Den nye svenske regering ønsker at styrke grænsekontrollen og gøre det lettere at genindføre ID-kontrol

Styrkelse af grænsekontrollen for at forhindre “irregulær” migration og grænseoverskridende kriminalitet er et af punkterne i aftalen mellem regeringspartierne og Sverigedemokraterne, Tidö-aftalen. Desuden er parterne blevet enige om at udarbejde et forslag til lovændringer, der vil gøre det muligt for regeringen at indføre ID-kontrol på færger, tog og busser til Sverige, som under flygtningekrisen i 2016-2017.

Sidste forår fastslog EU-Domstolen, at Østrigs grænsekontrol er ulovlig. Det betyder, at Sveriges grænsekontrol også er ulovlig, mener eksperter i EU-ret, som Dagens Nyheterhar interviewet. Den tidligere svenske regering har imidlertid hævdet, at de er lovlige, fordi de ikke forlænges, men teknisk set genindføres hver gang.

Nu ønsker den nye regering at styrke den svenske grænsekontrol ved grænsen til Danmark og Tyskland yderligere. Mens kontrollen i de seneste år er blevet begrundet med at der er “alvorlige trusler mod den offentlige orden og den indre sikkerhed i Sverige”, f.eks. terrorhandlinger, er begrundelsen ifølge Tidö-aftalen at “bekæmpe irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet”. Ifølge aftalen skal grænsekontrollen gennemføres i større omfang, når den skønnes at have en indvirkning på disse faktorer.

Desuden vil det blive undersøgt, hvordan lovgivningen kan ændres, så regeringen har mulighed for at genindføre ID-kontrol ved grænsen.

Ifølge Tidö-aftalen vil der i 2023 blive fremlagt et lovforslag fra regeringen om lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at styrke grænsekontrollen og indføre transportøransvar/ID-kontrol.

(News Øresund – Anna Palmehag)