Danska skatteministern vill skapa nytt skattesystem för ”den tredje arbetsmarknaden”

Danmarks skatteminister, Karsten Lauritzen (Venstre). Foto: News Øresund

Den danska skatteministern, Karsten Lauritzen (Venstre), utreder möjligheten för en helt ny skattemodell för ”den tredje arbetsmarknaden”, det vill säga personer som arbetar med internet som bas. Danmark har nu runt 300 000 personer som jobbar som bloggare, influencers, på nystartade nätbaserade företag och med andra typer av nya typer av arbeten. Det nya systemet ska minska möjligheterna att göra avdrag på skatten, och göra att såväl företagare som handläggare slipper de svåra avvägningar de ställs inför idag. I gengäld ska de som arbetar på den tredje arbetsmarknaden få en skatterabatt, skriver Politiken.

Under senare år har antalet personer som arbetar med internet som bas ökat i Danmark, och den nya arbetsmarknaden innebär bryderier, både för skatteministeriet och för influencers, youtubers och andra nya yrkesgrupper. Det är svårt att veta vilken skattesats som ska gälla, och vilka avdrag som bör användas, och risken för misstag och fel ökar, menar den danska skatteministern Karsten Lauritzen. Han har nu påbörjat en utredning av en ny modell som ska förenkla hanterandet av den tredje arbetsmarknaden:
– Det är en modell som vi också infört vid uthyrning av sommarhus, där vi säger, ”Kära medborgare. På pappret har du massor av avdragsmöjligheter. De frånsäger du dig helt, och i gengäld får du en mer lämplig beskattning av din inkomst. Då slipper du besvär, och vi slipper spekulation kring alla möjliga mer eller mindre kreativa avdrag”, säger Karsten Lauritzen till Politiken. (News Øresund)