Direktören för den försenade forskningsanläggningen MAX IV avgick

I veckan avgick Christoph Quitmann från sin post som direktör för forskningsanläggningen MAX IV i Lund, efter att en oberoende granskning av huvudfinansiären Vetenskapsrådet visade att projektledningen har varit bristfällig. Foto: News Øresund

I veckan avgick Christoph Quitmann från sin post som direktör för forskningsanläggningen MAX IV i Lund, efter att en oberoende granskning av huvudfinansiären Vetenskapsrådet visade att projektledningen har varit bristfällig. Det skriver Sydsvenskan.

Bygget av MAX IV är nu försenad med omkring två och ett halvt år, trots att anläggningen invigdes 2016. Det är utbyggnaden av strålrör – den del av anläggningen där forskningen utförs – som har dragit ut på tiden. På grund av förseningen riskerar anläggningen att inte vara världsunik när den väl kommer i full drift.

Till skillnad från European Spallation Source (ESS), forskningsanläggningen som just nu byggs granne med MAX IV i Lund, är MAX IV är en svensk nationell satsning, den största i sitt slag någonsin. Men vissa delar av anläggningen har fått sin finansiering utifrån. Bland annat finansierar det danska utbildnings- och forskningsministeriet, samt flera danska universitet och regioner, ett av strålrören. (News Øresund)