Dansk skattereform på 23 miljarder kronor

 

Det förslag till skattereform som den danska regeringen presenterade på tisdagen sänker skatter och avgifter med 23 miljarder kronor. Räknat i kronor blir höginkomsttagarna vinnare medan personer med låga inkomster får den högsta procentuella sänkningen. Nu börjar förhandlingarna för att skapa majoritet för de nya skattereglerna. Redan ser det ut som att förslaget om kraftigt sänkt registreringsavgift på nya bilar inte får en majoritet i Folketinget i sin nuvarande utformning. 

Regeringens förslag till ny skattereform följer till stora delar det som redan blev känt i förra vecka genom dokument som läckt ut till den danska tidningen Politiken.

Förslaget i korthet:

Ett nytt jobbskatteavdrag inriktat mot personer med relativt låga inkomster införs och som kan ge upp till 4 500 danska kronor i lägre skatt.

Taket för sysselsättningsavdraget (beskæftigelsesfradraget) slopas. Under 2018 får alla löntagare ett beskæftigelsesfradrag på 9,50 procent av lönen men med ett tak på 31 500 danska kronor under 2018. Genom att slopa taket sänks marginalskatten med 2,7 procentenheter för alla som nästa år tjänar mer än 331 580 kronor.

Tidigareläggning av den tidigare överenskomna höjning av inkomstgränsen så att färre danskar får betala toppskatten på 15 procent redan från nästa år istället för under 2022. Det innebär att gränsen nästa år höjs från 456 000 till 467 000 kronor i årsinkomst.

Registreringsavgiften på nya bilar sänks till en enhetlig nivå. Dagens regler innebär att upp till de första 106 600 kronorna av bilens värde betalar köparen en registreringsavgift på 105 procent. Är bilen dyrare stiger avgiften till 150 procent på det överskjutande beloppet. Nu föreslås en enhetlig avgift på 100 procent oavsett bilens värde. Redan förra året sänktes den högsta avgiften från 180 till 150 procent.  Medan de samlade bilavgifterna håller på att sänkas har skattefriheten för elbilar slopats. Den stegvisa infasningen av registreringsavgiften på elbilar har dock tillfälligt avbrutit fram till 2018 sedan försäljningen rasat. Avgiften är för tillfället 20 procent av elbilens värde.

En pott avsättes för social frikort under 2018-2020 som ska hjälpa socialt utsatta att komma in på arbetsmarknaden och tjäna ett extra belopp skattefritt.

Förmånsbeskattning av fri telefon avskaffas.

Ett nytt skatteavdrag införs för pensionsinbetalningar.

Inbetalning till pension ska ge rätt till sysselsättningsavdrag (beskæftigelsesfradrag).

En skatt på pensionsutbetalningar utöver en viss nivå (udligningsskatten) avskaffas nästa år. (News Øresund)

 

Reaktioner på den föreslagna skattereformen

Sedan regeringens skatteförslag läckte ut i förra veckan har en rad synpunkter från partier och organisationer kommit. Redan i kväll eller morgon kommer regeringen att sätta sig vid förhandlingsbordet för att få fram ett avtal om sänkt och enhetlig registreringsavgift på bilar, eftersom bilförsäljningen har minskat kraftigt med utsikterna till lägre bilpriser.

Lägre skatt får fler i jobb. Danmarks största näringslivsorganisation Dansk Industri, DI, hälsar regeringens förslag om lägre skatt på arbete välkommet. DI:s vd Karsten Dybvad pekar att danska företag redan har brist på arbetskraft och menar att landet har bruk för ett avtal som sänker skatten på arbete så att utbudet av arbetskraft ökar. Främst är det förslaget om slopat tak för beskæftigelsesfradraget som han anser är bra och som ger 1,5 miljoner danskar en ökad vinst på en extra arbetsinsats.

Oambitiöst. Det är inte tillfredställande att utspelet är så oambitiöst är man tänker på att det finansiella utrymmet är på 35 miljarder kronor, säger den borglig-liberala tankesmedjan Cepos chefekonom Mads Lundby Hansen till Danmarks Radio.

Danmarks skatteminister Karsten Lauritzen (V) vidgar medvetet inkomstklyftorna en aning för att göra det mera lönsamt att gå från bidrag till arbete. Foto: News Øresund

Inkomstklyftorna ökar. Politiken hänvisar till en analys från den borgliga liberala tankesmedjan Cepos och beskriver hur skatteutspelet är det mest ojämlika sedan 2001. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) menar att skillnaden är liten och att klyftorna fortfarande är mindre än i  Sverige. ”Vi gör det här med öppna ögon” säger han och pekar på att förslaget ska stimulera fler till att gå från bidrag till arbete.

Risk för överhettning. Flera ekonomer som Danmarks Radio talat med ifrågasätter om det är rätt tidpunkt att sänka skatter och avgifter med 23 miljarder samtidigt som högkonjunkturen sveper in över landet med risk för överhettning och flaskhalsar inom näringslivet.

Socialdemokratiet rasar. Partiledaren Mette Frederiksen rasar mot skatteförslaget som hon menar är skevt och till stor del gynnar personer med höga inkomster. Det uppger hon till Danmarks Radio.

Plats till förbättring anser Dansk Folkeparti. Det kan bli bättre men det finns också förslag som är superspännande säger Dansk Folkepartis skatteordförande René Christensen till Berlingske om den föreslagna skattereformen. Han vill inte ta bort taket till sysselsättningsavgiften vill gärna diskutera om taket ska höjas lite. När det gäller den kraftiga sänkningen till en enhetlig registreringsavgift på bilar vill Dansk Folkeparti se på ett helt nytt och mera långsiktigt system som mera fokuserar på bilens tekniska utformning än på priset. Regeringens förslag innebär för liten skattesänkning på bilar som verkligen säljs och för mycket på dyra bilar som det inte säljs så många av anser Christensen.

Kolsvart. Miljöorganisationen Greenpeace danska generalsekreterare säger till Danmarks Radio att de är kritiska till förslaget om sänkta bilavgifter. ”Regeringen bekänner sig till en kolsvart kulör. Det är helt surrealistiskt att man i en tidigare ledande grön nation som Danmark nu vill göra de tunga och mest förorenande bilarna ännu mera attraktiva”.

Rosende ord. Hos bilägarnas organisation FDM rosar skatteutspelets del om sänkta och enhetliga registreringsavgifter på nya bilar men säger till Danmarks Radio att han gärna sett en systemförändring som gjorde miljövänliga bilar billigare.

Överflödigt. Danska LO:s ordförande Lizette Risgaard anser att skatteutspelet är överflödigt och bygger på en felaktig diagnos om att det inte betalar sig att arbeta. ”Det här påminner mest om en billig ursäkt för att utdela en förklädd sänkning av toppskatten”, säger hon till Danmarks Radio.