Indlæg af Johan Wessman

Politiken: Cirkusbygningen, Øresundstårnet, Domus Vista… To millioner danske kvadratmeter er opkøbt af svenske selskaber

Svenske ejendomsselskaber har de seneste år sat deres køb af danske ejendomme drastisk i vejret. Cirkusbygningen ved Vesterport. Øresundstårnet på Amager. Det Kongelige Musikkonservatoriums tidligere lokaler i Indre By. Og højhuset Domus Vista, som skyder 102 meter i vejret på det ydre Frederiksberg. De er at finde overalt i København, de svenskejede bygninger. Ejendomsselskaber fra […]

Svenska bolag på fastighetsjakt i Danmark – Dagens Industri

På tre år har svenska fastighetsbolag köpt danska fastigheter för 28,5 miljarder kronor. Hittills i år har det investerats mer än under hela 2015 och året har börjat starkare än rekordåret 2016. Flera stora svenska fastighetsaktörer har de senaste åren fått upp ögonen för Danmark. Det visar en rapport från det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. Av rapporten […]

Svenske ejendomsinvesteringer i Danmark – investeringsbølgen fortsætter og i dag ejer de svenske selskaber for 40 mia. svenske kroner 

Finanskrisen skabte en ny situation på det danske ejendomsmarked med store porteføljer til salg og pressede priser. Det har passet de svenske ejendomsaktører som vil ekspandere og har en geografisk nærhed til markedet. Omkring 40 milliarder svenske kroner har de svenske aktører investeret og sammenlagt ejer de i dag cirka 2 millioner kvadratmeter i Danmark. […]

Första dagen utan ID-kontroller – Sveriges Radio

Öresundsregionen. Vår korrespondent Danmarkskorrespondent Samuel Larsson rapporterar direkt från Kastrup. Hör också Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet. I natt upphörde kraven på trafikbolagen att kontrollera resenärers ID-handlingar på tåg-, buss- och färjorna över Öresund natten till i dag. Det här är en stor lättnad för de som pendlar mellan Sverige och Danmark och för regionen i stort. […]

Kartläggning av tvärregionala arbetsmarknadsinsatser i Greater Copenhagen

Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap som kan användas som underlag för framtida insatser för ökad mobilitet och arbetsmarknadsintegration för att kunna öka tillväxten i hela Greater Copenhagen geografin.  Rapport utförd av Øresundsinstituttet på uppdrag avThe Greater Copenhagen & Skåne Committee och är skriven av senioranalytiker Thea Wiborg. Klicka här för att läsa […]

Riksdagsmöte om id- och gränskontroller – Infrastrukturnyheter.se

Länsstyrelsen Skåne, Nordiska rådet och Øresundsinstituttet arrangerar den 1 februari en rundabordsdiskussion i riksdagen om id- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. Syftet är att belysa frågan om id- och gränskontrollerna i Öresundsregionen och hur de har påverkat integrationen och relationerna mellan länderna. Ett motsvarande arrangemang genomfördes 25 november i Köpenhamn, och upprepas nu i […]

State of Medicon Valley 2016 – ny analyse fra MVA / Øresundsinstituttet

Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och är nu räknat per capita världens fjärde största exportör av life scienceprodukter. De danska framgångarna gör att Medicon Valley växt fram som den dominerande life scienceregionen i Norden såväl när det gäller antal anställda som när det gäller patentansökningar. Det visar den första utgåvan av analysen “State […]

Politisk opinion mod højhastighedstog i Sverige vokser

Planerne om at bygge højhastighedsjernbane fra henholdsvis Malmø og Gøteborg til Stockholm ser mere usikre ud. De borgerlige partier Moderaterna og Liberalerna har ombestemt sig og udtalt at de ikke længere støtter planerne, eftersom det bliver for dyrt. Ifølge Trafikverket beregnes højhastighedsinvesteringen at koste 230 milliarder svenske kroner.  Da regeringen fremlagde sin infrastrukturplan i starten […]

ID‐ og grænsekontroller i Norden II

Effekter af ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår 2016. Denna rapport är en uppföljning av rapporten ID‐ og grænsekontroller i Norden. Effekter af ID‐ og grænsekontroller i et nordisk perspektiv som offentliggjordes den 4 juli 2016. Rapporten visar hur situationen har utvecklats under sommaren och hösten 2016 när det gäller de effekter kontrollerna har […]

Grænsekontrol har sat Region Øresund i bakgear – Berlingske

Berlingske toppar lördagstidningen med sin nyhet “Grænsekontrol har sat Region Øresund i bakgear” och som bygger på Länsstyrelsen i Skånes rapport till den svenska regeringen om effekterna av ID- och gränskontrollerna som lämnades in den 23 september. Rapporten är gjord på uppdrag från regeringen och Øresundsinstituttet svarade för det faktamässiga analysarbetet. Klicka här för att […]