Indlæg af Erik Ottosson

Økonomi og bæredygtighed vægtes forskelligt i byggeprocessen

Når klimapåvirkningen skal beregnes, vejes den op mod de økonomiske omkostninger, og ofte vejer økonomien tungt for kunden, især i økonomisk vanskelige tider, ifølge byggefirmaet Otto Magnusson i Skåne. Der gennemføres mere bæredygtige byggeprojekter i og omkring de store byer end i andre dele af Skåne, da betalingsvilligheden er større her, og efterspørgslen fra lejerne […]

Malmø-baserede Siegel opfordrer til økonomisk drivkraft i kuldioxidneutralt husbyggeri

Bygge- og arkitektvirksomheden Siegel, med base i Malmø, har et stærkt fokus på økologisk og social bæredygtighed, når der udvikles og bygges ejendomme. Lejlighedsblokken Mariastugan i Höllviken i det sydlige Skåne er et eksempel med en hybridkonstruktion og sociale løsninger som sauna, samkørselsordning og have til lejerne. Men der er økonomiske udfordringer forbundet med at […]

Tema digitalisering del 3: EU og de nordiske lande investerer i øget digital adgang på tværs af grænser – men på trods af dette er det de færreste tjenester, der kan tilgås med et udenlandsk e-ID fra de svenske myndigheder

Mere end 10.000 mennesker oplever hindringer relateret til digitalisering på tværs af den dansk-svenske grænse. Inden for EU og på nordisk-baltiske niveau ønsker man at øge muligheden for at bruge tjenester digitalt på tværs af grænserne. Udviklingen af digitale løsninger sker gennem EU-regler, der skal implementeres på myndighedsniveau, samt gennem forskellige projekter og deklarationer på ministerniveau.

Svensk forsker vil have os til at bruge det, der allerede er bygget, mere effektivt

Indfør et fire-trins princip i byudviklingen, hvor nybyggeri udgør det fjerde og sidste trin. De første tre trin bør handle om at bruge mindre plads, dele plads og give andre bygninger en ny funktion. Det siger Kristina Mjörnell, adjungeret professor i bygningsfysik ved Lunds Tekniska Högskola og leder af forretnings- og innovationsområdet for bæredygtige byer […]

Tema digitalisering del 1: Mere end 10.000 berørt af digitalisering, hvilket skaber nye barrierer på tværs af den dansk-svenske grænse

Digitaliseringen gør hverdagen lettere for mange mennesker og virksomheder, men skaber samtidig nye barrierer for den fri bevægelighed, når borgere i andre lande udelukkes fra digitale tjenester og kontakt med myndigheder. I en ny artikelserie beskriver News Øresund nogle af de udfordringer og initiativer, som dette har ført til mellem Danmark og Sverige.

Corems chef for bæredygtighed: “Jeg tror, bæredygtighedsarbejdet vil blive mere forretningskritisk”

Af de ejendomsselskaber med mere end 50 ansatte, der har kontor i Skåne, har 86 procent en bæredygtighedschef. Omkring hver tredje virksomhed har en bæredygtighedschef i ledergruppen. På den anden side har få blandt mindre ejendomsselskaber med færre end 50 ansatte en bæredygtighedschef. Det er nogle af resultaterne af en rapport om bæredygtighedsarbejdet i Skånes ejendomsbranche, […]

Bygge- og ejendomsbranchen i Malmø ønskede at hæve sine egne ambitioner og lancerede LFM30

Lokal Färdplan Malmö 2030 er et brancheinitiativ, der er lanceret for at sætte mere ambitiøse klimamål for bygge- og ejendomssektoren i Malmø. Ved at tilslutte sig LFM30 forpligter aktørerne sig til at være klimaneutrale i 2030. Derudover skal de bygherrer, der er tilsluttet, opstarte et klimaneutralt projekt inden for Malmøs geografi inden 2025. Det er […]

Danske fritidshusejere vil have svensk bank-id

Det styrkede samordningsnummer, som indføres den 1. september, vil gradvist gøre det lettere for danske fritidshusejere i Sverige at identificere sig over for myndigheder og virksomheder, når de f.eks. skal bestille affaldshåndtering eller tegne el-aftaler, siger Elisabeth Geday, sekretariatschef i foreningen Danske Torpare. Men organisationen ønsker også, at der udstedes et svensk bank-ID til danske fritidshusejere for at løse de sidste forhindringer.

NabolandsKanalerne: “TV er en genvej til at lære hinanden bedre at kende”

Undersøgelser viser et fald i sproglig og kulturel forståelse på tværs af grænser i de nordiske lande, samt at svenske og danske unge foretrækker at tale engelsk med hinanden frem for skandinavisk. Siden 2006 har informationsinitiativet NabolandsKanalerne i Danmark forsøgt at modvirke denne tendens ved at opfordre danskere til at se svensk, norsk og tysk tv.