FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

TURISM. Coronapandemien har ramt turistbranche hårdt i hele Øresundsregionen. Siden de danske gæstenætter i Sverige slog en rekord med over 300.000 gæstenætter sidste år, er tre ud af fire danske gæstenætter forsvundet indtil videre i 2020. I 2019 faldt antallet af svenske overnatninger i Danmark med 6 procent, og denne udvikling er intensiveret kraftigt i 2020, da den danske grænse  i perioder var lukket for svenske besøgende. I sommermånederne blev der registreret 85 procent færre svenske overnatninger i Danmark sammenlignet med sidste år.

I de større byer er faldet i antallet af gæstenætter størst, dels på grund af det faktum, at den store andel af forretningsrelaterede besøgende, der normalt tegner sig for en betydelig del af gæstene, næsten er forsvundet. Andre steder har tilbagegangen ikke været så stor, for eksempel er hotelbranchen i Skånes Österlen ikke ramt så hårdt af det faktum, at flere og flere holdt deres ferie hjemme i løbet af sommeren og også på Sjælland er faldet mindre.

Sverige
Antallet af gæstenætter faldt i alt 33 procent i Skåne i årets sommermåneder maj til august. I samme periode faldt udenlandske besøgende med 78 procent, og danske gæstenætter faldt med 66 procent.

I Sverige faldt antallet af overnatninger med 39 procent og i alt faldt dansk turisme med 75 procent i sommermånederne.

Hotelindustrien i Skåne er blevet ramt forskelligt i forskellige dele af regionen. I alt blev der registreret 32 ​​procent færre gæstenætter i Skåne i januar-august 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. I de største byer i det vestlige Skåne, Malmø, Helsingborg og Lund faldt antallet af gæstenætter med henholdsvis 48, 36 og 42 procent. På de populære turistmål i de østlige dele af Skåne var nedgangen mindre. I Ystad faldt antallet af registrerede gæstene kun med 7 procent i perioden, og i Kristianstad var det tilsvarende tal 13 procent.

Hidtil i år er overnatningerne i Sverige faldet med 34 procent sammenlignet med samme periode sidste år (januar-oktober). Ikke overraskende er det de udenlandske besøgende, der har været fraværende i højeste grad. Udenlandske overnatninger er faldet med 70 procent i perioden. I Skåne er overnatningerne faldet med 30 procent i perioden januar til november 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Svenske overnatninger er faldet med 17 procent i Skåne, men der er som tidligere nævnt lokale variationer. Danske overnatninger i Skåne er faldet med 51 procent, og i alle udenlandske overnatninger er tilfældet 65 procent.

Danmark
Antallet af overnatninger i Danmark er ikke faldet så meget som i Sverige i perioden januar til oktober 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. I den periode blev 18 procent færre overnatninger registreret, og danskernes gæstenætter i deres hjemland er endda steget med 7 procent. I løbet af sommeren faldt overnatningerne med 15 procent i hele Danmark (maj-august).

Svenske overnatninger i Danmark er styrtdykket, efter at Danmark flere gange har lukket grænsen for svenske turister. I sommermånederne blev 85 procent færre svenske overnatninger registreret i Danmark. I Region Hovedstaden faldt de svenske gæstenætter med 82 procent og i Region Sjælland med 83 procent.

I alt faldt antallet af gæstenætter med 51 procent i Region Hovedstaden i løbet af året, og faldet i internationale gæstenætter udgjorde 73 procent. I løbet af sommeren var faldet endnu større med i alt 57 procent færre gæstenætter. Region Sjælland har klaret sig bedre med et samlet fald på 14 procent hidtil i år.

 

Danske overnatninger i Skåne og svenske overnatninger i Østdanmark 2008-2019

Danske overnatninger i Skåne Svenske overnatninger i Region Hovedstaden Svenske overnatninger i Region Sjælland I alt
2008 158 373 670 258 279 387 1 108 018
2009 257 822 531 356 195 186 984 364
2010 225 332 602 290 187 034 1 014 656
2011 197 829 677 591 202 636 1 078 056
2012 196 867 742 016 205 230 1 144 113
2013 171 415 778 501 236 318 1 186 234
2014 188 385 811 691 238 935 1 239 011
2015 206 511 774 275 227 935 1 208 721
2016 206 302 742 976 228 528 1 177 806
2017 218 379 782 529 223 968 1 224 876
2018 272 639 836 193 216 799 1 325 631
2019 292 586 779 137 214 722 1 286 445

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Overnatninger i Sverige 2019

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 67 370 531 3,4%
Därav internationella 17 521 621 1,1%
Därav danska 1 359 948 3,7%
Region Skåne
Totalt 6 525 670 4,8%
Därav internationella 1 743 924 6,2%
Därav danska 292 586 7,3%

Kilde: SCB/Tillväxtverket

Overnatninger i Danmark 2019

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 56 059 266 4,1%
Därav internationella 28 857 842 4,7%
Därav svenska 1 713 332 -6,1%
Region Hovedstaden
Totalt 14 046 950 6,0%
Därav internationella 7 683 278 3,0%
Därav svenska 779137 -6,8%
Region Sjælland
Totalt 4 807 837 4,0%
Därav internationella 1 675 303 8,9%
Därav svenska 214 722 -1,0%

Kilde: Danmarks Statistik

Samlet antal overnatninger i Øresundsregionen

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Samlet antal overnatninger og udenlandske overnatninger i Øresundsregionen

Region Hovedstaden Deraf internationale Region Sjælland Deraf internationale Region Skåne Deraf internationale
2008 8 546 698 4 311 712 4 755 384 1 512 852 4 410 787 989 527
2009 7 994 523 4 087 692 4 255 756 1 232 361 4 584 451 1 079 905
2010 8 573 550 4 526 243 4 130 777 1 263 294 4 532 988 1 024 659
2011 9 309 357 4 982 548 4 111 101 1 293 918 4 636 198 1 038 624
2012 9 826 014 5 436 829 3 967 525 1 225 325 4 593 672 1 037 848
2013 10 254 274 5 672 785 4 049 003 1 310 920 4 791 001 1 054 561
2014 10 969 166 6 197 825 4 295 159 1 405 557 5 140 333 1 195 142
2015 11 797 913 6 476 436 4 356 832 1 425 288 5 533 166 1 283 725
2016 12 305 669 6 813 431 4 635 962 1 546 434 5 888 137 1 414 966
2017 12 459 758 7 003 395 4 642 027 1 565 798 5 885 431 1 453 509
2018 13 262 433 7 467 273 4 626 785 1 538 468 6 228 154 1 642 011
2019 14 046 950 7 683 278 4 807 837 1 675 303 6 525 670 1 743 924

Om Statistikken

Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecentre med mere end 40 sengepladser som medtages. I statistikken for regionerne medregnes feriehuse ikke. Den svenske statistik indeholder overnatninger (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL). Den danske og svenske statistikken er ikke direkte sammenlignelig.