Indlæg af admin_faktaoresund

FAKTA: Universiteter og forskning i Øresundsregionen

Der er 13 universiteter, universitetsfilialer og svenske högskolor i Øresundsregionen. Sammenlagt har de 148.000 studerende. Inkluderes også danske højskoler og erhvervsuddannelser er der ca. 194.600 studerende i Øresundsregionen.

FAKTA: Turismen i Øresundsregionen

I 2023 steg turismen i Øresundsregionen i forhold til 2022, men kun i én retning. Antallet af danske overnatninger i Skåne steg kraftigt med 59 procent, mens antallet af svenske overnatninger i Østdanmark faldt med 14 procent. En sandsynlig forklaring er, at den svage svenske krone har gjort det billigt for danskere at besøge Sverige, men dyrt for svenskere at besøge Danmark. På trods af denne udvikling var antallet af svenske overnatninger i Danmark dobbelt så stort (887.775) som antallet af danske overnatninger i Skåne (440.435).

FAKTA: Flyttemønstre over Øresund

FLYTNING. Antallet af personer, der flyttede over Øresund, steg samlet set en anelse i 2023 sammenlignet med året før. Antallet af flytninger fra Østdanmark til Skåne steg med 18 procent, fra 1.397 til 1.642 personer. I absolutte tal er der flere, der vælger at flytte fra Skåne til Østdanmark, men i den retning faldt antallet af flytninger med to procent sidste år sammenlignet med 2022: fra 1.862 til 1.819.

FAKTA: Grænsehindringer og nordisk samarbejde

På grund af særlige nationale regler, love og praksis opstår der ind imellem såkaldte grænsehindringer, når mennesker og virksomheder har aktiviteter på tværs af de nordiske grænser. Nogle af de grænsehindringer, der i øjeblikket drøftes i Øresundsregionen, omfatter vanskeligheder med at opnå banklån for grænsependlere og udfordringer med skat og social sikring for grænsependlere, der ønsker at arbejde delvist hjemmefra.

FAKTA: Øresundsregionen har 4,2 millioner indbyggere

BEFOLKNING. I 2023 steg Øresundsregionens befolkning med over 29.700 indbyggere, svarende til 0,7 pct, til 4.185.801 indbyggere. Dette var den laveste befolkningstilvækst i regionen siden 2020, og den var også lavere end gennemsnittet i de sidste 10 år. Procentuelt steg befolkningen i regionen dog mere end både Danmarks og Sveriges befolkning på landsplan. Ligesom i 2022 steg befolkningstallet mest på den danske side af Øresund, hvor det steg med 22.300 personer, svarende til en befolkningstilvækst på 0,8 pct. Greater Copenhagens geografi, der også omfatter Halland Amt, steg sidste år med 0,7 pct. i indbyggertal, ligesom Øresundsregionen.

FAKTA: Boligmarkedet i Øresundsregionen

BOLIGMARKEDET. I begyndelsen af 2022 begyndte boligmarkedet i Øresundsregionen at mærke en afmatning, og flere steder faldt priserne med tocifrede procentsatser. Men i midten af 2023 begyndte priserne at stige moderat igen, især på den danske side af Øresund. På den svenske side af Øresund er boligpriserne begyndt at stige over en bred front i løbet af første halvår.

FAKTA: Trafikken på tværs af Øresund

TRAFIK. Før coronakrisen var antallet af passagerrejser med bil, bus, tog og færge over Øresund stagneret på knap 100.000 enkeltrejser i døgnet. Efter et fald på 50 pct. i pandemiens første år steg rejseaktiviteten en smule i 2021 til gennemsnitligt 53.500 passagerrejser i døgnet, og i 2022 kom det store opsving til omkring 89.600 passagerrejser i døgnet. I 2023 steg pendlerrejserne over sundet med 11 procent og nærmer sig niveauet fra før pandemien.

FAKTA: Pendling på tværs af Øresund

PENDLING. I alt steg Øresundspendling i 2021 med 776 personer til 16.862 pendlere. Dette betød, at pendlingen kom sig efter et klart fald i det første pandemiår 2020. Antallet af Øresundspendlere er dog stadig lavere, end det var i 2015. Øresundspendlere henviser til folk, der pendler fra Danmark til Skåne og fra Sverige til Østdanmark. Hvis man også ser på folk, der pendler til hele Danmark eller til hele Sverige, er det en mindre gruppe, hvor niveauet er relativt konstant mellem årene.

Ny analyse: Øresundsindex/Trafik Q1 2022

Trafikken over Øresund er kommet i gang igen. I det første kvartal 2022 blev der foretaget cirka 61.800 personrejser over Øresund i døgnet. Coronarestriktionerne blev ophævet i februar/marts, og i årets tre første måneder steg trafikken med 185 procent sammenlignet med samme kvartal 2021, som slog bundrekord. Samtidig var trafikken cirka 20 procent under niveauet i samme kvartal 2019. Der ses en stigning for både bro-, færge- og togtrafikken samt godstransporterne.

Rapporten “Skånsk konjunktur i foråret 2022” i medierne

Sydsvenskan: Tuffa tider stundar för skånska hushåll – snabba kostnadsökningar tynger ekonomin Sveriges Radio: Malmö står för största tillväxten i Skånes näringsliv Sveriges Radio: Ny ekonomisk smäll kan vänta restauranger