En miljard till danska regeringens nya digitala strategi

Den nya danska digitala strategin ska bland annat leda till bättre teknologikunskap bland skolelever. Foto: News Øresund

En ny digital strategi med 38 satsningar fram till 2025 med målet om att öka på den digitala transformationen i Danmark presenterades på tisdagen. Det handlar bland annat om att digitalisera små och mellanstora företag och förbättra teknologikunskapen bland skolelever.

Den digitala strategin bygger på rekommendationer från Digitalt Vækstpanel och Disruptionrådet. Tre övergripande målsättningar är att näringslivet ska nyttja potentialen för tillväxt i digitaliseringen, att regleringen av den digitala omställningen ska vara smidig och tillåta att nya affärsmodeller testas samt att alla medborgare ska hänga med på utvecklingen och därmed bli redo för framtidens arbetsmarknad.
”Digitala teknologier ger oss nya möjligheter. Till exempel kan big data och artificiell intelligens användas på många sätt i nya produkter, i vårdsystemet eller i företagens produktion och det kan frigöra händer till andra uppgifter” säger utbildning- och forskningsminister Søren Pind i ett pressmeddelande.

Regeringen vill bland annat stärka forskningen om artificiell intelligens och big data, etablera ett offentligt-privat partnerskap, kallad Digital Hub Denmark, som ska främja kompetens och utveckling, göra ett rådgivningsprogram till små- och mellanstora företag, stärka möjligheterna för e-handel, genomföra ett fyrårigt försök på 40–50 skolor med att förbättra teknologikunskapen i skolorna med sikte på att göra ämnet obligatorisk samt att frige mer offentliga data så som från DMI.

Samlat sett satsar regeringen en miljard till de 38 initiativ i strategin fram till 2025. (News Øresund)