FAKTA: Øresundsregionen har 4,2 millioner indbyggere

BEFOLKNING. Største befolkningstilvækst på den danske side i 2022 – nu har Øresundsregionen 4,2 millioner indbyggere. Sidste år steg Øresundsregionens befolkningstal med næsten 42.200 til 4.156.052 indbyggere ved årsskiftet 2022/2023. Det svarer til en befolkningstilvækst på 1 procent. Befolkningsvæksten var stærkest på den danske side, hvor befolkningen steg med 1,1 procent. I Skåne steg befolkningen med 0,8 procent i løbet af året, hvilket var højere end det svenske landsgennemsnit. Øresundsregionen består af Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne. Ud over Øresundsregionen omfatter det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen også Region Halland. I Greater Copenhagen-geografien er befolkningen steget med 44.700 til 4.498.857 indbyggere i 2022 – en stigning på 1 procent.

I løbet af de sidste ti år er befolkningen i Øresundsregionen vokset med ni procent, hvilket svarer til lidt over 344.000 nye indbyggere. Det er en større befolkningstilvækst end i hele Danmark. Befolkningen er i denne periode vokset mest på den svenske side af Øresund


Denne faktaartikel opdateres årligt og indeholder:

  • Befolkningsudviklingen for Øresundsregionen.
  • Befolkningsudviklingen for kommunerne i regionen samt Sverige og Danmark.
  • Prognoser om framtidig befolkningsudvikling.
  • Data hentes fra Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) og Region Skåne.

Befolkning ved årsskiftet 2022/2023:
4,2 millioner i Øresundsregionen (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
4,5 millioner i Greater Copenhagen-geografien (Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Halland).


 

Befolkningstilvækst Øresundsregionen og Greater Copenhagen

Ændring et år Ændring ti år
2013 2022 2023 Antal Procent Antal Procent
Region Hovedstaden 1.732.068 1.867.948 1.891.871 23.923 1,3% 159.803 9,2%
Region Sjælland 816.359 843.513 849.857 6.344 0,8% 33.498 4,1%
Region Skåne 1.263.088 1.402.425 1.414.324 11.899 0,8% 151.236 12,0%
Öresundsregionen 3.811.515 4.113.886 4.156.052 42.166 1,0% 344.537 9,0%
Halland 304.116 340.243 342.805 2.562 0,8% 38.689 12,7%
Greater Copenhagen 4.115.631 4.454.129 4.498.857 44.728 1,0% 383.226 9,3%

Kilde: Danmarks Statistik og SCB.

 


Befolkningstilvækst i de danske kommuner i Øresundsregionen

Der er i dag godt 5,9 millioner indbyggere i Danmark. Befolkningstilvæksten har været på 5,9 procent i de sidste ti år. I Region Hovedstaden har den været endnu højere: 9,2 procent, mens Region Sjællands indbyggertal er vokset med 4,1 procent. I løbet af det seneste år er befolkningen steget med 1 procent i landet som helhed og med 1,3 procent i Region Hovedstaden. I Region Sjælland steg befolkningen med 0,8 procent i 2022. Der er dog stor forskel på befolkningsudviklingen i kommunerne. Mens kommuner som Lolland, Bornholm, Guldborgsund, Albertslund og Vordingsborg har fået færre indbyggere, har kommuner som København, Vallensbæk, Solrød, Høje-Taastrup, Rødovre og Hillerød haft en markant stærkere udvikling end landsgennemsnittet de seneste ti år.

Ændring et år Ændring ti år
2012 2021 2022 Antal Procent Antal Procent
Hele landet 5 602 628 5 873 420 5 932 654 59 234 1,0% 330 026 5,9%
Region Hovedstaden 1 732 068 1 867 948 1 891 871 23 923 1,3% 159 803 9,2%
København 559 440 644 431 653 664 9 233 1,4% 94 224 16,8%
Frederiksberg 102 029 103 608 104 664 1 056 1,0% 2 635 2,6%
Gentofte 73 360 74 217 74 838 621 0,8% 1 478 2,0%
Gladsaxe 66 030 69 259 70 001 742 1,1% 3 971 6,0%
Helsingør 61 613 62 875 63 399 524 0,8% 1 786 2,9%
Lyngby-Taarbæk 53 840 57 826 58 434 608 1,1% 4 594 8,5%
Rudersdal 54 827 57 247 57 193 -54 -0,1% 2 366 4,3%
Høje-Taastrup 48 471 53 053 55 258 2 205 4,2% 6 787 14,0%
Hillerød 48 315 53 257 54 159 902 1,7% 5 844 12,1%
Hvidovre 51 341 53 267 53 443 176 0,3% 2 102 4,1%
Ballerup 48 211 49 274 50 039 765 1,6% 1 828 3,8%
Frederikssund 44 365 45 800 46 117 317 0,7% 1 752 3,9%
Egedal 42 018 44 375 45 202 827 1,9% 3 184 7,6%
Tårnby 41 572 42 723 43 042 319 0,7% 1 470 3,5%
Rødovre 37 351 41 382 42 563 1 181 2,9% 5 212 14,0%
Furesø 38 236 41 402 42 077 675 1,6% 3 841 10,0%
Fredensborg 39 462 41 211 41 689 478 1,2% 2 227 5,6%
Gribskov 40 655 41 147 41 547 400 1,0% 892 2,2%
Bornholm 40 715 39 545 39 602 57 0,1% -1 113 -2,7%
Brøndby 34 210 35 651 37 128 1 477 4,1% 2 918 8,5%
Halsnæs 30 803 31 344 31 466 122 0,4% 663 2,2%
Herlev 26 958 28 867 29 215 348 1,2% 2 257 8,4%
Albertslund 27 824 27 599 27 530 -69 -0,3% -294 -1,1%
Allerød 24 073 25 867 26 061 194 0,7% 1 988 8,3%
Hørsholm 24 543 24 761 24 715 -46 -0,2% 172 0,7%
Glostrup 21 869 23 514 23 635 121 0,5% 1 766 8,1%
Ishøj 21 131 23 225 23 457 232 1,0% 2 326 11,0%
Vallensbæk 14 797 16 488 17 031 543 3,3% 2 234 15,1%
Dragør 13 917 14 640 14 609 -31 -0,2% 692 5,0%
Christiansø* 92 93 93 0 0,0% 1 1,1%
Region Sjælland 816 359 843 513 849 857 6 344 0,8% 33 498 4,1%
Roskilde 83 554 89 447 90 446 999 1,1% 6 892 8,2%
Næstved 81 163 83 801 84 574 773 0,9% 3 411 4,2%
Slagelse 77 167 79 691 79 728 37 0,0% 2 561 3,3%
Holbæk 69 263 72 810 73 440 630 0,9% 4 177 6,0%
Køge 57 771 61 718 62 458 740 1,2% 4 687 8,1%
Guldborgsund 61 322 60 310 60 231 -79 -0,1% -1 091 -1,8%
Greve 47 980 50 818 51 507 689 1,4% 3 527 7,4%
Kalundborg 48 294 48 368 48 602 234 0,5% 308 0,6%
Vordingborg 45 465 45 352 45 441 89 0,2% -24 -0,1%
Lolland 44 436 40 107 39 921 -186 -0,5% -4 515 -10,2%
Faxe 35 123 37 161 37 344 183 0,5% 2 221 6,3%
Ringsted 33 217 35 141 35 906 765 2,2% 2 689 8,1%
Odsherred 32 452 32 881 32 977 96 0,3% 525 1,6%
Sorø 29 288 30 018 30 444 426 1,4% 1 156 3,9%
Lejre 26 901 28 623 28 930 307 1,1% 2 029 7,5%
Solrød 21 145 23 794 24 216 422 1,8% 3 071 14,5%
Stevns 21 818 23 473 23 692 219 0,9% 1 874 8,6%

 

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene vedrører den 1. januar i det aktuelle år. Kommunerne er sorteret efter region og størrelsesorden.

*Christiansø er ikke en kommune. Det er en øgruppe ud for Bornholm, der ejes af Forsvarsministeriet.


Befolkningstilvækst i de svenske kommuner i Øresundsregionen

Sverige har oplevet en kraftig befolkningstilvækst i de seneste ti år med næsten en million flere indbyggere eller 10,1 procent. Der bor i dag lidt over 10,5 millioner mennesker i Sverige. I Skåne bor der 1,4 millioner, og antallet af indbyggere er steget med 12 procent i løbet af de sidste ti år. I seks skånske kommuner faldt indbyggertallet i 2022. Kun Simrishamn har stort set ikke fået flere indbyggere i den seneste tiårsperiode. De kommuner, der er vokset mest i den seneste tiårsperiode, er Staffanstorp, Burlöv, Svedala, Malmø, Helsingborg og Lund.

Ændring et år Ændring ti år
2012 2021 2022 Antal Procent Antal Procent
Hele landet 9 555 893 10 452 326 10 521 556 69 230 0,7% 965 663 10,1%
Skåne län 1 263 088 1 402 425 1 414 324 11 899 0,8% 15 1236 12,0%
Malmö 307 758 351 749 357 377 5628 1,6% 49 619 16,1%
Helsingborg 132 011 150 109 150 975 866 0,6% 18 964 14,4%
Lund 112 950 127 376 128 384 1008 0,8% 15 434 13,7%
Kristianstad 80 507 86 641 86 738 97 0,1% 6 231 7,7%
Hässleholm 50 163 52 309 52 369 60 0,1% 2 206 4,4%
Landskrona 42 560 46 488 47 004 516 1,1% 4 444 10,4%
Trelleborg 42 605 46 231 46 649 418 0,9% 4 044 9,5%
Ängelholm 39 742 43 633 44 268 635 1,5% 4 526 11,4%
Vellinge 33 615 37 452 37 821 369 1,0% 4 206 12,5%
Eslöv 31 744 34 593 34 701 108 0,3% 2 957 9,3%
Kävlinge 29 427 32 341 32 470 129 0,4% 3 043 10,3%
Ystad 28 558 31 560 31 714 154 0,5% 3 156 11,1%
Höganäs 24 863 27 589 28 103 514 1,9% 3 240 13,0%
Staffanstorp 22 534 26 242 26 778 536 2,0% 4 244 18,8%
Lomma 22 298 24 638 24 721 83 0,3% 2 423 10,9%
Svedala 19 971 23 222 23 288 66 0,3% 3 317 16,6%
Burlöv 17 011 19 753 19 882 129 0,7% 2 871 16,9%
Sjöbo 18 290 19 497 19 547 50 0,3% 1 257 6,9%
Simrishamn 18 997 19 267 19 074 -193 -1,0% 77 0,4%
Klippan 16 660 17 783 17 865 82 0,5% 1 205 7,2%
Höör 15 526 16 954 17 297 343 2,0% 1 771 11,4%
Skurup 14 955 16 419 16 731 312 1,9% 1 776 11,9%
Åstorp 14 806 16 308 16 341 33 0,2% 1 535 10,4%
Bjuv 14 866 15 842 16 062 220 1,4% 1 196 8,0%
 Båstad 14 263 15 636 15 824 188 1,2% 1 561 10,9%
Hörby 14 958 15 745 15 718 -27 -0,2% 760 5,1%
Östra Göinge 13 620 14 941 14 577 -364 -2,4% 957 7,0%
Svalöv 13 275 14 412 14 466 54 0,4% 1 191 9,0%
Tomelilla 12 917 13 712 13 812 100 0,7% 895 6,9%
Osby 12 637 13 269 13 238 -31 -0,2% 601 4,8%
Bromölla 12 250 12 650 12 633 -17 -0,1% 383 3,1%
Örkelljunga 9 655 10 499 10 455 -44 -0,4% 800 8,3%
Perstorp 7 096 7 565 7 442 -123 -1,6% 346 4,9%

 

Kilde: Statistiska centralbyrån i Sverige. Tallene vedrører den 31. december året før. Kommunerne er sorteret efter region og størrelsesorden i forhold til indbyggertal.

Prognose for fremtidig befolkningsudvikling

Befolkning 2023 Befolkningsprognose 2031 Ændring 2023-2031
Skåne 1.414.324 1.521.299 7,6%
Region Sjælland 849.857 859.972 1,2%
Region Hovestaden 1.891.871 1.943.923 2,8%
Øresundsregionen 4.156.052 4.325.194 4,1%

Kilde: Danmarks Statistik, Region Skåne.

 


Om statistikken

For de danske kommuner er antallet af personer angivet pr. 1. januar og for de svenske kommuner pr. 31. december det foregående år, medmindre andet er angivet. År 2023 refererer således til 2023-01-01 for de danske kommuner og 2022-12-31 for de svenske kommuner.

I Danmark udarbejder Danmarks Statistik en befolkningsprognose for alle kommuner i hele landet. I Sverige udarbejder SCB (Statistiska centralbyrån) en befolkningsprognose for hele landet. Region Skåne laver derefter en prognose på baggrund af denne ramme for udviklingen i de skånske kommuner.