Få kvinnor når de högsta posterna i danska life science-företag

Det är fortfarande få kvinnor på ledande positioner i life science-branschen i Danmark. Foto: News Øresund

Lönegapet och mäns försprång på arbetsmarknaden minskar inom life science-industrin i Danmark. Men det är fortfarande få kvinnor på ledande positioner i branschen. 15 procent av företagsledarna och 22 procent av styrelsemedlemmarna i de 30 danska life science-bolagen som är börsnoterade är kvinnor. Det skriver Medwatch.

Längre ner i hierarkierna ser det annorlunda ut med jämnare könsfördelning, enligt Medwatch.

– Andelen kvinnliga chefer växer år för år men det är långt fler män på de högsta posterna. Det är ett problem för kvinnor men absolut också för företagen och samhället eftersom mångfald är en viktig del för att skapa tillväxt, säger Bodil Nordestgaard Ismiris, vice verkställande direktör för intresseorganisationen Lederne, till Medwatch. (News Øresund)