85026 0,7% 1,0% 86562 0,4%
Kristianstad 81826 0,7% 1,0% 85992 0,6%
Næstved 81687 0,5% 0,3% 81499 0,1%
Slagelse 77293 0,2% 0,4% 75902 0,0%
Gentofte 74932 0,7% 0,9% 79234 0,7%
Holbæk 69035 0,5% 0,0% 67816 -0,2%
Gladsaxe 67347 0,6% 1,0% 71472 0,8%
Helsingør 61632 0,2% 0,2% 61628 0,1%
Guldborgsund 60829 -0,3% -0,3% 58456 -0,4%
Køge 59285 0,8% 1,6% 59503 0,4%
Rudersdal 55441 0,4% 0,7% 54956 0,0%
Lyngby-Taarbæk 54778 0,5% 1,0% 57401 0,6%
Hvidovre 52380 0,4% 1,0% 55403 0,9%
Hässleholm 50565 0,3% 0,7% 51638 0,3%
Høje-Taastrup 49230 0,5% 0,9% 51449 0,6%
Hillerød 49108 1,1% 0,8% 49445 0,3%
Greve 48835 0,1% 1,5% 47628 0,1%
Kalundborg 48469 0,2% 0,2% 46575 -0,3%
Ballerup 48355 0,4% -0,3% 49917 0,3%
Vordingborg 45471 0,0% 0,4% 43461 -0,3%
Frederikssund 44413 0,3% 0,0% 44548 0,1%
Landskrona 43574 1,0% 1,2% 45784 0,6%
Lolland 43024 -1,2% -1,2% 38901 -1,1%
Trelleborg 42973 0,8% 0,3% 45798 0,8%
Tårnby 42573 0,5% 1,4% 44803 0,7%
Egedal 42573 0,8% 0,9% 41529 0,0%
Gribskov 40855 0,3% 0,2% 40803 0,1%
Ängelholm 40229 0,5% 0,9% 41714 0,5%
Bornholm 39919 -0,7% -1,0% 36647 -1,0%
Fredensborg 39772 0,1% 0,5% 39617 0,1%
Furesø 39077 0,4% 1,5% 37687 0,0%
Rødovre 37743 0,2% 0,5% 40174 0,7%
Faxe 35195 0,3% 0,2% 34296 -0,2%
Brøndby 35050 0,1% 1,4% 36252 0,6%
Vellinge 34110 0,8% 0,9% 35801 0,6%
Ringsted 33573 0,9% 0,7% 34266 0,3%
Odsherred 32665 0,1% 0,4% 31613 -0,1%
Eslöv 32179 0,9% 0,8% 33400 0,5%
Halsnæs 30736 0,2% 0,3% 30235 0,0%
Kävlinge 29808 1,4% 0,7% 31539 0,7%
Sorø 29331 0,5% 0,1% 28647 -0,1%
Ystad 28771 0,7% 0,5% 30078 0,6%
Herlev 28148 0,2% 1,6% 29758 1,0%
Albertslund 27806 -0,3% 0,3% 28003 0,2%
Lejre 27172 0,6% 0,7% 26647 -0,1%
Höganäs 25298 0,8% 0,9% 26337 0,5%
Hørsholm 24856 0,3% 0,6% 24473 0,1%
Allerød 24411 0,4% 1,0% 23330 -0,2%
Staffanstorp 22994 1,1% 1,4% 25821 1,5%
Lomma 22946 1,7% 2,0% 25041 1,1%
Glostrup 22357 0,7% 1,3% 23541 0,8%
Stevns 22038 0,2% 1,0% 21455 0,1%
Ishøj 22025 0,4% 2,2% 23397 1,1%
Solrød 21552 0,5% 1,0% 21515 0,2%
Svedala 20248 0,9% 0,9% 21120 0,5%
Simrishamn 18905 -0,1% -0,2% 18765 -0,1%
Sjöbo 18415 0,7% 0,1% 18724 0,2%
Burlöv 17211 1,0% 0,6% 18529 0,9%
Klippan 16733 0,5% 0,1% 17399 0,5%
Höör 15770 0,9% 0,9% 16709 0,7%
Vallensbæk 15204 1,6% 0,7% 16475 0,7%
Skurup 15167 0,7% 0,9% 15095 -0,1%
Åstorp 15061 1,1% 0,9% 15367 0,3%
Hörby 14927 0,6% 0,1% 16141 1,0%
Bjuv 14894 0,6% 0,6% 15267 0,3%
Båstad 14419 0,2% 1,0% 14657 0,2%
Dragør 14028 0,6% 0,4% 14248 0,2%
Östra Göinge 13864 -0,2% 1,3% 13767 -0,1%
Svalöv 13460 0,5% 1,0% 13707 0,2%
Tomelilla 13007 0,4% 0,9% 13432 0,4%
Osby 12828 0,0% 0,9% 12813 0,0%
Bromölla 12400 0,2% 0,5% 12551 0,2%
Örkelljunga 9733 0,2% 0,8% 9899 0,2%
Perstorp 7174 0,4% 0,5% 7457 0,5%
Øresundsregionen 3877513 0,7% 1,0%   4063388 0,6%

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Danmarks Statistik og Region Skåne

OM STATISTIKKEN

For de danske kommuner opgøres antal indbyggere 1. januar og for de svenske 31. december. For 2014 er således anvendt indbyggertal for 1. januar 2015 for de danske kommuner for at gøre det så sammenligneligt med de svenske tal som muligt.

I Danmark udarbejder Danmarks Statistik en befolkningsfremskrivning, Befolkningsfremskrivningen for hele Danmark laves i samarbejde med forskningsinstitutionen DREAM en gang om året. Med udgangspunkt i fremskrivningen for hele Danmark laver Danmarks Statistik derefter fremskrivninger, der blandt andet fordeles på kommuner.

I Sverige udarbejder SCB en befolkningsprognose for hele landet. Region Skåne udarbejder indenfor disse rammer en prognose for befolkningsudviklingen i Skåne samt i de enkelte skånske kommuner. Befolkningsprognoser for Stockholms stad og Göteborgs stad er hentet på de respektive byers hjemmesider.