Danmarks regeringen vill satsa 40 miljoner kronor på dansk gastronomi

Tanken med satsningen på dansk gastronomi är bland annat att dansk matkultur ska hjälpa till att marknadsföra danska livsmedel på exportmarknader. Foto: News Øresund

Under de kommande fyra åren vill den danska regeringen satsa 40 miljoner danska kronor på att främja den danska gastronomin, skriver DR Nyheder. Med satsningen vill regeringen säkra landets internationella position – bara i Köpenhamn ligger 15 restauranger med sammanlagt 19 Michelinstjärnor.

Ett av initiativen är inrättandet av en gastronomiakademi, som ska arbeta för att dansk matkultur fortsätter att utvecklas.

Satsningen på dansk gastronomin är det senaste steget i regeringens strategi från 2016. Tanken är bland annat att dansk matkultur ska hjälpa till att marknadsföra danska livsmedel på exportmarknader.