Indlæg af Thea Wiborg

Interview med Lise Bach Hansen: kulturbranchen kan blive løftestang for dansk-svensk samarbejde

Det internationale perspektiv er ledetråden for Lise Bach Hansen. Det er på den måde hun er kommet ind på nordisk samarbejde. Her ser hun et potentiale i det nordiske sprogfællesskab og sammenfletning af kulturlivet, som en løftestang for mere samarbej- de. Og med digitaliseringen bliver der i højere grad mulighed for at deltage i kulturtilbud […]

FAKTA: Fra krise til ”mild højkonjunktur”

KONJUNKTUR. Efter et udfordrende forår så den økonomiske situation i Øresundsregionen noget mere stabil ud i sommer- og efterårsmånederne. Arbejdsløsheden er ikke steget hverken i Skåne, Region Sjælland eller Region Hovestaden siden juli, og i starten af efteråret blev de nationale BNP-prognoser opjusteret i både Sverige og Danmark. Prognoserne er dog præget af vis usikkerhed, hvilket delvis hænger sammen med at smittespredningen af coronavirusset igen er steget under oktober og november.

Medlemsinterview med Helle Ahlenius Pallesen: ”At bo og arbejde i to lande har gjort mit liv meget rigere”

Medlemsinterview: Helle Ahlenius Pallesen, direktør for foreningen Øresundsadvokater og bestyrelsesmedlem i Øresundsinstituttet, Svenska-danska kulturfonden og Danske Torpare Øresundsinstituttet har mere end 100 medlemmer fra Sverige og Danmark. Medlemmerne er en del af et unikt netværk af offentlige og private aktører fra forskellige brancher. To tredjedele af vores medlemmer er fra private virksomheder, og med har […]

Ny analyse: Interviewrapport med tolv perspektiver på kultursektoren i Danmark og Sverige | Stærkere netværk gennem job på begge sider af Øresund

Kulturchefer og andre kulturarbejdere, som tager et job på den anden side af Øresund bidrager til et stærkere netværk over grænsen, viser interviews med 12 kulturchefer i en ny analyse fra dansk-svenske Øresundsinstituttet. Med sig har de nye perspektiver og netværket i hjemlandet kan benyttes til at skabe mere tværgående samarbejde. Der er mange eksempler på kulturpersoner, som arbejder på den anden side af grænsen.Til denne interviewrapport har vi lavet tolv interviews med nogle af de kulturchefer som arbejder på den anden side af Øresund, for at samle deres viden om og perspektiver på dansk og svensk kultur.

Medlemsinterview med Linus Eriksson: ”Fjern flaskehalsene omkring Øresundsbron, opret en Øresunds task force og genopret optimismen”

Øresundsinstituttet har mere end 100 medlemmer fra Sverige og Danmark. Medlemmerne er en del af et unikt netværk af offentlige og private aktører fra forskellige brancher. To tredjedele af vores medlemmer er fra private virksomheder, og med har vi også ministerier, universiteter, regioner og kommuner. I hvert månedsbrev præsenterer vi et medlem i et kort […]

Kulturprojekt kortlægger dansk-svensk kultur og skaber mere samarbejde

Kulturen har i de seneste år ikke været i et aktuelt område for tværregionalt samarbejde i Øresundsregionen. Hverken Grater Copenhagen, STRING eller Interreg-programmet ØKS har det som et samarbejdsområde. Men det er meget samarbejde mellem aktører i den danske og svenske kulturbranche. Og der er et potentiale for mere. Øresundsinstituttet er nu, med støtte fra Svensk-danska kulturfonden og Region Skåne, ved at kortlægge kulturinstitutioner og samarbejde mellem svenske og danske aktører.

Interview med Marie Krüeger: Nødvendigt med beredskab for flere konkurser og bedre risikostyring

Seks ud af ti små og mellemstore virksomheder i Sverige er blevet negativt påvirket af coronapandemien, mens fire ud af ti oplyser, at de har opdaget og udviklet nye forretningsmuligheder under krisen. Det viser en undersøgelse blandt 1.200 små virksomheder, som Almis forskningsråd har foretaget. Almi Skånes administrerende direktør Marie Krüeger mener, at den lære, […]

Interview med Camilla Dahlin: Innovation og udvikling i industrivirksomheder under krisen

Den skånske industri har klaret sig bedre end først forventet under coronakrisen. Krisen har også ført til nytænkning. Det mener Camilla Dahlin, vicedirektør for klyngeorganisationen IUC Syd. Samtidig understreger hun, at støtten til at hjemsende medarbejdere har været nødvendig for, at industrivirksomhederne kunne beholde deres personale. 41 procent af de industrivirksomheder, som indgik i en […]

Interview med Lennart Hedström: ”Der vil gennem livet være situationer, hvor der vil opstå behov for at omskole sig, udvide sin viden og udvikle sine kompetencer”

Coronakrisen har ledt til opsigelser, men også nye muligheder. Mere end halvdelen af de, som har søgt hjælp hos TRR, er gået videre til nyt job eller studier. Det viser statistik fra den svenske organisation TRR, som hjælper privatansatte funktionærer og embedsmænd, der er blevet sagt op. De ser at flere får et nyt job, […]

Interview med Niels Abel Bonde: Novo Nordisk i Malmø ønsker mere samarbejde med det svenske sundhedsvæsen og savner en større base for rekruttering

Nordens største lægemiddelvirksomhed Novo Nordisk med hovedkontor i Bagsværd uden for København er aktive i Malmø på flere måder. Dels har insulinproducenten placeret deres svenske landekontor i byen. Dels har virksomheden budt Malmø stad, Malmø Universitet og Region Skåne inden for i det globale partnerskabsprogram Cities Changing Diabetes. Novo Nordisk i Malmø ønsker at indgå […]