Fakta: Grænsekontroller i Øresundsregionen

Ved tre tilfælde gennem de seneste år er der indført grænsekontroller for trafikken mellem Danmark og Sverige. Det skyldes tre forskellige bagvedliggende grunde: migrationsstrømme, kriminalitet og coronavirus. Under forårets pandemi har påvirkningen på trafikken og rejsestrømmene over Sundet været mere omfattende end tidligere, da den danske regering i midten af marts besluttede at delvist lukke grænsen, men med undantag för bland annat gränspendlare och senare även för vissa affärsresenärer och personer på genomresa på väg till annat land.

Den danska gränsen mot Sverige har under sommaren 2020 öppnats steg för steg och den 1 augusti öppnas gränsen för hela landet. När danska Statens Serum Institut torsdagen den 30 juli 2020 publicerade sin senaste uppdatering av statistiken för antalet nya smittade per 100 000 invånare i Sverige under de senaste två veckorna framgick att gränsen mot Danmark öppnas för hela Sverige från och med lördag den 1augusti klockan 00.00. Kraven för inresorna skiljer sig dock åt mellan regionerna.

Medan invånarna i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland oavsett anledning fritt kan resa in i Danmark med bara ett pass eller ett nationellt id-kort samt ett personbevis som visar var man är bosatt behöver invånarna i övriga svenska regioner även kunna visa att man bokat boende i Danmark under minst sex nätter om kommer som turist. Personer med så kallade godtagbara skäl, bl.a. gränspendlare och affärsresenärer, släpps dock sedan tidigare in i Danmark oavsett var i Sverige de kommer från och utan krav på bokade övernattningar.

Samtidigt som hela Sverige klassas som ”öppet” uppdaterade danska Udenrigsministeriet sin resevägledning för Sverige och sänkt säkerhetsnivån, från att tidigare ha avrått från resor, till att uppmana invånarna att vara extra försiktiga vid resa. Den 29 juli meddelade svenska Utrikesdepartementet att avrådan för icke nödvändiga resor till Danmark hävs från och med den 30 juli.

Avgörande för om ett land eller en nordisk region av Danmark betecknas som öppet är om antalet nya smittade i genomsnitt per vecka under de senaste två veckorna är färre än 20 personer per 100 000 invånare.

Antal nya konstaterade fall av covid-19 i Sverige i medeltal per vecka per 100 000 invånare
17,4  (15–28 juli)
24,3  (8-21 juli)
39,8  (1-14 juli)
69,0  (24 juni-7 juli)

Källa: ECDS via Statens Serum Institut

 

Bakgrund

Danmark valde att delvis stänga gränsen den 14 mars för att begränsa spridningen av covid-19. Personer med godtagbara skäl – danska medborgare, bosatta i Danmark, gränspendlare och senare även affärsresenärer, transitresenärer på väg till annat land samt vissa familjemedlemmar – har dock släppts igenom den danska gränskontrollen oavsett var i Sverige de bor. Den 27 juni införde Danmark enhetliga och objektiva kriterier för vilka länder inom EU och Schengenområdet samt vilka nordiska regioner som betecknas som öppna. Invånarna i länder och regioner som klassas som öppna släpps åter in i Danmark oavsett anledning till resan, men under förutsättning att man bokat boende i landet under minst sex nätter. Kravet på övernattning gäller inte för invånare i de fyra gränsregionerna Schleswig-Holstein, Skåne, Halland och Blekinge samt för personer med godtagbara skäl för inresa i Danmark, däribland arbetspendling och affärsbesök.

 


Aktuella gränskontroller som genomförs i Öresundsregionen just nu:

* Resenärer från Danmark till Sverige kontrolleras vid tågstationen i Hyllie, betalningsanläggningen på Lernacken vid Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingborg.

* Resenärer från Sverige till Danmark kontrolleras vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup, på Pepparholm vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingør och Rønne. Resenører som inte uppfyller villkoren för att passera den stängda danska gränsen får återvända till Sverige.

 

Det har vid tre tillfällen under de senaste åren införts gränskontroller för trafiken över Öresund:

* Sverige införde en tillfällig inre gränskontroll den 12 november 2015. Den 4 januari 2016 införde Sverige även ett transportöransvar, kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Id-kontrollen, som orsakade stora fördröjningar för främst tågresenärerna över Öresund, slopades den 4 maj 2017.

* Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige.

* Den 14 mars 2020 stängde Danmark tillfälligt sina gränser, men med undantag för bland annat gränspendlare, danska medborgare, personer som är bosatta i Danmark eller annat särskilt skäl, så kallat anerkendelsesværdige formål. Under våren har undantagen utökats och den 27 juni ersätts de nuvarande inreserestriktionerna för resenärer från EU, Schengen och Storbritannien av så kallade objektiva kriterier baserade på smittläget i olika länder och regioner. Den 1 augusti kommer den danska gränsen att öppnas för hela Sverige.

 

Dansk stängning av gränsen den 14 mars 2020 – Coronapandemin

Den 14 mars 2020 stängde Danmark tillfälligt sina gränser, med undantag för danska medborgare, personer bosatta i Danmark, arbetspendlare och personer med andra särskilda skäl, så kallade anerkendelsesværdige formål, vilka anges i en ständigt uppdaterad lista av dansk Politi. För att genomföra stängningen infördes gränskontroller för trafiken, bland annat för tågresenärer över sundet vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, på Pepparholm för trafikanter över Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingør för resenärer från Helsingborg.

Genomförandet av gränskontrollen begränsade antalet tågavgångar över Öresund till inledningsvis en avgång per timme med Köpenhamns huvudbangård som slutstation. Den 30 mars utökades trafiken till två avgångar per timme under rusningstid. Den 8 juni utökades trafiken till tre avgångar i timmen, tjugominuterstrafik, men trafiken har ännu inte återgått till sex avgångar under rusningstid som var utgångsläget innan coronapandemin. Resandet över Öresundsbron har minskat kraftigt under perioden. För fordonstrafiken visar den senast tillgängliga veckostatistiken, för vecka 24, en nedgång med närmare 54 procent och för tågtrafiken över Öresund visar siffror från Skånetrafiken att antalet passagerare var 81 procent färre under vecka 22, pingstveckan, jämfört med en normalvecka vid samma tid 2019. Under juni har det börjat komma rapporter om att allt fler tåg över Öresund är mer eller mindre fullsatta.

När Danmark stegvis började öppna upp igen tilläts affärsresenärer att passera gränsen från och med den 25 maj liksom transitresenärer på väg till andra länder, ägare av sommarhus, käresta, förlovade samt far- och morföräldrar.

Sverige var inte ett av de länder som den danska regeringen valde att öppna gränsen mot den 15 juni. Däremot tilläts turister från Tyskland, Island och Norge att resa in i Danmark mot att kunna visa upp att de har bokat bostad under minst sex dagar. Danmarks statminister, Mette Frederiksen (S), framhöll samtidigt att det fanns diskussioner om en regional lösning där restriktionerna upphävs regionalt med särskilt fokus mot Öresundsregionen.

Den 18 juni kom beskedet från danska Utrikesdepartementet att de nuvarande restriktionerna ersättas av en ny modell för öppning av EU- och Schengenområdet samt Storbritannien baserat på objektiva kriterier med utgångspunkt i smittoläget i respektive land och region, modellen bygger på en försiktighetsprincip. Innebörden är att turister från Skåne, Halland och Blekinge kan få åka på semester i Danmark från och med den 27 juni utan att visa upp intyg på sex övernattningar som annars är kravet för utländska turister – under förutsättningen att regionen klassas som öppen. För att en region som klassificeras som i ”karantän” ska bli ”öppen” måste antalet smittade per vecka, mätt utifrån ett genomsnitt för de senaste 14 dagarna, vara lägre än 20 personer per 100 000 invånare. För att en ”öppen” region åter ska klassificeras som i ”karantän” behöver antalet smittade per vecka, mätt enligt ovan, överstiga 30 personer per 100 000 invånare. Om Skåne, Halland och Blekinge inte uppfyller dessa krav kan invånare ändå tillåtas inresa om de kan visa ett speciellt certifikatunderskrivet av läkare om att ett negativt test som har tagits senast 72 timmar tidigare.

Svenska Utrikesdepartementet har sedan den 14 mars 2020 avrått från resor till samtliga länder. Från och med den 30 juni tas avrådan bort för ett antal länder inom EU. Danmark var inte ett av dessa länder och avrådan kvarstår därmed till och med den 15 juli. Att Danmark inte fanns med motiveras med att avrådan hävs för de länder som har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU.

 

Danmarks inre gränskontroll – kriminalitet

Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige. Beslutet meddelades av Danmarks justitieminister Nick Hækkerup (S) den 10 oktober. I sitt pressmeddelande lyfte den danska regeringen fram svenskars inblandning i sprängningen vid Skattestyrelsen och dubbelmordet i Herlev, som båda skedde under sommaren 2019, som en direkt bakgrund till beslutet att införa gränskontroller mot Sverige.

De danska gränskontrollerna genomfördes genom stickprov under några timmar 1–2 gånger i veckan vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå samt vid Öresundsbron och ska även omfatta all tågtrafik. Beslutet om gränskontroll mot Sverige gällde inledningsvis i ett halvår.

Gränskontrollen mot Sverige kombinerades med bildandet av ett nytt centrum för polissamarbete över Öresund riktat mot den grova kriminaliteten och som ska få resurser till utredningsarbete samt underrättelse- och analysverksamhet.

 

Sveriges inre gränskontroll och id-kontroll (transportöransvar) – migrationsströmmar

Den 12 november 2015 införde Sverige en tillfällig inre gränskontroll för trafiken från Danmark. Den 4 januari 2016 införde Sverige ett transportöransvar, kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Samma dag beslutade Danmark att införa en tillfällig inre gränskontroll mot Tyskland.

Kontrollerna infördes i anslutning till flyktingkrisen 2015. Den svenska gränskontrollen pågår fortsatt och resenärer kontrolleras bland annat vid tågstationen Hyllie, vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingborg och Trelleborg. Motivet och utformningen av kontrollen har dock förändrats över tid. Gränskontrollen sköts av svensk polis och civilanställda passkontrollanter.

Sverige avskaffade den 4 maj 2017 id-kontrollerna, transportöransvaret, vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige och förstärkte samtidigt gränskontrollen.

Gräns- och id-kontrollerna ökade inledningsvis restiden för främst tågresenärerna med upp till det dubbla medan avskaffandet av id-kontrollen och en tidsmässigt förkortad gränskontroll i Hyllie har gjort att mertiden nu är under fem minuter för trafiken i riktning mot Sverige.