Nyt projekt om dansk-svensk kultursamarbejde

Øresundsinstituttet ser på dansk och svensk kultur med fokus på tværgående aktiviteter i et projekt, som har fået støtte af Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden og Region Skåne. Formålet er at kortlægge samarbejde mellem aktører i den danske og svenske kulturbranche, også mellem hovedstæderne København og Stockholm samt se på hvordan publikum og personale bevæger sig på tværs af Øresund. Vi vil med kulturprojektet desuden bidrage til at skabe et bredere netværk mellem aktører i kulturbranchen i både Danmark og Sverige.

I analysearbejdet er vi igang med research om kulturpolitikken i Danmark og Sverige for at kunne beskrive rammer og forudsætninger for kulturen i de to lande. Samtidig kortlægger vi større kulturinstitutioner for at give et overblik over kulturlivet. Udgangspunktet er Øresund, men vi har også et nationalt perspektiv med fokus på hovedstæderne Stockholm og København. Gennem en spørgeskemaundersøgelse og research skal vi også se på hvordan kulturinstitutionerne markedsfører sig og tiltrækker publikum fra den anden side af sundet, finde eksempler på samarbejde med aktører på tværs af sundet samt undersøge hvor integreret arbejdsmarkedet er for kulturarbejdere. Desuden vil vi kigge nærmere på, hvilke grænsehindringer, som berører ansatte og freelancere i kulturbranchen bevæger sig på tværs af Øresund.

Arbejdet skal munde ud i to rapporter. Den første skal være klar til sommer 2021 og fokuserer på rammerne for kulturen samt hvordan personale i kulturbranchen bevæger sig på tværs af sundet og dertilhørende grænsehindringer. Den anden rapport skal have fokus på hvorledes publikum bevæger sig over grænsen samt samarbejdet mellem danske og svenske kulturinstitutioner, og har også et Stockholm-København perspektiv.

Analyseprojektet er et resultat af et netværksmøde om dansk-svensk kultursamarbejde som Øresundsinstituttet, Nordisk Kulturfond og Sveriges ambassade i København arrangerede på ambassaden i februar 2020 med cirka 50 kulturaktører fra Danmark og Sverige. Mødet viste, at der er et stort behov og interesse for øget kulturudveskling mellem Danmark og Sverige.

Vi har et tæt samarbejde med repræsentanter fra Region Skåne, Sveriges Ambassade, Det Kongelige Bibliotek/Den Sorte Diamant, Nordisk Kulturfond samt Malmø og Helsingborg. Sideløbende med analysearbejdet vil vi bidrage til at skabe et bredere netværk mellem aktører i kulturbranchen i Danmark og Sverige, og vi vil derfor invitere til flere interessante samtaler om dansk-svensk kultur.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om projektet, har spørgsmål eller input:
Thea Wiborg
Senioranalytiker og chef for eksterne relationer
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org
0046 (0)70 305 60 25