FAKTA: Øresundsregionen har 4,1 millioner indbyggere

BEFOLKNING. Öresundsregionen har vuxit med över 320 000 invånare på 10 år, och det bodde vid årsskiftet 2020/2021 närmare 4,1 miljoner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbetet ingår även Region Halland, en region med en stark befolkningstillväxt, och i samarbetsregionerna bor totalt 4,4 miljoner invånare.


Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Befolkningsutveckling för Öresundsregionen och Greater Copenhagen.
  • Befolkningsutveckling för kommunerna i regionen samt Sverige respektive Danmark.
  • Prognoser om framtida befolkningsutveckling.
  • Data inhämtas främst från Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Region Skåne.

Befolkning årsskiftet 2020/2021:
4,1 miljoner i Öresundsregionen (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
4,4 miljoner i Greater Copenhagen-geografin (Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Halland)


Öresundsregionen har fått runt 22 000 nya invånare under 2020, vilket motsvarar en ökning med 0,5 procent. Starkast har befolkningstillväxten varit i Skåne, där befolkningen ökat med 0,8 procent. I Region Hovedstaden har befolkningen vuxit med 0,5 procent, medan befolkningen endast ökat med 0,2 procent i Region Sjælland.

De kommuner i Öresundsregionen som har haft starkast befolkningstillväxt under året är Svedala, Staffanstorp och Båstad i Skåne samt Höje Taastrup utanför Köpenhamn som alla växt runt 2 procent under 2020.

Under den senaste tioårsperioden är Köpenhamn och Malmö de kommuner som haft den starkaste befolkningstillväxten, följt av Staffanstorp, Burlöv, Helsingborg och Lomma (alla i Skåne) som haft mer än 15 procent tillväxt i befolkningen sedan 2011.

Bara sju av regionens 79 kommuner har haft en minskad befolkning under det senaste decenniet. Simrishamn är den enda svenska kommunen där befolkningen minskat sedan 2011, medan Kalundborg, Albertslund, Vordingborg, Guldborgsund samt Lolland och Bornholm är de danska kommuner där befolkningen minskat.

Här växer befolkningen mest:

2020-2021:
Svedala, +2,0%
Staffanstorp, +1,9%
Høje Taastrup, +1,9%
Örkelljunga, +1,7%
Ballerup, +1,5%

2011-2021:
Köpenhamn, +18,3%
Malmö +16,4%
Staffanstorp +16,3%
Burlöv, +15,6%
Helsingborg, 15,6 %
Lomma, +15,4%

 

Befolkningstillväxt Öresundsregionen och Greater Copenhagen

Befolkningsutveckling i Öresundsregionen Förändring et år Förändring 10 år
2021 Antal Procent Antal Procent
Region Hovedstaden 1 855 084 9 061 0,5% 155 697 9,2%
Region Sjælland 838 840 1 481 0,2% 19 077 2,3%
Skåne län 1 389 336 11 509 0,8% 146 007 11,7%
Öresundsregionen 4 083 260 22 051 0,5% 320 781 8,5%
Halland 336 748 2900 0,9% 37 264 12,4%
Greater Copenhagen 4 420 008 24951 0,6% 358 045 8,8%

Källa: Danmarks Statistik och SCB.

 

Befolkningstillväxt i kommunerna i Öresundsregionen

Befolkningsutveckling i Danmark Förandring et år Förändring 10 år
2011 2020 2021 Antal Procent Antal Procent
Region Hovedstaden 1 699 387 1 846 023 1 855 084 9061 0,5% 155 697 9,2%
København 539 542 632 340 638 117 5777 0,9% 98 575 18,3%
Frederiksberg 98 782 104 305 103 677 -628 -0,6% 4 895 5,0%
Gentofte 71 714 74 830 74 550 -280 -0,4% 2 836 4,0%
Gladsaxe 64 951 69 262 69 200 -62 -0,1% 4 249 6,5%
Helsingør 61 368 62 695 63 000 305 0,5% 1 632 2,7%
Rudersdal 54 765 56 728 57 024 296 0,5% 2 259 4,1%
Lyngby-Taarbæk 52 754 56 214 56 614 400 0,7% 3 860 7,3%
Hvidovre 50 081 53 527 53 451 -76 -0,1% 3 370 6,7%
Høje-Taastrup 47 753 50 759 51 729 970 1,9% 3 976 8,3%
Hillerød 47 916 51 183 51 528 345 0,7% 3 612 7,5%
Ballerup 47 930 48 602 49 310 708 1,5% 1 380 2,9%
Frederikssund 44 307 45 223 45 439 216 0,5% 1 132 2,6%
Egedal 41 614 43 354 43 696 342 0,8% 2 082 5,0%
Tårnby 40 835 42 989 42 670 -319 -0,7% 1 835 4,5%
Rødovre 36 524 40 652 41 113 461 1,1% 4 589 12,6%
Furesø 38 286 40 965 41 001 36 0,1% 2 715 7,1%
Fredensborg 39 341 40 865 40 998 133 0,3% 1 657 4,2%
Gribskov 40 700 41 048 40 971 -77 -0,2% 271 0,7%
Bornholm 41 802 39 499 39 570 71 0,2% -2 232 -5,3%
Brøndby 34 021 35 090 35 232 142 0,4% 1 211 3,6%
Halsnæs 31 056 31 384 31 420 36 0,1% 364 1,2%
Herlev 26 597 28 953 28 913 -40 -0,1% 2 316 8,7%
Albertslund 27 800 27 731 27 366 -365 -1,3% -434 -1,6%
Allerød 24 096 25 633 25 893 260 1,0% 1 797 7,5%
Hørsholm 24 415 24 864 24 917 53 0,2% 502 2,1%
Glostrup 21 384 23 128 23 380 252 1,1% 1 996 9,3%
Ishøj 20 797 22 989 23 131 142 0,6% 2 334 11,2%
Vallensbæk 14 445 16 633 16 515 -118 -0,7% 2 070 14,3%
Dragør 13 717 14 494 14 569 75 0,5% 852 6,2%
Christiansø* 94 84 90 6 7,1% -4 -4,3%
Region Sjælland 819 763 837 359 838 840 1481 0,2% 19 077 2,3%
Roskilde 82 542 87 914 88 889 975 1,1% 6 347 7,7%
Næstved 80 963 83 143 83 181 38 0,0% 2 218 2,7%
Slagelse 77 442 79 073 79 122 49 0,1% 1 680 2,2%
Holbæk 69 521 71 541 71 913 372 0,5% 2 392 3,4%
Køge 57 271 60 979 61 475 496 0,8% 4 204 7,3%
Guldborgsund 62 583 60 722 60 328 -394 -0,6% -2 255 -3,6%
Greve 47 978 50 558 50 514 -44 -0,1% 2 536 5,3%
Kalundborg 49 088 48 436 48 487 51 0,1% -601 -1,2%
Vordingborg 46 170 45 566 45 268 -298 -0,7% -902 -2,0%
Lolland 46 111 41 105 40 539 -566 -1,4% -5 572 -12,1%
Faxe 35 277 36 576 36 713 137 0,4% 1 436 4,1%
Ringsted 32 890 34 852 34 847 -5 0,0% 1 957 6,0%
Odsherred 32 845 32 957 32 923 -34 -0,1% 78 0,2%
Sorø 29 499 29 881 29 993 112 0,4% 494 1,7%
Lejre 26 764 27 996 28 173 177 0,6% 1 409 5,3%
Solrød 20 964 23 255 23 441 186 0,8% 2 477 11,8%
Stevns 21 855 22 805 23 034 229 1,0% 1 179 5,4%
Danmark 5 560 628 5 822 763 5 840 045 17282 0,3% 279 417 5,0%

Källa: Danmarks Statistik. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning.
* Christiansø er ikke en kommune. Det er en øgruppe udenfor Bornholm som ejes af Forsvarsministeriet

 

Befolkningsutveckling i Sverige Förandring et år Förändring 10 år
2011 2020 2021 Antal Procent Antal Procent
Skåne län 1 243 329 1 377 827 1 389 336 11 509 0,8% 146 007 11,7%
Malmö 298 963 344 166 347 949 3 783 1,1% 48 986 16,4%
Helsingborg 129 177 147 734 149 280 1 546 1,0% 20 103 15,6%
Lund 110 488 124 935 125 941 1 006 0,8% 15 453 14,0%
Kristianstad 79 543 85 747 86 217 470 0,5% 6 674 8,4%
1293 Hässleholm 50 107 52 145 52 010 -135 -0,3% 1 903 3,8%
Landskrona 41 724 46 090 46 305 215 0,5% 4 581 11,0%
Trelleborg 42 219 45 440 45 877 437 1,0% 3 658 8,7%
Ängelholm 39 394 42 476 42 910 434 1,0% 3 516 8,9%
Vellinge 33 303 36 628 36 915 287 0,8% 3 612 10,8%
Eslöv 31 587 33 793 34 123 330 1,0% 2 536 8,0%
Kävlinge 29 013 31 705 32 020 315 1,0% 3 007 10,4%
Ystad 28 338 30 541 30 970 429 1,4% 2 632 9,3%
Höganäs 24 637 26 942 27 168 226 0,8% 2 531 10,3%
Staffanstorp 22 259 25 396 25 883 487 1,9% 3 624 16,3%
Lomma 21 559 24 834 24 876 42 0,2% 3 317 15,4%
Svedala 19 822 22 229 22 665 436 2,0% 2 843 14,3%
Sjöbo 18 112 19 226 19 412 186 1,0% 1 300 7,2%
Burlöv 16 701 19 112 19 312 200 1,0% 2 611 15,6%
Simrishamn 19 297 19 174 19 227 53 0,3% -70 -0,4%
Klippan 16 515 17 756 17 738 -18 -0,1% 1 223 7,4%
Höör 15 460 16 713 16 830 117 0,7% 1 370 8,9%
Åstorp 14 737 15 940 16 063 123 0,8% 1 326 9,0%
Skurup 14 981 15 889 16 042 153 1,0% 1 061 7,1%
Bjuv 14 841 15 715 15 697 -18 -0,1% 856 5,8%
Hörby 14 840 15 631 15 653 22 0,1% 813 5,5%
Båstad 14 278 15 128 15 413 285 1,9% 1 135 7,9%
Östra Göinge 13 590 15 007 15 017 10 0,1% 1 427 10,5%
Svalöv 13 242 14 268 14 276 8 0,1% 1 034 7,8%
Tomelilla 12 914 13 617 13 663 46 0,3% 749 5,8%
Osby 12 724 13 208 13 198 -10 -0,1% 474 3,7%
Bromölla 12 272 12 870 12 759 -111 -0,9% 487 4,0%
Örkelljunga 9 631 10 280 10 451 171 1,7% 820 8,5%
Perstorp 7 061 7 492 7 476 -16 -0,2% 415 5,9%
Sverige 9 415 570 10 327 589 10 379 295 51 706 0,5% 963 725 10,2%

Källa: SCB. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning.

Prognos för framtida befolkningsutveckling

Befolkning 2020 Befolkningsprognos 2028 Förändring 2020-2028
Skåne 1 377 827 1 485 621 7,8%
Region Sjælland 837 443 858 268 2,5%
Region Hovestaden 1 845 939 1 939 025 5,0%
Öresundsregionen 4 061 209 4 282 914 5,5%

Om statistiken

För de danska kommunerna anges antal personer 1 januari och för de svenska 31 december föregående år, om inget annat anges. År 2021 syftar således till 2021-01-01 för de danska kommunerna, och 2020-12-31 för de svenska.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos för samtliga kommuner i hela landet. I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör sedan en prognos utifrån dessa ramar för utvecklingen i de skånska kommunerna.

BEFOLKNING. Øresundsregionen er vokset med over 300.000 indbyggere på 10 år, og ved  årsskiftet 2019/2020 boede der godt 4,1 millioner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbejdet indgår nu også Region Halland, en region med en stærk befolkningstilvækst, og i samarbejdsregionerne bor ialt 4,4 millioner indbyggere.


Denne faktaartikel opdateres årligt og indeholder:

  • Befolkningsudviklingen for Øresundsregionen.
  • Befolkningsudviklingen for kommunerne i regionen.
  • Prognoser om framtidig befolkningsudvikling.
  • Data hentes primært fra Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) og Region Skåne.

Befolkning ved årsskiftet 2019/2020:
4,1 millioner i Øresundsregionen (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
4,4 millioner i Greater Copenhagen-geografien (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Halland)


Øresundsregionen har fået over 30.000 nye indbyggere gennem det seneste år, svarene til en stigning på 0,7 procent. Befolkningsvæksten har været stærkest i Skåne, hvor befolkningen er steget med 1,1 procent. I hovedstadsregionen er befolkningen vokset med 0,6 procent, mens befolkningen kun er steget med 0,1 procent i Region Sjælland.

Fire af de fem kommuner i Øresundsregionen, der havde den stærkeste befolkningsvækst i løbet af året, findes i Skåne. I Burlöv er befolkningen steget mest, men også i Svedala, Staffanstorp og Lund er befolkningen steget markant i løbet af året. På dansk side har Glostrup kommune haft den stærkeste befolkningsvækst.

I den sidste tiårsperiode er København den kommune, der har haft den stærkeste befolkningsvækst, efterfulgt af Vallensbæk, Lomma, Malmø og Burlöv. Alle de største kommuner, København, Malmø, Helsingborg og Lund, har haft en befolkningstilvækst, der var markant højere end gennemsnittet.

Kun 8 af regionens 80 kommuner har haft en reduceret befolkning i det sidste årti. Simrishamn er den eneste svenske kommune, hvor befolkningen er faldet, mens Christiansø, Lolland, Bornholm, Guldborgsund, Kalundborg, Vordingborg og Odsherred er de danske kommuner, hvor befolkningen er faldet. 

Her vokser befolkningen mest:

2019-2020:
Burlöv, +4,1%
Svedala, +3,0%
Staffanstorp, +2,7%
Glostrup, +2,3%
Lund, +1,6%

2010-2020:
København, +19,7%
Vallensbæk, +18,4%
Lomma, +17,9%
Malmø, +17,1%
Burlöv, +17,1%

Befolkningstilvækst Øresundsregionen og Greater Copenhagen

2010 2019 2020 Ændring 1 år Ændring 10 år
Skåne 1 231 062 1 362 164 1 377 827 1,1% 11,9%
Region Sjælland 820 665 836 828 837 443 0,1% 2,0%
Region Hovestaden 1 680 170 1 835 472 1 845 939 0,6% 9,9%
Øresundsregionen 3 731 897 4 034 464 4 061 209 0,7% 8,8%
Halland 296 825 329 352 333 848 1,4% 12,5%
Greater Copenhagen 4 028 722 4 363 816 4 395 057 0,7% 9,1%

Befolkningstilvækst i kommunerne i Øresundsregionen

2010 2019 2020 Ændring 1 år Ændring 10 år
København 528 208 623 404 632 340 1% 20%
Malmø 293 909 339 313 344 166 1% 17%
Helsingborg 128 359 145 415 147 734 2% 15%
Lund 109 147 122 948 124 935 2% 14%
Frederiksberg 96 718 103 960 104 305 0% 8%
Roskilde 81 947 87 577 87 914 0% 7%
Kristianstad 78 788 84 908 85 747 1% 9%
Næstved 81 112 82 991 83 143 0% 3%
Slagelse 77 475 79 073 79 073 0% 2%
Gentofte 71 052 75 176 74 830 0% 5%
Holbæk 69 550 71 297 71 541 0% 3%
Gladsaxe 64 102 69 681 69 262 -1% 8%
Helsingør 61 143 62 567 62 695 0% 3%
Køge 57 125 60 675 60 979 1% 7%
Guldborgsund 62 912 60 930 60 722 0% -3%
Rudersdal 54 444 56 509 56 728 0% 4%
Lyngby-Taarbæk 52 237 55 790 56 214 1% 8%
Hvidovre 49 724 53 416 53 527 0% 8%
Hässleholm 50 036 52 121 52 145 0% 4%
Hillerød 47 473 50 998 51 183 0% 8%
Høje-Taastrup 47 664 50 686 50 759 0% 6%
Greve 47 826 50 267 50 558 1% 6%
Ballerup 47 652 48 458 48 602 0% 2%
Kalundborg 49 265 48 681 48 436 -1% -2%
Landskrona 41 226 45 775 46 090 1% 12%
Vordingborg 46 319 45 816 45 566 -1% -2%
Trelleborg 41 891 44 902 45 440 1% 8%
Frederikssund 44 182 45 332 45 223 0% 2%
Egedal 41 513 43 335 43 354 0% 4%
Tårnby 40 383 42 984 42 989 0% 6%
Ängelholm 39 083 42 131 42 476 1% 9%
Lolland 46 984 41 615 41 105 -1% -13%
Gribskov 40 694 41 195 41 048 0% 1%
Furesø 38 232 41 069 40 965 0% 7%
Fredensborg 39 226 40 819 40 865 0% 4%
Rødovre 36 233 40 052 40 652 1% 12%
Bornholm 42 154 39 572 39 499 0% -6%
Vellinge 33 162 36 499 36 628 0% 10%
Faxe 35 306 36 513 36 576 0% 4%
Brøndby 33 795 35 397 35 090 -1% 4%
Ringsted 32 584 34 725 34 852 0% 7%
Eslöv 31 269 33 557 33 793 1% 8%
Odsherred 33 030 33 122 32 957 0% 0%
Kävlinge 28 638 31 491 31 705 1% 11%
Halsnæs 31 077 31 271 31 384 0% 1%
Ystad 28 109 30 226 30 541 1% 9%
Sorø 29 522 29 834 29 881 0% 1%
Herlev 26 556 28 786 28 953 1% 9%
Lejre 26 794 27 775 27 996 1% 4%
Albertslund 27 730 27 877 27 731 -1% 0%
Höganäs 24 480 26 566 26 942 1% 10%
Allerød 24 089 25 646 25 633 0% 6%
Staffanstorp 21 949 24 724 25 396 3% 16%
Hørsholm 24 378 25 007 24 864 -1% 2%
Lomma 21 065 24 763 24 834 0% 18%
Solrød 20 882 23 065 23 255 1% 11%
Glostrup 21 296 22 615 23 128 2% 9%
Ishøj 20 606 22 946 22 989 0% 12%
Stevns 21 931 22 782 22 805 0% 4%
Svedala 19 625 21 576 22 229 3% 13%
Sjöbo 18 153 19 153 19 226 0% 6%
Simrishamn 19 328 19 278 19 174 -1% -1%
Burlöv 16 509 18 360 19 112 4% 16%
Klippan 16 382 17 600 17 756 1% 8%
Höör 15 261 16 637 16 713 0% 10%
Vallensbæk 14 045 16 654 16 633 0% 18%
Åstorp 14 667 15 987 15 940 0% 9%
Skurup 14 867 15 759 15 889 1% 7%
Bjuv 14 813 15 501 15 715 1% 6%
Hörby 14 762 15 635 15 631 0% 6%
Båstad 14 269 14 948 15 128 1% 6%
Östra Göinge 13 526 14 915 15 007 1% 11%
Dragør 13 564 14 270 14 494 2% 7%
Svalöv 13 290 14 123 14 268 1% 7%
Tomelilla 12 936 13 557 13 617 0% 5%
Osby 12 656 13 267 13 208 0% 4%
Bromölla 12 285 12 876 12 870 0% 5%
Örkelljunga 9 639 10 174 10 280 1% 7%
Perstorp 6 983 7 479 7 492 0% 7%
Christiansø 101 90 84 -7% -17%

Prognose for fremtid befolkningsudvikling

Befolkning 2020 Befolkningsprognose 2028 Ændring 2020-2028
Skåne 1 377 827 1 485 621 7,8%
Region Sjælland 837 443 858 268 2,5%
Region Hovestaden 1 845 939 1 939 025 5,0%
Øresundsregionen 4 061 209 4 282 914 5,5%

Om statistikken

For de danske kommuner angives antal personer fra 1. januari, og for de svenske 31. december i det foregående år, hvis ikke andet oplyses. Tallene for 2020 er således beregnet per 01-01-2020 for de danske kommuner, og 31-12-2019 for de svenske.

I Danmark udarbejder Danmarks Statistik en befolkningsprognose for samtlige kommuner i hele landet. I Sverige udarbejder SCB en befolkningsprognose for hele landet. Region Skåne laver herefter en prognose ud fra disse rammer for udviklingen i de skånske kommuner.