Dansk Folkeparti vill stoppa lägre aktieskatt

Dansk Folkeparti ställer sig emot regeringens nya förslag ett aktiesparkonto likt det svenska investeringssparkontot. Foto: News Øresund

Som en del av danska regeringens näringslivssatsning föreslås ett nytt aktiesparkonto som likt det svenska investeringssparkontot beskattas med en schablonskatt upp till ett visst belopp, i det danska fallet 500 000 danska kronor. Dessutom vill man höja brytpunkten för ökad skatt på enskilda aktieaffärer. Men i förhandlingarna med Dansk Folkeparti är det svårt att få igenom förslagen.

Dansk Folkeparti vill minska beloppet för schablonskatt i ett aktiesparkonto till 50 000 danska kronor, ta bort fler avgifter och utöka avdraget för hushållsnära tjänster och hantverksjobb. Ett aktiesparkonto på 50 000 danska kronor kommer att rikta sig till vanliga danskar medan en högre gräns riktar sig till professionella investerare, uppger Dansk Folkepartis partiledare Kristian Thulesen Dahl till Børsen.

Samtidig vill DF även stoppa förslaget om att höja gränsen för när det ska betalas 42 procent i aktieskatt. Idag betalas det 27 procent på aktievinster upp till 52 900 danska kronor och därefter 42 procent. Regeringen vill höja gränsen till 100 000 danska kronor.

Dansk Folkeparti ser hellre att pengarna används till att slopa fler avgifter, bl.a. på socker och emballage, och utöka ”boligjob-ordningen”, motsvarande RUT- och ROT-avdraget i Sverige.
– Regeringens förslag är uteslutande skattelättnader till aktionärer. Det har regeringen reserverat 270 miljoner kronor till. Vi tycker att det är pengar som mycket bättre används på att fortsätta bolig-job-avdraget där det stödjer bekämpning av svart arbete och löpande underhåll av folks bostäder, säger Kristian Thulesen Dahl till Børsen.

Syftet med att aktiekontot och den lägre aktieskatten är enligt regeringen att få fler danskar att investera i aktier. (News Øresund)

Läs även: Danskarna vill införa kopia av svenskt investeringssparkonto