Dansk fond hjälper unga ekobönder

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond vill hjälpa fler unga att bli ekobönder. Foto: News Øresund

Det är för få unga och för lite ekologiskt i lantbruket, tyckte grundarna av Danmarks Ekologiska Lantbruksfond. Genom fonden köps nu konventionella lantbruk upp, och unga kan bli lantbrukare utan att skuldsätta sig. Det fonden vill ha i utbyte är att lantbruket bedrivs ekologiskt. ”Vi behöver fler ekologiska hektar i det här landet. Det är dit världsmarknaden är på väg, och det är också vad den danska konsumenter efterfrågar”, säger Kim Qvist, direktör för Danmarks Økologiske Jordbrugsfond till DR.

I februari 2017 grundades Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, och sedan dess har 668 personer och verksamheter valt att investera i fonden, vilket gör att den idag har ett aktiekapital på nästan 30 miljoner danska kronor, vilket sedan kompletterats med realkreditlån. Grundtanken är att fonden ska köpa lantbruk och hyra ut mark till unga bönder som vill driva ekologiska lantbruk. En del av överskottet från det ekologiska lantbruket går tillbaka till fonden, så att ännu fler unga lantbrukare kan få möjlighet att starta en ekologisk verksamhet. Fondens tre huvudmål är att öka det ekologiska lantbruket i Danmark, att underlätta generationsskiftet i lantbruket, och att bidra till en bättre miljö.

– Vi gör det här för att det är en massiv finanskris i danskt lantbruk, som vi måste ta tag i. Nästa generation kan inte komma fram, eftersom det ställs så stora kapitalkrav, säger Kim Qvist, direktör i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond till DR.

(News Øresund)