EU-dom försvårar finansieringen av Fehmarn Bält-tunneln

Tillfälligt stopp för statliga lånegarantier till den planerade Fehmarn Bält-tunneln. Det är innebörden av en EU-dom som avkunnades på torsdagen efter en anmälan om snedvriden konkurrens från rederiet Scandlines som för närvarande har monopol på trafiken mellan Rödby och Puttgarden. Foto från Scandlines anläggning i Rödby: News Øresund

Torsdagens EU-dom innebär nya problem när det gäller finansieringen av den redande försenade fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Det skriver dr.dk. Domen säger att EU-kommissionen inte tillräckligt utrett om de fördelaktiga statsgaranterade lånen till Fehmarn-projektet är tillåtna eller om de snedvrider konkurrensen.

– Domen är utan tvivel en dålig nyhet för Fehmarn-projektet. Men hur kritisk den är är avhängigt av vad EU-kommissionen kommer fram till vid sin nya och grundligare granskning, skriver Danmarks Radios korrespondent  Jakob Ussing.

Enligt Domen står det klart att statsgaranterade lån inte kan vara i en evighet och kanske därför inte får användas under hela Fehmarn-projektetets återbetalningstid som beräknas till 36 år. Danmarks Radio pekar på att de statliga garantierna kanske måste begränsas till en period på 25-30 år. Det skulle innebära att projektet under den sista återbetalningstiden får betala högre räntor på lånen när de då inte längre är statligt garanterade.

Fehmarn Bält-projektet väntas kosta 53 miljarder danska kronor och är redan försenat tio år och kan nu i bästa fall vara klart 2028. En utdragen miljöprövning har gjort att det tyska godkännandet av projektet dragit ut på tiden. Ett beslut väntas dock inom kort. Samtidigt har det kapitalfondägda rederiet Scandlines, som enligt Danmarks Radio varje år tjänar ett tresiffrigt belopp på monopoltrafiken på färjerutten mellan Danmark och Tyskland, överklagat de statliga lånegarantierna till Fehmarnprojektet till EU-domstolen. Scandlines menar att utformningen av de statliga lånegarantierna snedvrider konkurrensen. (News Øresund)