Fakta: Grænsekontroller i Øresundsregionen

Ved tre tilfælde gennem de seneste år er der indført grænsekontroller for trafikken mellem Danmark og Sverige. Det skyldes tre forskellige bagvedliggende grunde: migrationsstrømme, kriminalitet og coronavirus. Under coronapandemien har påvirkningen på trafikken og rejsestrømmene over Sundet været mere omfattende end tidligere, da den danske regering 14. marts besluttede at midlertidigt og delvist lukke grænsen, med undtagelser for blandt andet grænsependlere og senere også for visse forretningrejsende og personer på gennemrejse til et andet land. Siden den 14 august har indbyggerne i Sverige igen frit kunnet rejse ind i Danmark, omend der stadig er grænsekontrol. Den 3. september gik Danmark tilbage til at have stikprøvekontroller ved samtlige grænseovergange, som inden coronapandemien, eftersom risikoen for smittespredning fra andre lande ikke længere blev anset for at være så stor, og eftersom Danmark allerede havde åbnet grænsen for medborgere fra Sverige og Tyskland. Torsdag d. 22. oktober erklærer Danmark igen Skåne i karantæne fra d. 24. oktober i anledning af den stigende smittespredning. Den 21. december besluttede den svenske regering delvis at lukke grænsen til Danmark i en måned fra d. 22 december 2020. D. 8. januar 2021 meddelade den danska regeringen att reglerna för in- och utresa i landet tillfälligt skärps från och med d. 9. januar kl. 17 fram till och med d. 17. januar 2021. Den 13. januar beslutades att de skärpta reserestriktionerna samt den utökade nedstängninen av det danska samhället förlängs till och med den 7 februari 2021. Den 14. januar beslutade den svenska regeringen om att göra undantag i inreseförbudet från Danmark för barn på väg till förälder i Sverige eller på Bornholm. Den 17. februar skærper Danmark testkravet for for grænsependlere til at maksimalt kunne vise 72 timer gammel covid-test.


Opdateret d. 16. februar 2021

Danmark skærper testkravet for grænsependlere til at maksimalt kunne vise 72 timer gammel covid-test

De danske myndigheder vurderer, at risikoen for spredning af coronamutationen B 1.351 er steget i grænseregionerne og skærper derfor fra og med den 17. februar kravet for at lade grænsependlere ind i Danmark meddeler Justitsministeriet. Nu skal pendlere som ikke er danske medborgere være i stand til at vise en maksimalt 72 timer gammel negativ covid-test for at komme igennem den danske grænsekontrol, tidligere var det maksimalt syv dage gammel test nok. Den samme stramning gælder for personer, herunder danskere, der f.eks. har et job eller skal besøge en nær slægtning i grænselandet, og som under visse betingelser er undtaget fra kravet om test og selvisolering, ved indrejse i Danmark. Danmark definerer grænselandet som regionerne Schleswig-Holstein, Skåne, Blekinge, Halland og Västra Götaland. For danske medborgere, bosat i grænselandet med arbejde i Danmark, oplyses det dog at de ikke behøver at vise en negativ covidtest ved indrejse i Danmark. (News Øresund)


Opdateret d. 12. februar 2021

Danmarks og Sveriges forskellige smittrestriktioner har skabt mest uro blandt Øresundspendlerne

90 procent af de adspurgte i Øresundsregionen har oplevet øget bekymring i forhold til Danmarks og Sveriges forskellige restriktioner i forhold til smittespredning. Næsten lige så mange har følt øget bekymring over den grænseregionale information og spørgsmålet om socialforsikring ved hjemmearbejde. Derudover føler en tredjedel, at de er blevet diskrimineret på deres arbejdspladser. Dette fremgår af Grænsehindringsrådets seneste undersøgelse af beboere i grænseområder rundt omkring i Norden.

I alt blev undersøgelsen besvaret af 2.676 personer, hvoraf 1.247 personer i Øresundsregionen. Langt størstedelen af ​​sidstnævnte – over 90 procent – er grænsependlere.

En ud af tre (30 procent) svarer, at de er blevet diskrimineret på deres arbejdsplads, fordi de er grænsependlere, og 17 procent har følt sig diskrimineret på deres studier eller i andre hverdagssituationer, fordi de pendler over grænsen.

Halvdelen af ​​respondenterne mener, at deres arbejdsplads i meget høj grad er blevet præget af covid-19, mens mindre end 15 procent siger, at den ikke er blevet så påvirket. En lige så stor andel – 50 procent – føler, at deres mobilitet over grænsen (i den pågældende region) er blevet kraftigt reduceret på grund af covid-19, og kun omkring ti procent mener, at den er blevet det i mindre grad.

Ud over bekymringerne over landenes forskellige restriktioner, grænseoverskridende regional information og socialforsikring som tidligere nævnt, er mange respondenter også bekymrede over information fra myndighederne, hvilken støtte der er til virksomheder, at kunne møde deres familie og hvordan beskatning fungerer ved hjemmearbejde. (News Øresund)


Opdatered d. 14. januar 2021

Den svenska regeringen har tagit till sig kritiken mot att det svenska inreseförbudet splittrade familjer med delad vårdnad om barn över gränsen från Danmark och Storbritannien samt för barn på transitresa mellan Själland och Bornholm. Ett undantag bör barns resor till förälder i Sverige införs på lördag. Däremot görs inget undantag för förälder på väg att besöka minderårigt barn i Sverige.

På torsdagen meddelade Sveriges inrikesminister Mikael Damberg (S) att regeringen beslutat om ett undantag i inreseförbudet från Danmark och Storbritannien för barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm samt för den person som ledsagar barnet under resan. Det innebär att Sverige lärt sig av missen före jul där gränsstängningen mot Danmark först även omfattade den viktiga danska transittrafiken mellan Själland och Bornholm som går via Ystad och vidare med färja till Rønne.

Ytterligare ett undantag för inreseförbundet från Danmark som beslutades på torsdagen avser de som deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter från Danmark.

Undantagen börjar gälla på lördag den 16 januari och fram till och med den 31 januari. (News Øresund)


Opdatered d. 14. januar 2021

Danmark förlänger reserestriktioner och mötesrestriktioner fram till och med den 7 februari meddelade sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på torsdagen med anledning av den fortsatt stora spridningen av covid-19. För Öresundspendlarna innebär det ett fortsatt krav på att kunna visa upp ett högst en vecka gammalt negativt covid-19 test. För danskarna innebär det fortsatt förbud mot församlingar på högst fem personer och en avrådan från att ha mer än fem sociala kontakter, ett avståndskrav på två meter och fortsatt stängda bibliotek, gym, restauranger, köpcentra och butiker med undantag för take away, livsmedelsbutiker och apotek. Skolorna fortsätter med distansundervisning. Avrådan gäller även för alla utlandsresor.

Klicka här för att läsa mer de förlängda danska restriktionerna.


D. 9. Januar 2021

Danmark skärper regler för in- och utresor – gränspendlare måste göra covid-19 test varje vecka

Danmark skärper kraven för inresa i landet från och med d. 9. januar kl. 17 fram till och med d. 17 januar. För gränspendlarna som bor i södra och västra Sverige samt i Schleswig Holstein och arbetar i Danmark innebär de nya kraven att de måste kunna uppvisa ett högst en vecka gammalt negativt covid-19 test för komma igenom den danska gränskontrollen. För de flesta övriga inresande i landet krävs det godtagbara skäl plus ett högst 24 timmar gammalt negativt covid-19 test för att komma igenom gränskontrollerna som nu utökas. Den som anländer med flyg till Danmark behöver visa upp ett färskt smittest innan de går ombord på flygplanen. Samtidigt avråds alla danskar från att resa utomlands oavsett destination. Det meddelade flera danska ministrar vid en presskonferens på fredagseftermiddagen. På lördagen sände Udenrigsministeriet ut skriftlig information om de nya skärpta resereglerna.

De nya skärpta reserestriktionerna motiveras med den ökade spridningen av den brittiska mutationen av covid-19. Udenrigsministeriet skriver att “med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark”. Det finns fortfarande undantag för inreseförbudet för personer med anerkendelsesværdigt formål och som kan visa upp ett högst 24 timmar gammalt negativt covid-19 test.  Undantag från testkravet gäller dock för godstrafiken (utom från Storbritannien och Sydafrika) samt för danska medborgare som inte anländer med flyg. Listan över anerkendelsesværdigt formål att resa in i Danmark har tillfälligt kortats ned och omfattar inte längre affärsresor, au pair och studerande i Danmark. Den som arbetar i Danmark, ska på begravning, besöka en allvarligt sjuk nära anhörig eller har en dansk käresta eller familj anses dock fortfarande ha ett godtagbart skäl att komma in i Danmark – med ett negativt smittest i handen.

Särskilda regler för boende i gränsregioner som Skåne
För personer bosatta i gränsområdena Schleswig Holstein, Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland gäller dock andra regler. För den som stadigvarande bor i någon av dessa gränsregioner och har ett anerkendelsesværdigt formål för inresa i Danmark räcker det att visa upp ett negativt covid-19 test som är högst en vecka gammalt – det gäller bland annat Öresundspendlare som arbetar i Danmark. Gränsinvånare som inte har ganerkendelsesværdigt formål kan fortfarande komma in i Danmark om de visar upp ett högst 24 timmar gammalt negativt covid-19 test.

Alla som flyger till Danmark måste visa upp färskt smittest innan avresan
Transportminister Benny Engelbrecht informerade samtidigt om att det från lördag klockan 17 införs en regel om att flygbolag måste säkerställa att alla passagerare på flyg till Danmark kan uppvisa ett dygnsfärskt negativt covid-19 test. Detta gäller även danska medborgare.

Danskar avråds nu från alla utlandsresor
Danska Udenrigsministeriet har samtidigt skärpt sin resevägledning och avråder nu från alla resor till andra länder. Tidigare gällde det bara resor till Sydafrika och Storbritannien medan avrådan till övriga länder endast gällde icke nödvändiga resor.

De nya danska skärpta inresekraven i korthet

 • Foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021 vil følgende tiltag og restriktioner være gældende for rejser til Danmark.
 • Personer med bopæl i grænselandet (Slesvig-Holsten, Skåne, Blekinge, Halland og Västra Götaland) skal kunne fremvise en negativ test ved indrejsen, der er maksimalt en uge gammel. Hvis ikke man har et anerkendelsesværdigt formål, skal man ved indrejsen kunne fremvise en negativ test, der er maksimalt 24 timer gammel.
 • Der indføres flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang.
 • Kravet om en negativ COVID-19-test for udlændinge med bopæl i højrisikolande foretaget maksimalt 72 timer forud for indrejse skærpes nu til 24 timer før indrejse. Hurtigtest anerkendes fortsat ved indrejse.
 • Udlændinge med bopæl i udlandet, der rejser ind i Danmark skal derudover have et særligt anerkendelsesværdigt formål.
 • Arbejdsgivere opfordres på det kraftigste til at lade ansatte PCR-teste senest 72 timer efter indrejsetesten er foretaget.
 • Sundhedsmyndighederne har fastsat klare anbefalinger om bl.a. test og selvisolation for personer, der indrejser i Danmark.

Källa: Udenrigsministeriet

Den förkortade listan över anerkendelsesværdigt formål för inresa i Danmark

 • De anerkendelsesværdige formål bliver skærpet fra 9. januar kl. 17:00 til og med 17. januar 2021.
 • Er primær omsorgsperson for mindre- årige børn.
 • Skal udøve samværsret med mindre- årige børn.
 • Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i Danmark.
 • Er ægtefælle, kæreste, forælder mv. til en person, der bor i Danmark.
 • Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne.
 • Skal være til stede ved kommende barns fødsel.
 • Skal deltage i en begravelse.
 • Har arbejde i Danmark.
 • Skal deltage i en retssag (f.eks. strafforfølgelse i Danmark).
 • Er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat o.l.
 • Skal levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark.
 • Indrejser med henblik på godstransport

Källa: Udenrigsministeriet

(News Øresund)

 

20201223.

Sverige gör delvis undantag för danska transitresor till och från Bornholm från och med julafton

Den svenska regeringen böjer sig för den danska kritiken mot att den stängda gränsen mot Danmark även omfattar transittrafiken genom Skåne för personer som reser mellan Bornholm och övriga Danmark. Från och med julafton får Bornholmsbor och personer som utför sjukvårdsarbete eller sjukvårdsresor dit göra transitresor via Ystad på väg till eller från Bornholm. Dessutom tillåts personer som bedöms ha trängande familjeskäl resa in i Sverige från Danmark. Danskar som bor eller arbetar i Sverige har hela tiden fått komma in i Sverige. Även gentemot Storbritannien luckras nu den stängda gränsen upp samtidigt som flygstoppet dit förlängs till året ut. Det meddelar den svenska regeringen i ett pressmeddelande på onsdagseftermiddagen.

För danskar på väg till eller från Bornholm fungerar E65 genom Skåne som en dansk inrikesväg liksom Pågatågen mellan Hyllie och Ystad delvis fungerar som ett danskt inrikeståg. Mer än 90 procent av resorna mellan Köpenhamn och Bornholm tog tidigare vägen via Ystad och vidare med färja till Rønne. När Sverige stängde gränsen den 22 december uppstod därför ett danskt resekaos. Extra flyg och en extra färja på den i vanliga fall godsinriktade rutten mellan Køge och Rønne räckte inte till. I danska medier har skildrats hur det svenska beslutet hindrat många danskars julfirande på Bornholm. Nu gör Sverige ett undantag för Bornholmsbor, sjukvårdspersonal och sjukvårdstransporter som tillåts göra transitresor mellan Bornholm och övriga Danmark via Ystad och färjan vidare till Rønne. Sverige ska kommer även tillåta att danskar med trängande familjeskäl reser in i Sverige. De nya undantagen börja gälla vid midnatt mot julafton.

Fram till den 21 januari 2021 gäller ett inreseförbud till Sverige för alla som kommer från Danmark och Storbritannien med följande utvidgade lista på undantag för:

 • Svenska medborgare.
 • Bosatta i Sverige
 • Personer som arbetar i Sverige
 • Personer som arbetar inom transportsektorn, dvs transporterar gods till Sverige
 • Diplomater
 • Personer med trängande familjeskäl – gäller från 24 december
 • Personer som utför hälso- och sjukvårdsarbete eller bor på Bornholm tillåts göra transitresor mellan Bornholm och övriga Danmark genom Skåne – gäller från 24 december
 • Personer som utför hälso- och sjukvårdstransporter mellan Bornholm och övriga Danmark tillåts göra transitresor genom Skåne – gäller från 24 december

Däremot gör inte Sverige något undantag för de danska ägarna till närmare 10 400 svenska fritidshus. De tillåts inte resa in i Sverige. Inte heller flygpassagerare som landar på Köpenhamns flygplats i Kastrup tillåts resa vidare in i Sverige – om de inte är svenska medborgare, bor eller arbetar i Sverige. Danska turister tillåts inte resa in i Sverige oavsett om slutdestinationen är Sverige eller Bornholm.
(News Øresund)

Klicka här för att läsa mer om det svenska inreseförbudet från Danmark och Storbritannien

Sverige lukker grænsen til Danmark ved midnat – arbejspendlere får lov til at krydse Øresund men ikke transitrejsende til og fra Bornholm

Mandag d. 21. december 2020 besluttede den svenske regering delvis at lukke grænsen til Danmark i en måned. Indrejseforbudet gælder fra midnat til tirsdag d. 22. december. Svenske statsborgere, mennesker, der arbejder eller bor i Sverige, såvel som mennesker, der udfører godstransport, er ikke inkluderede, fastslår regeringen. Danske rejsende til og fra Bornholm skal efter svensk grænselukning via færge til Køge eller med fly. Årsagen til beslutningen er, at et nyt muteret coronavirus har spredt sig i Danmark, og at de vil undgå, at danskerne går til Sverige for at shoppe og turister, når indkøbscentre og butikker er lukket i Danmark. Sverige besluttede også på samme tid at lukke grænserne for indrejse fra Storbritannien.

Sveriges inrikesminister Mikael Damberg (S) konstaterade på en presskonferens på måndag eftermiddag att regeringen vill undvika att danska medborgare kommer för att bland annat julhandla i Sverige där butikerna är fortsatt öppna medan Danmark stängt köpcentra och från juldagen stänger alla butiker utom livsmedelsbutiker och apotek.

– Det nya muterade viruset har spridits i Danmark. Det finns en uppenbar risk att danskar kommer över för att julhandla eller gå på köpcenter, sa han.

Med beslutet vill regeringen hindra att sjukvården blir ännu mer belastad. Det nya muterade viruset, som framför allt har spridits i Storbritannien, är enligt bedömare inte farligare än de vanligt coronaviruset, men sprids däremot lättare.

Beskedet från Mikael Damberg föregicks av krav på tillfälligt stängd gräns mot Danmark från såväl Region Skånes regionstyrelses ordförande Carl Johan Sonesson (M) som Malmö kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Danmarks transportminister Benny Engelbrecht (S) skriver på Twitter att han fått besked om att Sverige även stoppar transitresor mellan Bornholm och övriga Danmark via färja till Ystad och vidare över Öresundsbron. Resande mellan Bornholm och övriga Danmark hänvisas nu till flyg samt en fraktfärja mellan Rønne och Køge. “Der bliver sat ekstra færger og fly ind til Bornholm, så de danskere, der skal til og fra øen, kan komme det – også efter at svenskerne har lukket grænsen fra midnat. Vi tager situationen meget alvorligt og fortsætter dialog om undtagelser”, skriver Benny Engelbrecht på Twitter.

Det svenska beslutet har vållat en rad danska kommentarer på Twitter som lyfter fram en oro över att flyg och fraktfärja inte kan erbjuda tillräcklig kapacitet. “Så blev Bornholm isoleret – sikken en julegave fra Sverige … måske logisk efter de ytringer mange kom med da de holdt grænsen åbent i foråret. Regeringen har valgt ikke at samarbejde med vore naboer – nu rammer det borgerne på Bornholm”, står det i ett av inläggen. (News Øresund)


Danmark lukker grænsen igen

Danmark erklærer igen Skåne i karantæne fra lørdag d. 23. oktober i anledning af den stigende smittespredning. De seneste to uger har Skåne haft 46,3 nye smittede pr. 100.000 indbyggere i gennemsnit pr. uge, hvilket er over Danmarks grænse på 30 smittede for når en region eller et land kommer i karantæne. Ved samme måling sidste uge var tallet for Skåne 29,8 smittede. Det indebærer, at Danmark atter delvist lukker grænsen for indbyggerne i Skåne fra og med lørdag, og at danskere frarådes unødvendige rejser til Skåne og yderligere 14 svenske regioner, som er omfatter af karantænen. Det betyder blandt andet, at skånske turister ikke kan komme ind i Danmark, hvis de ikke har et underskrevet testresultat, som er foretaget inden for de seneste 72 timer og som viser, at de ikke er smittede med covid-19. Skånske arbejdspendlere og forretningsrejsende kan fortsat komme ind i Danmark ligesom personer på transitrejse eller som skal besøge familiemedlemmer. Sverige holder fortsat grænsen åben mod Danmark. Dansk politi kan i skrivende stund ikke svare på, om grænsekontrollen mod Sverige vil blive påvirket af de højere smittetal, eller om den fuldstændige grænsekontrol bliver genindført.

Fra og med kl. 00 natten til lørdag har Danmark erklæret Skåne og yderligere fjorten andre svenske regioner i karantæne, hvilket betyder, at grænsen er delvist lukket. Flere af disse regioner er blevet sat i karantæne i de seneste uger. Kun fire europæiske lande er nu udpeget som åbne af Danmark: Norge, Finland, Estland og Grækenland. Fem svenske regioner og Slesvig-Holsten beskrives også som åbne.

Lukker Danmark grænsen helt?
Nej.
I praksis er det hovedsageligt svenske fritids- turistbesøg i Danmark, som ikke bliver muligt, hvilket hovedsageligt berører indbyggerne i det sydlige Sverige og turismebranchen i København og Helsingør. Der er dog en række undtagelser. Godstransport, danske statsborgere, beboere i Danmark, Øresundspendlere, universitetsstuderende og forretningsrejsende kan fortsat rejse, men skal nu fremvise et certifikat for formålet med rejsen. Det er også tilladt at besøge sin “kæreste” og nogle nære slægtninge. Klik her, for at læse mere på myndighedernes fælles informationsside coronasmitte.dk om, hvem der anses for at have et såkaldt “genkendeligt formål” for fortsat at rejse ind i Danmark.

Kan svensker flyve fra Københavns Lufthavn i Kastrup?
Ja.
Transitrejser er tilladt, men du skal kunne dokumentere, at du rejser til et andet land. Dette gælder både dem, der flyver fra Kastrup, og dem, der rejser i bil på vej til Tyskland. Shopping i grænsebutik i Puttgarden er dog ikke en tilstrækkelig grund til at sluppet ind i Danmark. Du skal være i stand til at vise en reserveret overnatning i et andet land.

Hvilken identifikation skal svensker have med sig?
Ifølge det danske politi er pas, kørekort og nationale ID-kort godkendt legitimation for nordiske borgere. Andre skal vise pas.

Gælder samme regler for hele Sverige?
Nej.
Da Sverige blev erklæret i karantæne for nogen uger siden, gælder et nordisk system, hvor smittespredningen af Covid-19 i hver enkelt region bestemmer, om det skal erklæres åbent eller i karantæne af Danmark. Fra og med lørdag har Danmark erklæret 15 svenske regioner i karantæne, deriblandt Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping og Västra Götaland. For grænseregionerne Skåne, Blekinge og Halland gælder desuden en særlig regel, der siger, at beboere her kan få adgang, hvis de kan præsentere en dansk blanket, hvor en læge attesterer, at en negativ Covid-19-test er udført inden for 72 timer efter indrejsen.

Må danskerne rejse ind i Sverige
Ja og nej.
Sverige har ikke lukket grænsen for indbyggere i EU og EES. Men det danske udenrigsministerium fraråder nu unødvendige ture til de femten svenske regioner, der er erklæret i karantæne. Undtagelser foretages dog for danskere, der besøger “egen ødegård” i Sverige, eller som foretager en transitrejse på vej til for eksempel Bornholm. Enhver, der på trods af anbefalingerne rejser til Sverige, opfordres til at tilbringe de første 14 dage efter hjemkomsten i selvisolation.

Vil Danmark genindføre fuld grænsekontrol, så der opstår køer?Usikkert. Rigspolitiet ønsker endnu ikke at sige, om de vil genindføre en komplet grænsekontrol, da Skåne erklæres i karantæne. På nuværende tidspunkt udføres stikprøvekontrol ved grænsen til Sverige, men i løbet af foråret og indtil den 3. september blev der anvendt en fast grænsekontrol på grund af høje smittetal i Sverige. I et mail-svar tirsdag svarede Rigspolitiet, at de afventer med at give besked om en ændring i grænsekontrollen.
”Da der i øjeblikket ikke findes reelle data for, om smittetrykket i Skåne er over grænsen, kan vi ikke svare på forhånd, om kontrollen på Øresundsbroen eller i Kastrup Lufthavn vil blive påvirket. Det vil afhænge af en konkret vurdering, når vi ved mere om antallet og de lokale forhold,” skriver en pressemedarbejder. Justitsministeriet kan heller ikke kommentere, om de øgede infektionsrater i Skåne vil betyde, at den faste grænsekontrol genindføres, men henviser til en note fra den 3. september, da de vendte tilbage for at udføre tilfældig kontrol ved grænsen. Den siger blandt andet: “Der vil være løbende overvågning af situationen ved grænseovergange (både landegrænser og lufthavne) med mulighed for en revision og intensivering af kontrollen, især hvis smitteudviklingen i vores nabolande fører til, at disse lande sættes i karantæne.”

Hvor længe vil grænsen være lukket?
Længe, er det korte svar. Smittespredningen øges i øjeblikket i Skåne og flere andre svenske regioner, og det er nødvendigt med en kraftig reduktion for at Danmark kan åbne grænsen helt igen. Det betyder, at de skånske julebesøg i København og Helsingør er i fare. I juni indførte Danmark såkaldte objektive kriterier, hvilket betyder, at lande og nordiske regioner samt Slesvig Holsten erklæres i karantæne, hvis spredningen af Covid-19 når et niveau på 30 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere i gennemsnit pr. uge i løbet af de sidste to uger. For at en region, der er i karantæne, kan beskrives som åben igen, skal spredningen reduceres til 20 smittetilfælde.

Hver torsdag eftermiddag annoncerer Statens Serum Institut, hvilke lande og nordiske regioner, som Danmark beskriver som åbne, og som er erklæret i karantæne. Meddelelsen er baseret på det aktuelle smitteniveau i hvert land og region. Bekendtgørelsen håndhæves derefter lørdag ved at indføre rejsebegrænsninger på det land eller den region, der er erklæret i karantæne. Skåne blev erklæret i karantæne torsdag, hvilket betyder, at Skåne vil være dækket af danske rejsebegrænsninger fra lørdag.

For to uger siden blev Sverige forklaret i karantæne, hvorfor Danmark skiftede til en nordisk model, hvor hver enkelt region i stedet vurderes efter dens smittespredning. Fra og med lørdag er 15 svenske regioner i dansk karantæne, herunder Halland, Kronoberg og Blekinge. (News Øresund)


HISTORIK. I løbet af sommeren 2020 blev den danske grænse til Sverige åbnet trin for trin, og den 1. august åbnedes grænsen for rejsende fra hele Sverige. Da Statens Serum Institut torsdag den 30. juli 2020 publicerede deres seneste opdatering af statistikken, for antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere i Sverige igennem de to sidste uger, meddeltes det at grænsen mod Danmark ville blive åbnet for rejsende fra hele Sverige, fra og med lørdag den 1. august klokken 00.00. I løbet af de første to uger var det imidlertid kun indbyggerne i grænseregionerne Skåne, Blekinge og Halland, der kunne foretage turistture i løbet af dagen til Danmark. Turister fra resten af Sverige fik kun adgang til Danmark, hvis de bookede mindst seks overnatninger. Kravet om overnatninger blev dog droppet efter en aftale mellem Folketingets partier den 14. august, og siden da kunne beboere i hele Sverige igen rejse til Danmark for både kortere og længere besøg. Personer med godkendte grunde, f.eks. grænsependlere og forretningsrejsende, har dog hele tiden haft tilladelse til at rejse ind i Danmark uanset hvor i Sverige de kom fra og uden kravet om bookede overnatninger. Herudover tog Danmark den 3. september beslutningen om at droppe den fuldstændige grænsekontrol, som har været på plads under coronapandemien, og at gå tilbage til periodevise stikprøvekontroller ved grænseovergangene.

For rejsende over Øresundsbroen betød dette, at køerne på broen i retning af Danmark blev reduceret direkte til blot et par minutter i morgenturstrafikken. Grænsekontrollen på broen udføres nu på Peberholm. Beslutningen betød også, at grænsekontrollen ved stationen i Københavns Lufthavn kan udføres om bord på togene i stedet for på perronen, og at ventetiden på stationen for togpassagerer kan reduceres fra ca. 17 til ca. 4 minutter.

Alle, der rejser til Danmark, skal dog bemærke, at fra lørdag den 22. august, for alle over 12 år, kræves der at man bruger maske eller visir, når man rejser i dansk offentlig transport, inklusiv taxaer og færger.

Samtidig med at hele Sverige klassificeres som ”åbent” opdaterede Udenrigsministeriet sin rejseanbefaling for Sverige og sænkede sikkerhedsniveauet, fra at have frarådet rejser, til i stedet at opfordre de rejsende til at være ekstra forsigtige ved rejser. Den 29. juli meddelte det svenske Utrikesdepartementet at de frarådede ikke-nødvendige rejser til Danmark fra og med den 30. juli.

Den afgørende faktor for, hvorvidt et land eller en nordisk region af Danmark beskrives som åben, er, om antallet af nye infektioner i gennemsnit per uge i løbet af de sidste to uger er mindre end 20 personer per 100.000 indbyggere. Reglerne for, om et land skal klassificeres som åbent eller karantæneland, blev indført den 27. juni af den danske regering og gælder indtil videre.

Baggrund

Danmark valgte at lukke grænsen delvist den 14. marts for at begrænse spredningen af covid-19. Personer med godkendte grunde – danske statsborgere, indbyggere i Danmark, grænsependlere og senere også forretningsrejsende, transitrejsende på vej til et andet land og visse familiemedlemmer – har dog haft tilladelse til at rejse ind i Danmark uanset hvor i Sverige de bor. Den 27. juni indførte Danmark ensartede og objektive kriterier for hvilke lande inden for EU og Schengen-området samt hvilke nordiske regioner, der betegnes som åbne. Indbyggerne i lande og regioner, der var klassificeret som åbne, kunne igen rejse ind i Danmark uanset grund, men forudsat at de havde reserveret mindst seks overnatninger i landet. Kravet til overnatning omfattede ikke beboere i de fire grænseregioner Schleswig-Holstein, Skåne, Halland og Blekinge, såvel som for personer med acceptable grunde til at komme ind i Danmark, herunder pendling og forretningsrejser. Den 14. august, fem måneder efter at grænsen til Sverige delvis blev lukket, blev kravet om en overnatning på seks nætter for indbyggerne i alle regioner i Sverige droppet.


 Aktuelle grænsekontroller, der gennemføres i Øresundsregionen, lige nu:

* Rejsende fra Danmark til Sverige kontrolleres ved togstationen i Hyllie, betalingsanlægget på Lernacken ved Øresundsbron og ved færgelejet i Helsingborg.

* Stikprøvekontroller gennemføres af rejsende fra Sverige til Danmark ved togstationen i Københavns lufthavn, på Peberholm ved Øresundsbron og ved færgelejerne i Helsingør og Rønne. Rejsende som ikke opfylder vilkårene for at passere den lukkede danske grænse må tage retur til Sverige.

 

Der har ved tre tilfælde, gennem de seneste år været grænsekontrol af trafikken over Øresund:

* Sverige indførte midlertidig indre grænsekontrol den 12. november 2015. Den 4. januar 2016 indførte Sverige desuden et transportøransvar, kaldet ID-kontrol, af rejsende fra Danmark. ID-kontrollen, som forårsagede store forsinkelser for især de togrejsende over Øresund, blev afskaffet igen den 4. maj 2017.

* Den 12. november 2019 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol af indrejsende fra Sverige.

Mellem 14. marts og 3. september 2020 lukkede Danmark midlertidigt sine grænser, men med undtagelse af blandt andet grænsependlere, danske statsborgere, personer bosiddende i Danmark eller personer med andre særlige grunde, såkaldte anerkendelsesværdige formål. I løbet af foråret blev undtagelserne udvidet til også at gælde for f.eks. også for forretningsrejsende og transitrejsende. Den 27. juni blev de nuværende adgangsbegrænsninger for rejsende fra EU, Schengen og Storbritannien erstattet af såkaldte objektive kriterier baseret på smittetilstanden i forskellige lande og regioner. Den 1. august blev den danske grænse for hele Sverige åbnet, og indrejse blev tilladt efter fremvisning af et ID-dokument, der kunne bevise svensk statsborgerskab. Den 14. august blev kravet også afskaffet, at rejsende fra Sverige, med undtagelse af dem, der bor i grænseregioner, skulle have reserveretovernatning i mindst seks nætter. Den 3. september afskaffede Danmark den midlertidige, komplette grænsekontrol og vendte tilbage til de periodiske stikprøver, der har været i kraft siden 12. november 2019.

Danmarks fulde grænsekontrol fra 14. marts til 3. september 2020 – coronapandemien

Den 14. marts 2020 lukkede Danmark midlertidigt sine grænser, med undtagelse for danske statsborgere, personer bosiddende i Danmark, pendlere og personer med andre særlige grunde, såkaldt anerkendelsesværdige formål, der er anført i en konstant opdateret liste af det danske Politi. For at gennemføre lukningen, blev der indført grænsekontrol for trafik, herunder for togpassagerer over Øresund, ved Københavns Lufthavn, på Peberholm for trafikanter over Øresundsbron og ved færgeterminalen i Helsingør for passagerer fra Helsingborg.

Gennemførelsen af grænsekontrollen begrænsede antallet af togafganger over Øresund til oprindeligt en afgang i timen med Københavns Hovedbanegård som slutstation. Den 30. marts blev trafikken øget til to afgange i timen i myldretiden. Den 8. juni blev trafikken øget til tre afgange i timen, tyve minutters trafik, men trafikken er endnu ikke vendt tilbage til seks afgange i myldretiden, som var udgangspunktet før corona-pandemien. Antallet af rejser over Øresundsbron er desuden faldet kraftigt i perioden. For køretøjstrafikken viser den seneste tilgængelige ugestatistik, for uge 24, et fald på næsten 54 procent, og for togtrafikken over Øresund viser tal fra Skånetrafiken, at antallet af passagerer var 81 procent mindre i uge 22, pinseugen, sammenlignet med en normal uge på samme tid i 2019. I løbet af juni blev der rapporter om, at flere og flere tog over Sundet var mere eller mindre fyldte.

Da Danmark gradvist begyndte at åbne igen, fik forretningsrejsende samt transitrejsende på vej til andre lande, ejere af sommerhuse, kærester, forlovede og bedsteforældre lov til at krydse grænsen fra den 25. maj.

Sverige var ikke et af de lande, som den danske regering valgte at åbne grænsen for den 15. juni. Derimod fik turister fra Tyskland, Island og Norge lov til at rejse ind i Danmark, hvis de kunne vise, at de havde reserveret indkvartering i mindst seks dage. Samtidig understregede statsminister, Mette Frederiksen (S), at der var drøftelser om en regional løsning, hvor restriktionerne ville blive ophævet regionalt med et særligt fokus på Øresundsregionen.

Den 18. juni gav Udenrigsministeriet besked om at de daværende restriktioner ville blive erstattet af en ny model for åbning af EU, Schengenområdet og Storbritannien, baseret på objektive kriterier ud fra smitteniveauet i hvert land og region. Modellen er baseret på et forsigtighedsprincip. Det betyder, at turister fra Skåne, Halland og Blekinge kunne tage på ferie i Danmark fra 27. juni uden at vise bevis på at der var booket seks nætters overnatninger, hvilket ellers var kravet til udenlandske turister – forudsat at regionen de kom fra var klassificeret som åben. For at en region klassificeret som i “karantæne”, skulle klassificeres som “åben”, skal antallet af smittede per uge, målt ud fra gennemsnitte de sidste 14 dage, være mindre end 20 personer per 100.000 indbyggere. For at en ”åben” region kan klassificeres som i ”karantæne”, skal antallet af infektioner per uge, målt som ovenfor, overstige 30 personer per 100.000 indbyggere. Hvis Skåne, Halland og Blekinge ikke opfylder disse krav, kan beboerne stadig få lov til at krydse grænsen, hvis de kan vise et specielt certifikat underskrevet af en læge, hvori det fremgår, at en coronatest er taget med negativ negativt resultat, senest 72 timer tidligere.

Fra den 1. august blev Sverige ifølge ovenstående kriterier klassificeret som et åbent land. Da kravet om mindst seks nætters overnatninger blev afskaffet den 14. august, for rejsende, der rejser uden for grænseregionerne, behøvede svenske rejsende ikke længere at bevise deres hjemsted ved den danske grænsekontrol. Den 3. september meddelte det Rigspolitiet, at den permanente og fuldstændige grænsekontrol straks ville blive erstattet af tilfældig kontrol ved grænsen til Sverige og Tyskland. Dette betød, at grænsepolitiet foretager kontrol ved udvalgte lejligheder og af udvalgte rejsende. Tilbagevenden til stikprøvekontrol er en tilbagevenden til de regler, der var gældende før coronapandemien.

Siden den 14. marts 2020 har det svenske udenrigsministerium frarådet rejser til alle lande. Fra 30. juni blev frarådningen droppet for en række lande indenfor EU. Danmark var ikke et af disse lande, og frarådningen forblev gældende frem til den 15. juli. Det forhold, at Danmark ikke var inkluderet var begrundet med at at frarådnigen blev ophævet for de lande, der besluttede at åbne op for rejsende fra Sverige og resten af EU.

Danmarks indre grænsekontrol – kriminalitet

Den 12. november 2019 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol for indrejsende fra Sverige. Afgørelsen blev annonceret af justitsminister Nick Hækkerup (S) den 10. oktober. I sin pressemeddelelse fremhævede den danske regering at de var svenske borgere indblandet i eksplosionen ved Skattestyrelsen og ved et dobbeltmord i Herlev, som begge fandt sted i sommeren 2019, som en direkte baggrund for beslutningen om at indføre grænsekontrol mod Sverige. De danske grænsekontroller blev udført ved stikprøver i nogle timer, 1-2 gange om ugen, ved færgelejerne i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenå samt ved Øresundsbron og dækkede også al togtrafik. Beslutningen om grænsekontrol mod Sverige var oprindeligt gældende i seks måneder. Grænsekontrollen mod Sverige blev kombineret med dannelsen af et nyt center for politisamarbejde på tværs af Øresund, rettet mod alvorlig kriminalitet, og skulle få ressourcer til efterforskningsarbejde samt efterretnings- og analyseaktiviteter.

Sveriges indre grænsekontrol og ID-kontrol (transportøransvar) – migrationsstrømme

Den 12. november 2015 indførte Sverige midlertidig indre grænsekontrol af trafik fra Danmark. Den 4. januar 2016 indførte Sverige transportøransvar, kaldet ID-kontrol, af rejsende fra Danmark. Samme dag besluttede Danmark at indføre en midlertidig indre grænsekontrol mod Tyskland.

Kontrollerne blev indført i forbindelse med flygtningekrisen i 2015. Den svenske grænsekontrol pågår stadig, og passagerer kontrolleres på togstationen i Hyllie, ved Øresundsbron og ved færgelejerne i Helsingborg og Trelleborg. Motivet for, samt udformningen af, kontrollen har dog ændret sig over tid. Grænsekontrollen håndteres af svensk politi og civile paskontrollanter. Den 4. maj 2017 afskaffede Sverige ID-kontrollerne, transportøransvaret, ved rejser med tog, bus eller færge fra Danmark til Sverige, og styrker samtidig grænsekontrollen. Grænse- og ID-kontrollerne øgede oprindeligt rejsetiden for hovedsageligt togpassagerer med op til det dobbelte, mens afskaffelsen af ID-kontrollen og en tidsmæssigt forkortet grænsekontrol i Hyllie har betydet, at mertiden nu er på mindre end fem minutter for trafikken mod Sverige.