FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. Boligmarkedet i både Danmark og Sverige har i løbet af året været stærkt påvirket af coronapandemien. Indledningsvis faldt både priserne og antallet af salg som følge af stor usikkerhed på begge sider af Øresund, men i løbet af sommeren begyndte et opsving, og i slutningen af ​​året havde boligmarkedet i hele Øresundsregionen haft et rekordår.

Denne faktuelle artikel opdateres regelmæssigt og indeholder:

  • Boligpriser i Øresundsregionen
  • Boligpriser for de største kommuner i regionen
  • Historisk prisudvikling i Øresundsregionens boligmarked
  • Data hentes hovedsageligt fra Realkreditrådet og Svensk Mäklarstatistik

På trods for at boligpriserne i Sverige og Danmark er ens på nationalt plan, er der store forskelle inden for Øresundsregionen. Både de højeste og laveste priser i regionen er på dansk side. De højeste priser er pr. kvadratmeter i Region Hovedstaden, mens Region Sjælland har den laveste kvadratmeterpris i regionen, både for villaer og ejerlejligheder. Kommunerne Frederiksberg og København er de større kommuner på den danske side, hvor boligpriserne er højest. I Skåne er villaerne dyrest i Malmø, mens prisen pr. kvadratmeter for bostadsrätter i Lund er den højeste.

Skåne

I Skåne er priserne på ejerlejligheder steget med 10 procent i perioden oktober til november sammenlignet med samme periode sidste år. Kvadratmeterprisen for en bostadsrätt i perioden var i gennemsnit 29.800 svenske kroner. Villapriserne steg i den tilsvarende periode med næsten 14 procent.

Også i Malmø steg villapriserne med næsten 14 procent, den tilsvarende stigning i henholdsvis Lund og Helsingborg er henholdsvis 10 og 9 procent. Af de tre store byer i Skåne har Helsingborg den største stigning i ejerboligpriserne med 12 procent.

I Sverige som helhed er villapriserne steget med 11 procent og bostadsrätterna med 7 procent.

Udviklingen henviser til perioden oktober til november 2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

Se mere i tabellen nedenfor.

Østdanmark

Også i Region Hovedstaden er priserne på villaer og  mindre huse steget mere i år end sidste år. I årets tredje kvartal steg huspriserne med 7 procent sammenlignet med samme kvartal året før. Priserne på ejerlejligheder i Region Hovedstaden er også steget med 7 procent i samme periode, og kvadratmeterprisen var tæt på 38.000 kroner i årets tredje kvartal.

I København steg priserne på ejerlejligheder med 8 procent og priserne på villaer og mindre huse med 9 procent i årets tredje kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. På Frederiksberg var stigningen i villaer og mindre huse lidt lavere med 3 procent, mens priserne på ejerlejligheder steg næsten med samme hastighed som i København med 7 procent.

Priserne for både ejerlejligheder og villaer steg kraftigt i Region Sjælland sidste år, hvilket betyder en mere beskeden stigning i år. På trods af dette er huspriserne steget med 2,4 procent mellem 3. kvartal i år og sidste år, mens prisudviklingen på ejerlejligheder er faldet med 0,3 procent i samme periode.

I Roskilde steg huspriserne med 2 pct., Mens priserne på ejerlejligheder faldt med 0,6 pct.

I alt steg de danske villapriser med 4 procent og priserne på ejerlejligheder med 5 procent mellem 3. kvartal 2020 og 2019.

Udviklingen henviser til tredje kvartal i 2020 sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

Se mere i nedenstående tabel.

Historisk prisudvikling

Efter flere år med markant stigende priser var der afmatning i prisudviklingen, både i Sverige og Danmark i 2018 og 2019. Priserne er steget mest i storbyområder, og forskellen mellem boligpriserne i for eksempel Region Hovedstaden og Region Sjælland er steget de sidste ti år. Prisforskellene mellem Skåne og Stockholmregionen steg også i perioden. Finanskrisen påvirkede Danmarks boligmarked stærkere end Sverige, og det tog cirka 10 år, før boligpriserne i Danmark nåede det samme niveau som før krisen.

Læs også: Skånsk økonomi i foråret 2020, en rapport fra Øresundinstituttet med et temakapitel om det skånske boligmarked

Historisk udvikling i Sverige

 

Kilde: Svensk Mäklarstatistik

Historisk udvikling i Danmark

Kilde: Realkreditrådet, Svensk Mäklarstatistik


Fakta om boligmarkedet

SVERIGE

Almennyttigt boligselskab
Et aktieselskab, en finansiel sammenslutning eller et fond, der drives non-profit og primært forvalter lejelejligheder. Et kommunalt boligselskab refererer til et almennyttigt boligselskab, hvor en kommune har bestemmende indflydelse. Karakteristisk for den svenske almennytte er også, at boligerne er tilgængelige for alle, ikke kun for mindre ressourcefulde husstande. Den almennyttige sektor tegner sig for omtrent  en femtedel af boligmarkedet i Sverige, og ca. halvdelen af ​​lejemarkedet estimerer Boverket.

Bostadsrätt
Ejendommen ejes af en bostadsrättsforening, som ofte har lån. Beboerne køber en bostadsrätt, der er en brugsret til en bestemt lejlighed. Ud over købsprisen betaler beboerne et månedligt gebyr til foreningen, som normalt inkluderer alle driftsomkostninger. Bostadsrätt-ejeren bliver medlem og ejer en økonomisk andel i bostadsrättsforeningen.

Ejerlejlighed
Enhver, der køber en ejerbolig, ejer sin andel af ejendommen og kan få lovlig registrering af erhvervelsen og derefter belåne deres lejlighed. En ejerlejlighed kan også udlejes eller sælges.

DANMARK

Almennyttig bolig
Ingen tjener penge på huslejen. Boligerne er bygget med offentlig støtte, og til gengæld har kommunen normalt en anvisningsret for hver fjerde lejlighed. De offentlige boliger er demokratisk strukturerede, og hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed.

Ejerlejlighed
Ejeren ejer kun sin bolig, mens fællesarealer ejes af ejerforeningen. En fællesudgift betales til foreningen til vedligeholdelse og drift.

Andelsboliger
Andelsboliger ses ofte som en mellemting mellem en lejebolig og et ejerbolig med brugsret og en reguleret maksimumspris.

Kilde: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

Om statistikken
Der er mange forskellige kilder til statistik over prisudviklingen på boligmarkedet. I ovenstående tekst er Realkreditrådet og Svensk Mäklarstatistik AB blevet brugt som datakilder, da begge institutioner offentliggør gennemsnitsprisen per kvadratmeter for de solgte boliger. På denne måde muliggøres en sammenligning af boligpriserne over Øresund uden at skulle tage højde for, at den gennemsnitlige størrelse på boliger kan variere på de forskellige sider af sundet eller mellem forskellige kommuner. Fordelen ved disse to kilder er, at de giver en idé om, hvad det koster at købe en bolig her og nu. Samtidig gør kvadratmeterpriser det muligt at beregne privatøkonomien, når man køber den samme størrelse bolig i forskellige kommuner i Øresundsregionen.

Statistikkerne fra Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB giver hurtigt et retvisende billede af boligprisudviklingen, men ingen af ​​dem dækker alt salg på markedet. Svensk Mäklarstatistik AB udgør over 95 procent af alle salg, der sker via en ejendomsmægler. Statistikken er produceret i samarbejde med Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling og brancheorganisationen Mäklarsamfundet. Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditrådet er udarbejdet i samarbejde mellem Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet.  Statistikken dækker alle frie transaktioner, dvs. transaktioner, der finder sted gennem en ejendomsmægler.