Efter oro för nytt katastrofår – Sveriges bönder har nu hopp om bra skördar

2019 ser ut att bli ett bra år för Sveriges lantbrukare. Foto: News Øresund

2019 ser ut att bli ett bra år för svenska lantbrukare. Efter förra årets prövningar med extremt väder och stor torka ser prognosen nu bättre ut för Sveriges bönder. Det har såtts ovanligt mycket vete och oljeväxter, och om vädret håller i sig kommer skördarna bli stora, säger Hushållningssällskapet i sin fältrapport.

2018 plågades lantbruket i Sverige av extrema temperaturer och en massiv torka. På flera håll rådde det foderbrist, och många lantbrukare tvingades nödslakta sina djur. Årets prognos ser bättre ut, och tyder på att exporten från Sveriges lantbruk kommer att bli större än vanligt. Men för bara några veckor sedan, var prognosen dystrare på många håll i landet.
– Vi har gått från befarad katastrof till väntad toppskörd på lite mindre än en vecka. Med så fina bestånd kan det bli toppskörd. Vi får minst normalskörd i alla fall, säger Bengt Viken, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland, till Hushållningssällskapet.

Även i Skåne är prognosen lovande, men väderförutsättningarna är lite ovanliga.
– Vi har ett omvänt läge jämfört med hur det brukar se ut. Det har regnat i östra Skåne där det brukar vara torrt medan det inte kommit regn i västra Skåne, där det brukar regna. Men totalt sett ser det väldigt bra ut, både i höstsädesbestånden och vårgrödorna. Det är långt till skörd, men just nu ser bestånden lovande ut, säger Ida Lindell, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Skåne, i ett pressmeddelande. (News Øresund)