Fakta: Grænsekontroller i Øresundsregionen

Ved tre tilfælde gennem de seneste år er der indført grænsekontroller for trafikken mellem Danmark og Sverige. Det skyldes tre forskellige bagvedliggende grunde: migrationsstrømme, kriminalitet og coronavirus. Under coronapandemien har påvirkningen på trafikken og rejsestrømmene over Sundet været mere omfattende end tidligere, da den danske regering 14. marts besluttede at midlertidigt og delvist lukke grænsen, med undtagelser for blandt andet grænsependlere og senere også for visse forretningrejsende og personer på gennemrejse til et andet land. Siden den 14 august har indbyggerne i Sverige igen frit kunnet rejse ind i Danmark, omend der stadig er grænsekontrol. Den 3. september gik Danmark tilbage til at have stikprøvekontroller ved samtlige grænseovergange, som inden coronapandemien, eftersom risikoen for smittespredning fra andre lande ikke længere blev anset for at være så stor, og eftersom Danmark allerede havde åbnet grænsen for medborgere fra Sverige og Tyskland. Torsdag d. 22. oktober erklærer Danmark igen Skåne i karantæne fra d. 24. oktober i anledning af den stigende smittespredning.

20201023. Danmark erklærer igen Skåne i karantæne fra lørdag d. 23. oktober i anledning af den stigende smittespredning. De seneste to uger har Skåne haft 46,3 nye smittede pr. 100.000 indbyggere i gennemsnit pr. uge, hvilket er over Danmarks grænse på 30 smittede for når en region eller et land kommer i karantæne. Ved samme måling sidste uge var tallet for Skåne 29,8 smittede. Det indebærer, at Danmark atter delvist lukker grænsen for indbyggerne i Skåne fra og med lørdag, og at danskere frarådes unødvendige rejser til Skåne og yderligere 14 svenske regioner, som er omfatter af karantænen. Det betyder blandt andet, at skånske turister ikke kan komme ind i Danmark, hvis de ikke har et underskrevet testresultat, som er foretaget inden for de seneste 72 timer og som viser, at de ikke er smittede med covid-19. Skånske arbejdspendlere og forretningsrejsende kan fortsat komme ind i Danmark ligesom personer på transitrejse eller som skal besøge familiemedlemmer. Sverige holder fortsat grænsen åben mod Danmark. Dansk politi kan i skrivende stund ikke svare på, om grænsekontrollen mod Sverige vil blive påvirket af de højere smittetal, eller om den fuldstændige grænsekontrol bliver genindført.

Fra og med kl. 00 natten til lørdag har Danmark erklæret Skåne og yderligere fjorten andre svenske regioner i karantæne, hvilket betyder, at grænsen er delvist lukket. Flere af disse regioner er blevet sat i karantæne i de seneste uger. Kun fire europæiske lande er nu udpeget som åbne af Danmark: Norge, Finland, Estland og Grækenland. Fem svenske regioner og Slesvig-Holsten beskrives også som åbne.

Lukker Danmark grænsen helt?
Nej.
I praksis er det hovedsageligt svenske fritids- turistbesøg i Danmark, som ikke bliver muligt, hvilket hovedsageligt berører indbyggerne i det sydlige Sverige og turismebranchen i København og Helsingør. Der er dog en række undtagelser. Godstransport, danske statsborgere, beboere i Danmark, Øresundspendlere, universitetsstuderende og forretningsrejsende kan fortsat rejse, men skal nu fremvise et certifikat for formålet med rejsen. Det er også tilladt at besøge sin “kæreste” og nogle nære slægtninge. Klik her, for at læse mere på myndighedernes fælles informationsside coronasmitte.dk om, hvem der anses for at have et såkaldt “genkendeligt formål” for fortsat at rejse ind i Danmark.

Kan svensker flyve fra Københavns Lufthavn i Kastrup?
Ja.
Transitrejser er tilladt, men du skal kunne dokumentere, at du rejser til et andet land. Dette gælder både dem, der flyver fra Kastrup, og dem, der rejser i bil på vej til Tyskland. Shopping i grænsebutik i Puttgarden er dog ikke en tilstrækkelig grund til at sluppet ind i Danmark. Du skal være i stand til at vise en reserveret overnatning i et andet land.

Hvilken identifikation skal svensker have med sig?
Ifølge det danske politi er pas, kørekort og nationale ID-kort godkendt legitimation for nordiske borgere. Andre skal vise pas.

Gælder samme regler for hele Sverige?
Nej.
Da Sverige blev erklæret i karantæne for nogen uger siden, gælder et nordisk system, hvor smittespredningen af Covid-19 i hver enkelt region bestemmer, om det skal erklæres åbent eller i karantæne af Danmark. Fra og med lørdag har Danmark erklæret 15 svenske regioner i karantæne, deriblandt Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping og Västra Götaland. For grænseregionerne Skåne, Blekinge og Halland gælder desuden en særlig regel, der siger, at beboere her kan få adgang, hvis de kan præsentere en dansk blanket, hvor en læge attesterer, at en negativ Covid-19-test er udført inden for 72 timer efter indrejsen.

Må danskerne rejse ind i Sverige
Ja og nej.
Sverige har ikke lukket grænsen for indbyggere i EU og EES. Men det danske udenrigsministerium fraråder nu unødvendige ture til de femten svenske regioner, der er erklæret i karantæne. Undtagelser foretages dog for danskere, der besøger “egen ødegård” i Sverige, eller som foretager en transitrejse på vej til for eksempel Bornholm. Enhver, der på trods af anbefalingerne rejser til Sverige, opfordres til at tilbringe de første 14 dage efter hjemkomsten i selvisolation.

Vil Danmark genindføre fuld grænsekontrol, så der opstår køer?Usikkert. Rigspolitiet ønsker endnu ikke at sige, om de vil genindføre en komplet grænsekontrol, da Skåne erklæres i karantæne. På nuværende tidspunkt udføres stikprøvekontrol ved grænsen til Sverige, men i løbet af foråret og indtil den 3. september blev der anvendt en fast grænsekontrol på grund af høje smittetal i Sverige. I et mail-svar tirsdag svarede Rigspolitiet, at de afventer med at give besked om en ændring i grænsekontrollen.
”Da der i øjeblikket ikke findes reelle data for, om smittetrykket i Skåne er over grænsen, kan vi ikke svare på forhånd, om kontrollen på Øresundsbroen eller i Kastrup Lufthavn vil blive påvirket. Det vil afhænge af en konkret vurdering, når vi ved mere om antallet og de lokale forhold,” skriver en pressemedarbejder. Justitsministeriet kan heller ikke kommentere, om de øgede infektionsrater i Skåne vil betyde, at den faste grænsekontrol genindføres, men henviser til en note fra den 3. september, da de vendte tilbage for at udføre tilfældig kontrol ved grænsen. Den siger blandt andet: “Der vil være løbende overvågning af situationen ved grænseovergange (både landegrænser og lufthavne) med mulighed for en revision og intensivering af kontrollen, især hvis smitteudviklingen i vores nabolande fører til, at disse lande sættes i karantæne.”

Hvor længe vil grænsen være lukket?
Længe, er det korte svar. Smittespredningen øges i øjeblikket i Skåne og flere andre svenske regioner, og det er nødvendigt med en kraftig reduktion for at Danmark kan åbne grænsen helt igen. Det betyder, at de skånske julebesøg i København og Helsingør er i fare. I juni indførte Danmark såkaldte objektive kriterier, hvilket betyder, at lande og nordiske regioner samt Slesvig Holsten erklæres i karantæne, hvis spredningen af Covid-19 når et niveau på 30 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere i gennemsnit pr. uge i løbet af de sidste to uger. For at en region, der er i karantæne, kan beskrives som åben igen, skal spredningen reduceres til 20 smittetilfælde.

Hver torsdag eftermiddag annoncerer Statens Serum Institut, hvilke lande og nordiske regioner, som Danmark beskriver som åbne, og som er erklæret i karantæne. Meddelelsen er baseret på det aktuelle smitteniveau i hvert land og region. Bekendtgørelsen håndhæves derefter lørdag ved at indføre rejsebegrænsninger på det land eller den region, der er erklæret i karantæne. Skåne blev erklæret i karantæne torsdag, hvilket betyder, at Skåne vil være dækket af danske rejsebegrænsninger fra lørdag.

For to uger siden blev Sverige forklaret i karantæne, hvorfor Danmark skiftede til en nordisk model, hvor hver enkelt region i stedet vurderes efter dens smittespredning. Fra og med lørdag er 15 svenske regioner i dansk karantæne, herunder Halland, Kronoberg og Blekinge. (News Øresund)


HISTORIK. I løbet af sommeren 2020 blev den danske grænse til Sverige åbnet trin for trin, og den 1. august åbnedes grænsen for rejsende fra hele Sverige. Da Statens Serum Institut torsdag den 30. juli 2020 publicerede deres seneste opdatering af statistikken, for antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere i Sverige igennem de to sidste uger, meddeltes det at grænsen mod Danmark ville blive åbnet for rejsende fra hele Sverige, fra og med lørdag den 1. august klokken 00.00. I løbet af de første to uger var det imidlertid kun indbyggerne i grænseregionerne Skåne, Blekinge og Halland, der kunne foretage turistture i løbet af dagen til Danmark. Turister fra resten af Sverige fik kun adgang til Danmark, hvis de bookede mindst seks overnatninger. Kravet om overnatninger blev dog droppet efter en aftale mellem Folketingets partier den 14. august, og siden da kunne beboere i hele Sverige igen rejse til Danmark for både kortere og længere besøg. Personer med godkendte grunde, f.eks. grænsependlere og forretningsrejsende, har dog hele tiden haft tilladelse til at rejse ind i Danmark uanset hvor i Sverige de kom fra og uden kravet om bookede overnatninger. Herudover tog Danmark den 3. september beslutningen om at droppe den fuldstændige grænsekontrol, som har været på plads under coronapandemien, og at gå tilbage til periodevise stikprøvekontroller ved grænseovergangene.

For rejsende over Øresundsbroen betød dette, at køerne på broen i retning af Danmark blev reduceret direkte til blot et par minutter i morgenturstrafikken. Grænsekontrollen på broen udføres nu på Peberholm. Beslutningen betød også, at grænsekontrollen ved stationen i Københavns Lufthavn kan udføres om bord på togene i stedet for på perronen, og at ventetiden på stationen for togpassagerer kan reduceres fra ca. 17 til ca. 4 minutter.

Alle, der rejser til Danmark, skal dog bemærke, at fra lørdag den 22. august, for alle over 12 år, kræves der at man bruger maske eller visir, når man rejser i dansk offentlig transport, inklusiv taxaer og færger.

Samtidig med at hele Sverige klassificeres som ”åbent” opdaterede Udenrigsministeriet sin rejseanbefaling for Sverige og sænkede sikkerhedsniveauet, fra at have frarådet rejser, til i stedet at opfordre de rejsende til at være ekstra forsigtige ved rejser. Den 29. juli meddelte det svenske Utrikesdepartementet at de frarådede ikke-nødvendige rejser til Danmark fra og med den 30. juli.

Den afgørende faktor for, hvorvidt et land eller en nordisk region af Danmark beskrives som åben, er, om antallet af nye infektioner i gennemsnit per uge i løbet af de sidste to uger er mindre end 20 personer per 100.000 indbyggere. Reglerne for, om et land skal klassificeres som åbent eller karantæneland, blev indført den 27. juni af den danske regering og gælder indtil videre.

Baggrund

Danmark valgte at lukke grænsen delvist den 14. marts for at begrænse spredningen af covid-19. Personer med godkendte grunde – danske statsborgere, indbyggere i Danmark, grænsependlere og senere også forretningsrejsende, transitrejsende på vej til et andet land og visse familiemedlemmer – har dog haft tilladelse til at rejse ind i Danmark uanset hvor i Sverige de bor. Den 27. juni indførte Danmark ensartede og objektive kriterier for hvilke lande inden for EU og Schengen-området samt hvilke nordiske regioner, der betegnes som åbne. Indbyggerne i lande og regioner, der var klassificeret som åbne, kunne igen rejse ind i Danmark uanset grund, men forudsat at de havde reserveret mindst seks overnatninger i landet. Kravet til overnatning omfattede ikke beboere i de fire grænseregioner Schleswig-Holstein, Skåne, Halland og Blekinge, såvel som for personer med acceptable grunde til at komme ind i Danmark, herunder pendling og forretningsrejser. Den 14. august, fem måneder efter at grænsen til Sverige delvis blev lukket, blev kravet om en overnatning på seks nætter for indbyggerne i alle regioner i Sverige droppet.


 Aktuelle grænsekontroller, der gennemføres i Øresundsregionen, lige nu:

* Rejsende fra Danmark til Sverige kontrolleres ved togstationen i Hyllie, betalingsanlægget på Lernacken ved Øresundsbron og ved færgelejet i Helsingborg.

* Stikprøvekontroller gennemføres af rejsende fra Sverige til Danmark ved togstationen i Københavns lufthavn, på Peberholm ved Øresundsbron og ved færgelejerne i Helsingør og Rønne. Rejsende som ikke opfylder vilkårene for at passere den lukkede danske grænse må tage retur til Sverige.

 

Der har ved tre tilfælde, gennem de seneste år været grænsekontrol af trafikken over Øresund:

* Sverige indførte midlertidig indre grænsekontrol den 12. november 2015. Den 4. januar 2016 indførte Sverige desuden et transportøransvar, kaldet ID-kontrol, af rejsende fra Danmark. ID-kontrollen, som forårsagede store forsinkelser for især de togrejsende over Øresund, blev afskaffet igen den 4. maj 2017.

* Den 12. november 2019 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol af indrejsende fra Sverige.

Mellem 14. marts og 3. september 2020 lukkede Danmark midlertidigt sine grænser, men med undtagelse af blandt andet grænsependlere, danske statsborgere, personer bosiddende i Danmark eller personer med andre særlige grunde, såkaldte anerkendelsesværdige formål. I løbet af foråret blev undtagelserne udvidet til også at gælde for f.eks. også for forretningsrejsende og transitrejsende. Den 27. juni blev de nuværende adgangsbegrænsninger for rejsende fra EU, Schengen og Storbritannien erstattet af såkaldte objektive kriterier baseret på smittetilstanden i forskellige lande og regioner. Den 1. august blev den danske grænse for hele Sverige åbnet, og indrejse blev tilladt efter fremvisning af et ID-dokument, der kunne bevise svensk statsborgerskab. Den 14. august blev kravet også afskaffet, at rejsende fra Sverige, med undtagelse af dem, der bor i grænseregioner, skulle have reserveretovernatning i mindst seks nætter. Den 3. september afskaffede Danmark den midlertidige, komplette grænsekontrol og vendte tilbage til de periodiske stikprøver, der har været i kraft siden 12. november 2019.

Danmarks fulde grænsekontrol fra 14. marts til 3. september 2020 – coronapandemien

Den 14. marts 2020 lukkede Danmark midlertidigt sine grænser, med undtagelse for danske statsborgere, personer bosiddende i Danmark, pendlere og personer med andre særlige grunde, såkaldt anerkendelsesværdige formål, der er anført i en konstant opdateret liste af det danske Politi. For at gennemføre lukningen, blev der indført grænsekontrol for trafik, herunder for togpassagerer over Øresund, ved Københavns Lufthavn, på Peberholm for trafikanter over Øresundsbron og ved færgeterminalen i Helsingør for passagerer fra Helsingborg.

Gennemførelsen af grænsekontrollen begrænsede antallet af togafganger over Øresund til oprindeligt en afgang i timen med Københavns Hovedbanegård som slutstation. Den 30. marts blev trafikken øget til to afgange i timen i myldretiden. Den 8. juni blev trafikken øget til tre afgange i timen, tyve minutters trafik, men trafikken er endnu ikke vendt tilbage til seks afgange i myldretiden, som var udgangspunktet før corona-pandemien. Antallet af rejser over Øresundsbron er desuden faldet kraftigt i perioden. For køretøjstrafikken viser den seneste tilgængelige ugestatistik, for uge 24, et fald på næsten 54 procent, og for togtrafikken over Øresund viser tal fra Skånetrafiken, at antallet af passagerer var 81 procent mindre i uge 22, pinseugen, sammenlignet med en normal uge på samme tid i 2019. I løbet af juni blev der rapporter om, at flere og flere tog over Sundet var mere eller mindre fyldte.

Da Danmark gradvist begyndte at åbne igen, fik forretningsrejsende samt transitrejsende på vej til andre lande, ejere af sommerhuse, kærester, forlovede og bedsteforældre lov til at krydse grænsen fra den 25. maj.

Sverige var ikke et af de lande, som den danske regering valgte at åbne grænsen for den 15. juni. Derimod fik turister fra Tyskland, Island og Norge lov til at rejse ind i Danmark, hvis de kunne vise, at de havde reserveret indkvartering i mindst seks dage. Samtidig understregede statsminister, Mette Frederiksen (S), at der var drøftelser om en regional løsning, hvor restriktionerne ville blive ophævet regionalt med et særligt fokus på Øresundsregionen.

Den 18. juni gav Udenrigsministeriet besked om at de daværende restriktioner ville blive erstattet af en ny model for åbning af EU, Schengenområdet og Storbritannien, baseret på objektive kriterier ud fra smitteniveauet i hvert land og region. Modellen er baseret på et forsigtighedsprincip. Det betyder, at turister fra Skåne, Halland og Blekinge kunne tage på ferie i Danmark fra 27. juni uden at vise bevis på at der var booket seks nætters overnatninger, hvilket ellers var kravet til udenlandske turister – forudsat at regionen de kom fra var klassificeret som åben. For at en region klassificeret som i “karantæne”, skulle klassificeres som “åben”, skal antallet af smittede per uge, målt ud fra gennemsnitte de sidste 14 dage, være mindre end 20 personer per 100.000 indbyggere. For at en ”åben” region kan klassificeres som i ”karantæne”, skal antallet af infektioner per uge, målt som ovenfor, overstige 30 personer per 100.000 indbyggere. Hvis Skåne, Halland og Blekinge ikke opfylder disse krav, kan beboerne stadig få lov til at krydse grænsen, hvis de kan vise et specielt certifikat underskrevet af en læge, hvori det fremgår, at en coronatest er taget med negativ negativt resultat, senest 72 timer tidligere.

Fra den 1. august blev Sverige ifølge ovenstående kriterier klassificeret som et åbent land. Da kravet om mindst seks nætters overnatninger blev afskaffet den 14. august, for rejsende, der rejser uden for grænseregionerne, behøvede svenske rejsende ikke længere at bevise deres hjemsted ved den danske grænsekontrol. Den 3. september meddelte det Rigspolitiet, at den permanente og fuldstændige grænsekontrol straks ville blive erstattet af tilfældig kontrol ved grænsen til Sverige og Tyskland. Dette betød, at grænsepolitiet foretager kontrol ved udvalgte lejligheder og af udvalgte rejsende. Tilbagevenden til stikprøvekontrol er en tilbagevenden til de regler, der var gældende før coronapandemien.

Siden den 14. marts 2020 har det svenske udenrigsministerium frarådet rejser til alle lande. Fra 30. juni blev frarådningen droppet for en række lande indenfor EU. Danmark var ikke et af disse lande, og frarådningen forblev gældende frem til den 15. juli. Det forhold, at Danmark ikke var inkluderet var begrundet med at at frarådnigen blev ophævet for de lande, der besluttede at åbne op for rejsende fra Sverige og resten af EU.

Danmarks indre grænsekontrol – kriminalitet

Den 12. november 2019 indførte Danmark en midlertidig indre grænsekontrol for indrejsende fra Sverige. Afgørelsen blev annonceret af justitsminister Nick Hækkerup (S) den 10. oktober. I sin pressemeddelelse fremhævede den danske regering at de var svenske borgere indblandet i eksplosionen ved Skattestyrelsen og ved et dobbeltmord i Herlev, som begge fandt sted i sommeren 2019, som en direkte baggrund for beslutningen om at indføre grænsekontrol mod Sverige. De danske grænsekontroller blev udført ved stikprøver i nogle timer, 1-2 gange om ugen, ved færgelejerne i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenå samt ved Øresundsbron og dækkede også al togtrafik. Beslutningen om grænsekontrol mod Sverige var oprindeligt gældende i seks måneder. Grænsekontrollen mod Sverige blev kombineret med dannelsen af et nyt center for politisamarbejde på tværs af Øresund, rettet mod alvorlig kriminalitet, og skulle få ressourcer til efterforskningsarbejde samt efterretnings- og analyseaktiviteter.

Sveriges indre grænsekontrol og ID-kontrol (transportøransvar) – migrationsstrømme

Den 12. november 2015 indførte Sverige midlertidig indre grænsekontrol af trafik fra Danmark. Den 4. januar 2016 indførte Sverige transportøransvar, kaldet ID-kontrol, af rejsende fra Danmark. Samme dag besluttede Danmark at indføre en midlertidig indre grænsekontrol mod Tyskland.

Kontrollerne blev indført i forbindelse med flygtningekrisen i 2015. Den svenske grænsekontrol pågår stadig, og passagerer kontrolleres på togstationen i Hyllie, ved Øresundsbron og ved færgelejerne i Helsingborg og Trelleborg. Motivet for, samt udformningen af, kontrollen har dog ændret sig over tid. Grænsekontrollen håndteres af svensk politi og civile paskontrollanter. Den 4. maj 2017 afskaffede Sverige ID-kontrollerne, transportøransvaret, ved rejser med tog, bus eller færge fra Danmark til Sverige, og styrker samtidig grænsekontrollen. Grænse- og ID-kontrollerne øgede oprindeligt rejsetiden for hovedsageligt togpassagerer med op til det dobbelte, mens afskaffelsen af ID-kontrollen og en tidsmæssigt forkortet grænsekontrol i Hyllie har betydet, at mertiden nu er på mindre end fem minutter for trafikken mod Sverige.