Indlæg af Thea Wiborg

Ny analyse: Øresundsindex 2022

Coronapandemien har medført en tilbagegang for aktiviteterne på tværs af Øresund. Pendlingen faldt med syv procent, trafikken blev halveret og overnatningerne mindskede endnu mere. Samtidig skal integrationen over Øresund ses i et bredere perspektiv. I de øvrige indikatorer, som indgår i Øresundsindex, ses mindre forandringer under pandemien og visse i positiv retning. Dermed lander det samlede Øresundsindex på 85 i 2021 sammenlignet med 100 i 2015. Det viser en ny analyse som Øresundsinstituttet har udarbejdet for Øresundsbro Konsortiet. 

Svenske gæster en del af Louisianas DNA

Mange svenskere forbinder en tur til Danmark med et besøg på kunstmuseet Louisiana. At have mange svenske gæster, er samtidig blevet en del af Louisianas DNA, mener museets kommunikations- og marketingschef Thomas Bendix. Under coronakrisen har der været markant færre besøgende og nu satser Louisiana på flere samarbejder og mere markedsføring i Sverige for at […]

Interview med Krise Junge-Stevnsborg – Dansk chef sætter pris på svensk kulturs åbenhed for samarbejde og samtænkning

To nye udstillinger åbnede på Malmö Konstmuseum i juni. Chefen, danske Kirse Junge-Stevnsborg, er meget tilfreds med resultatet. Hun ser blandt andet fordele i den svenske måde at samarbejde og samtænke i forhold til at udvikle udstillinger og bredere kulturtilbud. Og at fokus er på at gøre kunst tilgængeligt for flere. Det er en lun […]

Velkommen til et inspirationsmøde om udvidet rekruttering i Øresundsregionen

Udenlandsk baggrund: en uudnyttet ressource Velkommen til et inspirationsmøde om udvidet rekruttering i Øresundsregionen Nu er samfundet igen åbent efter Coronakrisen, og det betyder, at flere og flere virksomheder og organisationer leder efter nye medarbejdere. I Danmark er der allerede igen mangel på arbejdskraft i flere brancher. I Sverige er ledigheden stadig høj, og der […]

Øresundsinstituttets kulturanalyse omtales i Kulturmonitor

“Der er opstået en form for offermentalitet” Dansk-svensk analyse af kulturstøtte overrasker og kalder til handling. Det danske kulturmedie Kulturmonitor omtaler Øresundsinstituttets kulturanalyse, som blev publiceret i september. “Danske og svenske kulturchefer har en fejlagtig opfattelse af kulturstøtten i henholdsvis Danmark og Sverige. Det viser en analyse af kulturens rammer i de to lande, som […]

Ny analyse: State of the Region 2021 – analyse af samarbejdet på tværs af Øresund

2021 er et kontrastfyldt år. Fra krise til genstart. Fra delvis nedlukning af samfundet og delvis lukkede grænser til genåbning og arbejdskraftsmangel. Fra hævede stemmer om manglende samarbejde til nystart og nye indsatser på sammenhængskraft og samarbejde over grænserne: Blandt andet en dansk-svensk task force for Greater Copenhagen, undersøgelser af nordisk krisesamarbejde, danske penge til rekruttering af svenske arbejdsløse og en dansk fond som opfordrer til at søge penge til projekter om nordisk samhørighed.

Interview med Lise Bach Hansen: kulturbranchen kan blive løftestang for dansk-svensk samarbejde

Det internationale perspektiv er ledetråden for Lise Bach Hansen. Det er på den måde hun er kommet ind på nordisk samarbejde. Her ser hun et potentiale i det nordiske sprogfællesskab og sammenfletning af kulturlivet, som en løftestang for mere samarbej- de. Og med digitaliseringen bliver der i højere grad mulighed for at deltage i kulturtilbud […]

FAKTA: Fra krise til ”mild højkonjunktur”

KONJUNKTUR. Efter et udfordrende forår så den økonomiske situation i Øresundsregionen noget mere stabil ud i sommer- og efterårsmånederne. Arbejdsløsheden er ikke steget hverken i Skåne, Region Sjælland eller Region Hovestaden siden juli, og i starten af efteråret blev de nationale BNP-prognoser opjusteret i både Sverige og Danmark. Prognoserne er dog præget af vis usikkerhed, hvilket delvis hænger sammen med at smittespredningen af coronavirusset igen er steget under oktober og november.