Danske fritidshusejere vil have svensk bank-id

Det styrkede samordningsnummer, som indføres den 1. september, vil gradvist gøre det lettere for danske fritidshusejere i Sverige at identificere sig over for myndigheder og virksomheder, når de f.eks. skal bestille affaldshåndtering eller tegne el-aftaler, siger Elisabeth Geday, sekretariatschef i foreningen Danske Torpare. Men organisationen ønsker også, at der udstedes et svensk bank-ID til danske fritidshusejere for at løse de sidste forhindringer.

Elisabeth Geday, sekretariatschef i Danske Torpare, en organisation, der repræsenterer danske fritidshusejere i Sverige. Foto: Anna Palmehag/News Øresund

Det styrkede samordningsnummer, som blev indført for udenlandske fritidshusejere og grænsependlere fra 1. september, er et vigtigt skridt, men for at få fuld adgang til ”det digitale Sverige” er der også brug for udstedelse af et bank-ID, forklarer Elisabeth Geday, leder af den danske organisation Danske Torpare, som repræsenterer danske fritidshusejere i Sverige.
– Ligesom i Danmark bliver det stadig sværere at at henvende sig fysisk eller telefonisk til en myndighed, et forsyningsselskab eller et forsikringsselskab i Sverige. Stadig mere skal foregå online – fra bestilling af affaldshentning til anmeldelse af et indbrud. Og hvis man ikke kan identificere sig digitalt, kan man ikke logge ind, og så har man altså et voksende stort problem, siger hun.

Bankforeningen ønsker en løsning
For at få adgang til et svensk bank-ID for en dansk fritidshusejer, skal det udvidede samordningsnummer være knyttet til et svensk identitetsdokument. Kravet om et svensk fysisk identitetsdokument knyttet til det udvidede samordningsnummer blev rejst af Svenska bankföreningen i et høringssvar til den nye lov om det udvidede samordningsnummer.
– Nu er vi jo nærmest en allieret af den svenske bankforening, som presser på for at få dette implementeret, siger Elisabeth Geday.

Vil også kunne betale via Swish
Det kunne også åbne op for adgang til betalingstjenesten Swish for danske fritidshusejere, men Elisabeth Geday mener, at der skal mere til.
– Vi ønsker kunne bruge den mobile betaling grænseløst i Danmark og i Sverige, i takt med at kontanterne forsvinder. Men i første omgang ønsker vi os et officielt svensk identitetsbevis, der knytter det stærke samordningsnummer til personen. Det er det sidste, som mangler før de svenske banker vil give danske torpare bank-id og dermed for alvor adgang til det digitale Sverige. Bank-ID’et er ikke den direkte adgang til Swish, men det er et skridt på vejen, siger hun.

Men Elisabeth Geday tilføjer også, at hun forstår, at det ikke er muligt at finde hurtige løsninger på de udfordringer, som danske fritidshusejere står over for.
– Vi optræder altid med stor ydmyghed, når vi diskuterer disse problemer med de svenske myndigheder. Vi ved godt, at svenskere ikke kan købe huse i Danmark. Derfor forsøger vi også at uddanne vores medlemmer og forklare dem, at vi som danskere skal være taknemmelige for, at vi kan få lov til at købe et hus i Sverige.

Sidste år havde 9.883 svenske fritidshuse danske ejere, hvilket er et fald på 330 siden 2020.

(News Øresund – Erik Ottosson)