Indlæg af Anna Palmehag

Fakta: Grænse- og ID-kontroller mellem Danmark og Sverige siden 2015

Mellem 1952 og 2015 var der ingen grænsekontrol i Øresundsregionen i overensstemmelse med den nordiske pasunion og senere Schengen-aftalen. Siden november 2015 har Sverige og Danmark indført grænsekontrol, id-kontrol og delvis lukning af grænserne af tre forskellige årsager.

at kontrollere asylmodtagelse og forebygge terrorisme
at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet
at forhindre smittespredning under coronapandemien

De sidste rejserestriktioner for at forhindre smittespredning under coronapandemien blev ophævet i februar-marts 2022, og i maj 2023 fjernede Danmark sin grænsekontrol til Sverige for at stoppe grænseoverskridende kriminalitet. Derimod forbliver Sveriges grænsekontrol for at kontrollere asylmodtagelsen.

I den svenske regerings aftale med Sverigedemokraterna, Tidö-aftalen, er parterne blevet enige om at styrke Sveriges grænsekontrol. I midten af februar traf Riksdagen en beslutning, der indebærer, at regeringen fra 1. marts 2024 har mulighed for selv at indføre krav om ID-kontrol af personer, der går ombord på færger, tog og busser til Sverige, som under flygtningekrisen i 2016-2017.

Hårdt år venter både dansk og svensk økonomi – men topøkonomer ser flere tegn på, at inflationen er ved at aftage

Økonomien er inde i en periode med afmatning. I både Sverige og Danmark ventes BNP at skrumpe med omkring en pct. i år, mens reallønnen i landene dykker i rekordfart. Trods de dystre udsigter for både husholdninger og virksomheder i løbet af året er der tegn på, at den rekordhøje inflation er ved at aftage. Sådan blev billedet af dansk og svensk økonomi tegnet under ejendomskonferencen Real Estate Øresund i Malmø torsdag.

Ny analyse: Dansk-svensk kultursamarbejde – kulturens rammer | Perspektiver på struktur og finansiering

De politiske rammer for dansk og svensk kultur er ensartetede, men de små forskelle åbner op for muligheder for samarbejdssynergier. Mens Danmark på papiret investerer flere penge på kultur end Sverige, opfattes kulturstøtte mere som en selvfølge i Sverige. På den ene side af sundet diskuteres sparekrav og resultatkontrakter, mens man på den anden side diskuterer politisk styring. I mødet mellem dansk og svensk kultur kan der opstå noget nyt. Det fremgår af rapporten “Dansk-svensk kultursamarbejde – kulturens rammer”.

Medicon Valley placerar sig i mitten bland europeiska life science-kluster sett till vetenskapliga artiklar och citeringar

Medicon Valley har haft den största procentuella ökningen av antalet vetenskapliga publiceringar under perioden 2006-2016 jämfört med nio andra, framstående europeiska life science-kluster. Det visar en analys som forskningsinstitutet CWTS gjort på uppdrag av Medicon Valley Alliance. I den övergripande jämförelsen placerar sig den dansk-svenska regionen på sjätte plats, både vad gäller artiklar och citeringar.

Sveriges radio: Flere hovedkontorer flyttet til Malmø

Siden Øresundsbroen blev indviget for snart 20 år siden, har flere og flere virksomheder flyttet deres hoved- og specialistkontorer til Malmø, en trend som ser ud til at fortsætte. Interview med Anna Palmehag, analytiker på Øresundsinstituttet. Lyt til indslaget på Sveriges radios hjemmeside her.  

Ny analyse: Mentale grænsehindringer påvirker erhvervslivets bevægelighed i Øresundsregionen

Mange erhvervsdrivende ser gode muligheder for at arbejde over grænsen i Øresundsregionen, der er karakteriseret ved at være et storbyregion med korte afstande og forholdsvis god infrastruktur. Men de oplever de også barrierer, i relation til opfattelser, oplevelser, vaner og følelser, hvilket kan betyde at de afstår fra at arbejde på tværs af grænserne. Dette […]

Fact Sheet: The Effects of the ID- and Border Checks between Denmark and Sweden

As a result of the migrant crisis and the dramatic increase in the number of asylum seekers arriving in Sweden in the autumn of 2015, Sweden introduced internal border checks on 12 November 2015, and on 4 January 2016, ID checks were introduced for all train, bus, or boat passengers traveling from Denmark to Sweden. […]