FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. I 2020 faldt trafikken over Øresundsbroen markant på grund af coronakrisen. For helåret 2020 faldt antallet af køretøjer på Øresundsbron med 38,6 procent sammenlignet med 2019. I 2021 er trafikken fortsat på et historisk lavt niveau. 

I coronaåret 2020 krydsede i gennemsnit 12.537 køretøjer Øresundsbron hver dag. Sammenlignet med 2019, hvor der kørte 20 423 biler over broen om dagen, betyder det et markant fald på 38,6 procent. Grænsekontrol, indrejseforbud og rejserestriktioner under coronakrisen har frem for alt påvirket personbiltrafikken mens lastbiltrafikken har været mindre berørt, og steg til og med i slutningen af året, eftersom godstransporter er undtaget fra den danske såvel som den svenske grænselukning. Sammenlignes med prognosen som blev lavet i maj 2000, inden broen åbnede, har trafikken bevæget sig lidt over og under den forventede kurve, men under coronakrisen er trafikken faldet mere end nogen sinde i broens 20-årige historie. Ifølge prognosen skulle der gennemsnitlig køre 22.251 biler over broen per dag i 2020.

Trafikken med færgerne over Øresund mellem Helsingborg og Helsingør faldt med 34 procent i 2020 ifølge tal fra Danmarks Statistik.  Togtrafikken over Sundet faldt også markant i 2020. De foreløbige tal viser at der i gennemsnit blev registreret 12.650 rejser per dag med tog over Øresundsbron i 2020 sammenlignet med 2019, et fald på -62 procent sammenlignet med 2019.  Togtrafikken oplever også fortsat kraftige mindsket trafik i 2021 på grund af coronapandemiens rejserestriktioner.

 

Gennemsnitlig antal køretøjer over Øresundsbron per dag 2009-2020
Gennemsnitlig antal køretøjer/dag Forandring
2009 19 462
2010 19 388 -0,4%
2011 19 146 -1,2%
2012 18 567 -3,0%
2013 18 316 -1,4%
2014 18 954 3,5%
2015 19 308 1,9%
2016 20 284 5,1%
2017 20 631 1,7%
2018 20 557 -0,4%
2019 20 423 -0,7%
2020 12 537 -38,6%

Kilde: Øresundsbro Konsortiet

 

Gennemsnitlig antal togrejsende over Øresundsbron per dag 2009-2020
Gennemsnitlig antal rejser med tog/dag Forandring
2009 30 695
2010 28 943 -5,7%
2011 29 661 2,5%
2012 31 191 5,2%
2013 32 481 4,1%
2014 32 376 -0,3%
2015 33 627 3,9%
2016 31 394 -6,6%
2017 31 763 1,2%
2018 32 795 3,2%
2019 33 119 1,0%
2020* 12 650 -61,8%

Kilde: Øresundsbro Konsortiet. *2020 er foreløbigt tal.

 

 

Antal køretøjer på Øresundsbron og HH-færgerne 2000 – 2020

Kilde: Øresundsbro Konsortiet, Danmarks Statistik

Antal togrejser på Øresundsbron 2000 – 2020

Kilde: Øresundsbro Konsortiet

 


Om statistikken
Øresundsbro Konsortiet præsenterer statistik for antallet af ture på tværs af broen, både med tog og vejtrafik. Togtrafikken over Øresundsbron i 2018 er baseret på en estimeret helårsstatistik baseret på de faktiske ture mellem januar og november. Vejtrafik henviser til antallet af køretøjer, der krydser broen, men ikke antallet af individuelle passagerer.

Fakta om Øresundsbron
Den 23. marts 1991 underskrev Sverige og Danmark aftalen om at opbygge en permanent forbindelse på tværs af sundet, og i august 1995 blev byggearbejdet påbegyndt. Øresundsbron blev afsluttet inden deadline og kunne indvies den 1. juli 2000 med fejring og live-tv-dækning. Klokken 23.00 blev trafikken åbnet, og de første tog og biler kunne rulle over broen.

Den faste forbindelse over Øresund består af en bro, en tunnel og en kunstig ø, Peberholmen, der forbinder broen og tunnelen. Samlet er forbindelsen 16 km lang, hvoraf tunnelen og øen Peberholm begge er ca. 4 km lange.

Øresundsbron er bygget og ejet af Øresundsbro Konsortiet, som igen ejes af den svenske og danske stat gennem selskaberne Svedab AB og A/S Øresund. Øresundsbro Konsortiet styrer driften af ​​vejforbindelsen og forvalter jernbaneforbindelsen.

Anlægsomkostningerne for den faste forbindelse og tilslutningsarealerne finansieres via brugergebyrer. Bilister betaler ved betalingsstationerne, hvorimod Trafikverket og Banverket betaler et fast beløb, der indeksreguleres, for retten til at benytte jernvejen. Trafikverket og Banedanmark fordeler togkanalerne og indkræver afgifter fra togoperatørerne.