Danska regeringen investerar 1,5 miljarder i kampen mot cyberattacker

Under tisdagen presenterade Danmarks innovationsminister Sophie Løhde (V) landets nya cyberstrategi tillsammans med försvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) och näringslivsminister Brian Mikkelsen (V). Foto: press – Nadia Fryd

Under de kommande åren kommer den danska regeringen investera 1,5 miljarder danska kronor för att förverkliga sin cyberstrategi – 25 initiativ för att öka den digitala säkerheten i landet. Bland annat ska regeringen inrätta ett säkerhetscenter som ska övervaka aktuella och potentiella hot mot landets viktigaste digitala nätverk.

Med sina 25 initiativ vill regeringen öka tryggheten i vardagen, förbättra den digitala kompetensen i samhället och skapa en tydligare ansvarsfördelning när det kommer till cyber- och informationssäkerhet.

Satsningen kommer ett par dagar efter att DSB under söndagskvällen drabbades av en hackerattack mot sitt biljettsystem och samma vecka som facket och intresseorganisationen för Danmarks ingenjörer, IDA, presenterade en undersökning som visar på brister i IT-beredskapen i många av landets företag.

Utöver att inrätta ett nytt cybersäkerhetscenter kommer regeringen bland annat etablera en plattform, som ska innehålla lättillgänglig information om IT-säkerhet, riktad till landets invånare, företag och myndigheter.

I den nya cyberstrategin har den danska regeringen också identifierat sex särskilt viktiga områden med behov av punktinsatser. De vill att energi-, vård-, transport-, tele-, finans- och sjöfartssektorn ska utarbeta egna strategier för att hantera cyberhot, specifika för de respektive sektorernas förutsättningar.

”Säkerhetsutmaningarna innebär att cyber- och informationssäkerhet idag måste vara ett viktigt fokusområde för alla ledare, både inom det offentliga och det privata. Cyber- och informationssäkerheten i Danmark är inte bara beroende av statens ansträngningar på detta område utan även av insatserna i de sektorer som är särskilt viktiga för samhället”, skriver regeringen.

(News Øresund)

Fakta: 25 initiativ ska förbättra cybersäkerheten i Danmark

 1. Etablering av ett nationellt cybersäkerhetscenter.
 2. Minimumkrav på myndigheters arbete med cyber- och informationssäkerhet.
 3. Lagstiftning ska anpassas efter den teknologiska utvecklingen.
 4. Övervakning av viktiga statliga IT-system.
 5. Etablering av plattform för företag och myndigheter att rapportera in säkerhetshändelser.
 6. Etablering av rikstäckande enhet inom Polisen för behandling av IT-kriminalitet.
 7. Stärkt samarbete kring förebyggande åtgärder mot IT-kriminalitet
 8. Insats för ökad säkerhet av identitetsbevis
 9. Större prioritering av nationell IT-infrastruktur
 10. Säkrare kommunikationskanaler mellan statliga myndigheter ska upprättas.
 11. Större fokus på digital säkerhet i skolan.
 12. Etablering av en informationsportal om informationssäkerhet, riktad till landets invånare, företag och myndigheter.
 13. Prioritera anslag till teknikforskning
 14. Nytt offentlig-privat samarbete om ökad IT-säkerhet inom danskt näringsliv.
 15. Kompetensutveckling av statligt anställda.
 16. Kampanj om IT-säkerhet riktad mot invånare och företag.
 17. Utveckling av delstrategier specifika för sex viktiga sektorer i samhället.
 18. Ny arbetsgrupp inrättas, bestående av experter från Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og Politiets Eferretningstjeneste.
 19. Skärpta krav på alla offentliga myndigheter kring användandet av outsourcade IT-system.
 20. Stärkt nationell koordinering på cyber- och informationssäkerhetsområdet.
 21. Danmark ska stärka sitt internationella engagemang för cyber- och informationssäkerhet.
 22. Nationell analys av IT-säkerhetssituationen i landet.
 23. Insats för att skapa överblick över information som har betydelse för rikets säkerhet.
 24. För att stötte myndigheterna i deras arbete ska en standard och vägledande dokument utarbetas.
 25. En expertgrupp från näringslivet ska utarbeta rekommendationer för dataetik.

Källa: Finansministeriet