Danska regeringen flyttar ytterligare 4 000 statliga arbetsplatser från Köpenhamn

Danmarks andra största stad, Aarhus, får 306 arbetsplatser när regeringen nu beslutat att omlokalisera cirka 4 000 statliga arbetsplatser. Foto: News Øresund

Den danska regeringen vill flytta ytterligare 4 024 statliga arbetsplatser från Köpenhamn till andra orter i Danmark. Det är den andra omgången med omlokalisering av hela eller delar av statliga myndigheter. Danmarks andra respektive tredje största städer, Aarhus och Odense, får flest arbetsplatser i omlokaliseringen. Regeringen vill även att tio städer, däribland Kalundborg, Nykøbing Falster, Helsingør och Rønne, ska få nya utbildningsplatser. Det meddelade regeringen idag.

Odense på Fyn får 465 statliga arbetsplatser när bland annat Miljøstyrelsen flyttar till staden från Köpenhamn. Aarhus får 306 arbetsplatser när bland annat Patientklagestyrelsen och Danmarks Innovationsfond flyttas. Samlat sett får 49 städer ta del av de statliga arbetsplatserna som ska flyttas som en följd av regeringens besked. Det berör 14 hela myndigheter, däribland Miljøstyrelsen, Statsligt gasselskab och Energitilsynet, samt delar av 16 myndigheter, bland annat Politiet, Banedanmark och Erhvervsstyrelsen.

– Vi har ett grundläggande ansvar för att få Danmark att hänga ihop. Och det ansvaret ska vi ta. Den framgång som vi upplever för närvarande ska vi utnyttja och utflyttningen av statliga arbetsplatser kan bidra till att Danmark knyts samman, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på presskonferensen enligt DR Nyheder.

Samlat sett rör det sig om 4 024 arbetsplatser varav en del flyttas i samband med omorganiseringen av krisdrabbade Skat, danska skatteverket, som regeringen förra sommaren meddelade ska uppdelas i sju avdelningar som placeras ut i landet. Dessutom är 600 av jobben inte klara än utan tillkommer, enligt regeringen, när en politisk överenskommelse om försvaret landar.

Utöver att flytta de utvalda statliga myndigheterna har regeringen kommit överens med utbildningsinstitutioner om att etablera nya utbildningsplatser på tio olika orter. Det kommer bland annat att etableras en IT-utbildning i Rønne på Bornholm, en lärarutbildning i Helsingör, en produktionsteknologiutbildning i Nykøbing på Falster och bioanalytikerutbildning i Kalundborg.

Det är andra gången som den danska regeringen omlokaliserar statliga arbetsplatser. 2015 beslutades att flytta 3 900 statliga arbetsplatser från 44 myndigheter, eller delar av myndigheterna, från Köpenhamn till andra orter i landet. 2 546 arbetsplatser av dessa har flyttats, enligt den senaste rapporten från Finansministeriet i september 2017. Dagens besked om utflyttning av ytterligare cirka 4 000 arbetsplatser tillkommer därutöver. (News Øresund)