Indlæg af Anne Slot Einarsson

Læs det fulde program og tilmeld dig Real Estate Øresund den 8. februar 2024

Det fulde program for Real Estate Øresund den 8. februar er nu tilgængeligt.

Tilmeld dig og mød eksperterne, der vil tale om bæredygtighed i ejendomsbranchen og i Skåne, Femern Bælt-tunnelen, jernbaneinvesteringer i Skåne, det politiske samarbejde mellem Malmø og København og inden for Greater Copenhagen, offentlige ejendomsbesidderes investeringsplaner, den økonomiske situation i Danmark, Sverige og Skåne og tilstanden på ejendomsmarkedet i København, Malmø, Lund og Helsingborg.

Du vil også møde spændende ejendomsprojekter på begge sider af Øresund og lederne af tre offentligt ejede ejendomsorganisationer.

Konferencen afsluttes med mingel og musik af Jalle Olsson & Co.

Mød de økonomiske eksperter fra Danske Bank og Swedbank – tilmeld dig Real Estate Øresund i Malmø den 8. februar 2024

Den økonomiske situation er i fokus på Real Estate Øresund den 8. februar 2024 – lyt til Las Olsen fra Danske Bank og Pernilla Johansson fra Swedbank

Hvordan adskiller den økonomiske udvikling sig på tværs af Øresund? Er der flere forskelle mellem landene end valutakurs, inflation og Novo Nordisk? Den svage svenske kronekurs har gjort Skåne til et lavprisparadis for danskerne, mens den danske eksport til Sverige er blevet dyrere.

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi
I 2023 har Øresundsinstituttet udgivet 14 analyser, som er produceret på eget initiativ eller i samarbejde med andre aktører. Rapporterne består af den årlige kortlægning af samarbejdet i regionen, fem rapporter i serien Øresundsindeks om integration og trafik over Øresund, tre økonomiske rapporter, fire bæredygtighedsrapporter og en opgørelse over svenske ejendomsinvestorers beholdninger i Danmark.

Ny analyse: Konjunktur i Skåne – Afmatning, men store geografiske og sektormæssige forskelle

Den økonomiske situation i Skåne er blevet forværret i løbet af det seneste halve år. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet er nu begyndt at aftage på flere områder, med stigende arbejdsløshed og lavere beskæftigelse i flere kommuner. Men på trods af den økonomiske afmatning er udgangssituationen i Skåne bedre end under tidligere afmatninger. Samtidig er billedet stadig splittet med store forskelle geografisk og mellem forskellige brancher. Det fremgår af rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Velkommen til at følge livesendingen af møde om grænsehindringer 2023

Selvom arbejdsmarkedet i Skåne bevæger sig i den rigtige retning, er arbejdsløsheden stadig høj – især i Malmø. Samtidig er der stor mangel på arbejdskraft i Danmark. Hvordan kan de ledige stillinger matches bedre i Øresundsregionen?

Grænsehindringsmødet arrangeres af Øresunddirekt og Øresundsinstituttet og finder sted den 7. november kl. 10.30 hos landshøvdingen i Malmø.

Det vil også blive sendt live på Youtube fra kl. 10.30

Læs mere om programmet.

Øresundsindex trafikstatistik Q3: Højeste antal passagerrejser over Øresund siden 2015 – godstrafikken falder efter rekordår

I tredje kvartal i år blev der noteret en stærk tendens for trafikken over Øresund, når man ser bort fra godstransport. Antallet af passagerrejser over sundet var det højeste, der er blevet registreret i et enkelt kvartal i Øresundsindeksets samlede trafikstatistik, som går tilbage til 2015. Øresundsbroen registrerede flere trafikrekorder i juli.

Ny analyse: STATE OF THE REGION – samarbejdet over Øresund i 2023

Den dansk-svenske skatteaftale, grænsehindringer og faste forbindelser. Det er tre eksempler på aktuelle emner, som i øjeblikket diskuteres, undersøges og forhandles i Øresundssamarbejdet. Det forgangne år har også sat fokus på, hvordan begivenheder i omverdenen påvirker, driver og standser udviklingen i Øresundsregionen. Et tydeligt eksempel er, hvordan eksterne sikkerhedstrusler og nationalpolitiske hensyn ligger bag beslutninger om grænse- og ID-kontrol. Krigen i Ukraine og den svenske ansøgning om NATO-medlemskab skaber også et tættere nationalt forsvarssamarbejde mellem landene. Desuden sætter den kommende Femern Bælt-tunnel fokus på udbygning af jernbanen – også i Skåne. Det faktum, at landene i øjeblikket adskiller sig økonomisk, med en rekordlav svensk krone, har skabt tydeligere valutavindere og -tabere.

Øresundsinstituttets ambassademøde: Forslag om kulturel integration og regeringsbeslutning om skånsk jernbane forventes inden for en måned

REFERAT: En analyse viser, at “forhandlingernes tid” er kommet til Øresundsregionen. Et forslag om at investere mere i kultur og uddannelse på tværs af sundet. En udmelding fra Trafikverket om, at en regeringsbeslutning om den skånske jernbanes fremtid forventes inden for en måned, og et øget fokus på den dansk-tyske Femern Bælt-forbindelse, der åbner i […]