EU ökar i popularitet – både i Sverige och Danmark

Allt fler svenskar och danskar är nöjda över EU-medlemsskapet. Foto: News Øresund

Allt fler svenskar och danskar är nöjda över EU-medlemsskapet. På den svenska sidan av Öresund anser 68 procent att det är bra att Sverige är med i EU och danskarna är ännu mer positiva – 76 procent tycker att medlemskapet är bra. Talen kommer från en ny mätning som gjorts av EU-kommissionen, den så kallade Eurobarometern, som utförts i alla EU-länder.

Undersökningen visar också att danskarna och svenskarna är eniga när det gäller vilka ämnen EU bör fokusera på – i båda länderna hamnar miljö och klimat högst upp på prioriteringslistan. (News Øresund)

Om undersökningen:

Eurobarometern utges två gånger per år och intervjuerna genomfördes mellan den 11-22 april 2018. Totalt har 27 601 personer från e 28 medlemsländerna svarat. Undersökningen görs av opinionsinstitutet Kantar Sifo på uppdrag av EU-parlamentet.