Europa-Parlamentet kræver at Danmark og Sverige dropper grænsekontroller

Europa-Parlamentet opfordrer alle medlemslandene til at droppe de indre grænsekontroller. De har dog ingen reel magt, og må afvente EU-Kommissionens stillingtagen Foto: News Øresund

Danmarks grænsekontroller strider imod Schengenaftalen, fastslog Europa-Parlamentet onsdag. De opfordrer nu kraftigt alle EU-landene, der har indført indre grænsekontroller, til at nedlægge dem. Europa-Parlamentet har dog ingen reel magt til at tvinge en nedlæggelse igennem, skriver DR. 

Europa-Parlamentet stemte onsdag om en rapport fra parlamentets udvalg for borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender. I rapporten konstateres det, at grænsehindringerne er imod EU’s regler, og at blandt andet den midlertidige, danske grænsekontrol mod Tyskland er i strid med Schengen-reglerne – på linje med svenske, østrigske, franske, tyske og norske kontroller.

Rapporten påpeger, at de indre grænsekontroller har haft ”lammende” økonomiske konsekvenser og har undermineret tilliden i EU, skriver BBC ifølge DR.

Selvom Europa-Parlamentet altså nu melder kontant ud, har de dog ikke nogen reel magt til at tvinge EU-landene til at nedlægge kontrollerne, da det er EU-Kommissionen som godkender den enkelte kontrol ud fra medlemslandets argumentation. Udmeldingen fra Europa-Parlamentet kan dog lægge et pres på EU-Kommissionen, hvilket kan betyde, at den ansvarlige kommissær vil kræve mere dokumentation næste gang, han får en dansk ansøgning om forlængelse, siger DR’s EU-korrespondent Ole Ryborg.

(News Øresund)

Fakta – Om grænsekontrollerne 

Schengen-medlemslandene Danmark, Sverige, Østrig, Frankrig, Tyskland samt Norge (ikke EU-medlem) har i løbet af de seneste år genindført midlertidige grænsekontroller. Danmark indførte grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse 4. januar 2016, og Sverige indførte kontrol 12. november 2015. Disse kontroller er gentagne gange blevet forlænget, og er i øjeblikket sat til at fortsætte frem til 12. november i år.