FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISM. Coronapandemien har ramt turistbranchen hårdt i hele Øresundsregionen. Siden de danske overnatninger i Sverige slog en rekord med omkring 300.000 overnatninger i 2019, er halvdelen af de danske overnatninger forsvundet i 2020.  I 2019 faldt antallet af svenske overnatninger i Danmark med 6 procent, og denne udvikling er intensiveret kraftigt i 2020, da den danske grænse  i perioder var lukket for svenske rejsende uden særlige anerkendelsesværdige formål. I 2020 blev der registreret omkring 75 procent færre svenske overnatninger i Region Hovedstaden, Region Sjælland såvel som i hele Danmark end året inden.

Coronakrisens rejserestriktioner og lukkede grænser for turister har påvirket turismen markant i både Danmark og Sverige i 2020. Det har ramt hårdest mod den udenlandske turisme, som målt i overnatninger, faldt med 44 procent i Danmark og 70 procent i Sverige, ifølge foreløbig statistik fra Danmarks Statistik og SCB/Tillväxtverket. Men der har været en større mindskning blandt svenske turister i Danmark end blandt danske turister i Sverige. I 2020 blev antallet af danske overnatninger i Sverige halveret til cirka 700.000 mens de svenske overnatninger i Danmark faldt med 77 procent sammenlignet med 2019 og dermed knapt blev 400.000.

I de større byer er faldet i antal overnatninger størst, dels på grund af det faktum, at den store andel af forretningsrelaterede besøgende og internationale turister, der normalt tegner sig for en betydelig del af gæsterne, næsten er forsvundet. Andre steder har tilbagegangen ikke været så stor, for eksempel er hotelbranchen i Skånes Österlen ikke ramt så hårdt af det faktum, at flere og flere holdt deres ferie hjemme i løbet af sommeren. Også på Sjælland er faldet mindre.

 

 

 


Årsstatistik 2008-2019

Den endelige statistik for 2020 præsenteres i april 2021. Herunder findes tabeller for endelig årsstatistik for perioden 2008-2019.

 

Danske overnatninger i Skåne og svenske overnatninger i Østdanmark 2008-2019

Danske overnatninger i Skåne Svenske overnatninger i Region Hovedstaden Svenske overnatninger i Region Sjælland I alt
2008 158 373 670 258 279 387 1 108 018
2009 257 822 531 356 195 186 984 364
2010 225 332 602 290 187 034 1 014 656
2011 197 829 677 591 202 636 1 078 056
2012 196 867 742 016 205 230 1 144 113
2013 171 415 778 501 236 318 1 186 234
2014 188 385 811 691 238 935 1 239 011
2015 206 511 774 275 227 935 1 208 721
2016 206 302 742 976 228 528 1 177 806
2017 218 379 782 529 223 968 1 224 876
2018 272 639 836 193 216 799 1 325 631
2019 292 586 779 137 214 722 1 286 445

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Overnatninger i Sverige 2019

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 67 370 531 3,4%
Därav internationella 17 521 621 1,1%
Därav danska 1 359 948 3,7%
Region Skåne
Totalt 6 525 670 4,8%
Därav internationella 1 743 924 6,2%
Därav danska 292 586 7,3%

Kilde: SCB/Tillväxtverket

Overnatninger i Danmark 2019

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 56 059 266 4,1%
Därav internationella 28 857 842 4,7%
Därav svenska 1 713 332 -6,1%
Region Hovedstaden
Totalt 14 046 950 6,0%
Därav internationella 7 683 278 3,0%
Därav svenska 779137 -6,8%
Region Sjælland
Totalt 4 807 837 4,0%
Därav internationella 1 675 303 8,9%
Därav svenska 214 722 -1,0%

Kilde: Danmarks Statistik

Samlet antal overnatninger i Øresundsregionen

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Samlet antal overnatninger og udenlandske overnatninger i Øresundsregionen

Region Hovedstaden Deraf internationale Region Sjælland Deraf internationale Region Skåne Deraf internationale
2008 8 546 698 4 311 712 4 755 384 1 512 852 4 410 787 989 527
2009 7 994 523 4 087 692 4 255 756 1 232 361 4 584 451 1 079 905
2010 8 573 550 4 526 243 4 130 777 1 263 294 4 532 988 1 024 659
2011 9 309 357 4 982 548 4 111 101 1 293 918 4 636 198 1 038 624
2012 9 826 014 5 436 829 3 967 525 1 225 325 4 593 672 1 037 848
2013 10 254 274 5 672 785 4 049 003 1 310 920 4 791 001 1 054 561
2014 10 969 166 6 197 825 4 295 159 1 405 557 5 140 333 1 195 142
2015 11 797 913 6 476 436 4 356 832 1 425 288 5 533 166 1 283 725
2016 12 305 669 6 813 431 4 635 962 1 546 434 5 888 137 1 414 966
2017 12 459 758 7 003 395 4 642 027 1 565 798 5 885 431 1 453 509
2018 13 262 433 7 467 273 4 626 785 1 538 468 6 228 154 1 642 011
2019 14 046 950 7 683 278 4 807 837 1 675 303 6 525 670 1 743 924

 


Om Statistikken

Danmarks Statistik og SCB/Tillväxtverket. Den foreløbige statistik præsenteres månedsvis. Den endelige statistik på årsbasis præsenteres i april hvert år. Tallene som præsenteres kan derfor være forskellige, alt efter om det er foreløbig eller endelig statistik.
Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecentre med mere end 40 sengepladser som medtages. I statistikken for regionerne medregnes feriehuse ikke. Landsdel Byen København omfatter København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby og her indgår kun overnatninger på hotel og feriecenter.
Den svenske statistik indeholder overnatninger (gästnätter) på “hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL)”. Malmø kaldes i statistikken Stor-Malmø og omfatter Malmø, Lund og 10 omkringliggende kommuner. Her indgår ikke “förmedlade stugor och lägenheter (SoL)” i statistikken. Den danske og svenske statistik er ikke direkte sammenlignelig.