Bud på danska TDC stoppar MTG-affär

Foto: Uffe Weng/TDC

Danska telekombolaget TDC och svenska mediekoncernen MTG med TV3 och Viasat kommer inte att gå samman. Anledningen är att TDC är på väg att bli uppköpt av tre danska pensionskassor i samarbete med den australiensiska infrastrukturfonden Macquarie som förra året sålde sitt delägande i Köpenhamns flygplats i Kastrup.

På måndagen meddelade TDC Groups styrelse att att de rekommenderar aktieägarna att anta det bud som lämnats på bolaget från ett konsortium bestående av de danska pensionsstiftelserna PFA, PKA och ATP samt den australiensiska infrastrukturfonden Macquarie. Styrelsen har samtidigt informerat den svenska mediekoncernen Modern Times Group, MTG, om att den drar tillbaka sin rekommendation om att låta TDC och mediedelen av MTG gå samman. Det innebär att den fusion mellan TDC och MTG:s mediegrupp som bolagen presenterade den 1 februari troligen inte blir av.

För aktieägarna innebär konsortiets bud på TDC på 50,25 danska kronor per aktie en premie på 25,6 procent jämfört med börskursen den 31 januari. Även svenska Telia Company har kastat blickarna mot TDC men meddelade under måndagen att de inte längre för några samtal med TDC om ett eventuellt förvärv.

TDC är Danmarks största telekomkoncern med en unik egenhet – bolaget är stort inom alla fyra områdena mobiltelefoni (41 procent marknadsandel), fast telefoni (60 procent marknadsandel), TV (56 procent marknadsandel) och internetförbindelser (52 procent marknadsandel). (News Øresund)