EU-rapport kritiserar Sveriges yttre gränskontroll

EU-kommissionen kräver att Sverige vidtar åtgärder för att stärka den yttre gränskontrollen, avslöjar Ekot. Foto: News Øresund

Inspektörer från Schengen-samarbetet dömer ut Sveriges arbete med att skydda EU:s yttre gränser. Det avslöjade Kvällsposten i september, efter att ha kommit över uppgifter ur en hemlig rapport. Nu avslöjar Ekot att kritiken mot Sverige är ännu hårdare än vad som tidigare befarats – EU-kommissionen kräver att Sverige vidtar åtgärder omedelbart.

I EU:s gränssamarbete Schengen är målet att medlemsstaterna ska avskaffa alla gränskontroller mellan Schengen-stater (”inre gränskontroll”), men å andra sidan utföra strikta kontroller av dem som reser in från länder utanför EU (”yttre gränskontroll”). I samarbetet deltar de allra flesta EU-länderna (utom Storbritannien), EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein samt Schweiz.

För att kontrollera om medlemsstaterna sköter den yttre gränskontrollen skickar EU med jämna mellanrum ut inspektörer till Schengen-staterna för att granska gränsskyddet. 2017 var det Sveriges tur och inspektörerna skrev en rapport som ännu inte har offentliggjorts.

Delar av innehållet läckte dock ut i media tidigare i höst. Kvällsposten avslöjade att inspektörerna dömer ut Sveriges kontroller av EU:s yttre gräns. I rapporten skriver de att Sveriges gränskontroller är illa bemannade, har bristfälliga rutiner och att personalen saknar rätt kompetens och utbildning. Detta ska enligt Kvällspostens uppgifter bland annat ha lett till att återvändande jihadister och resenärer med förfalskade pass inte upptäckts, medan personer som haft rätt att resa in i Sverige frihetsberövats eller avvisats.´

Nu avslöjar Sveriges radio Ekot att kritiken mot Sverige är ännu hårdare än tidigare känt. Schengen-inspektörerna dömer ut hela det svenska gränskontrollsystemet och säger att det saknas samordning mellan Polisen, Kustbevakningen, Tullverket och Migrationsverket. Dessutom saknar personalen på flygplatser, hamnar och gränsövergångar tillgång till flera viktiga databaser där de kan göra slagningar på personer som vill resa in i landet.

Sveriges kontroller uppfyller inte EU:s krav, enligt rapporten, och EU-kommissionen kräver därför att Sverige vidtar åtgärder omedelbart.

– Jag vill avvakta med att göra någon bedömning av allvarsgraden tills jag har sett hur rapporten ser ut i slutänden. Men oavsett vad man kommer att påpeka från EU-kommissionens sida så är jag angelägen om att vi lever upp till de krav som finns, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot.

Svenska gränspoliser som Kvällsposten talat med kritiserar även den tillfälliga inre gränskontrollen mot bland annat Danmark för att det inte görs några slagningar på personer som reser in i landet, utan bara kontrolleras om de har en giltig ID-handling.

Sverige fick dispens från EU för att införa denna kontroll som egentligen strider mot Schengen-avtalet, i samband med flyktingkrisen 2015. De inre gränskontrollerna har varit tidsbegränsade men förlängts flera gånger, nu senast till och med den 11 november 2018. I juli 2018 utökades dessutom den inre gränskontrollen till att omfatta fler hamnar och flygplatser än tidigare. Orsaken var att Polisen behövde ökade befogenheter att hindra potentiella terrorister och andra brottslingar från att resa in i landet – till skillnad från 2015, när syftet var att kontrollera flödet av flyktingar och migranter.

(News Øresund – Oskar Madunic Olsson)