Anne Skovbro: ”By & Havn skal blive mere synlig og bedre til at fortælle, hvad vi laver”

I slutningen af august tiltrådte Anne Skovbro som administrerende direktør for By & Havn, virksomheden som udvikler grundene i de nye bydele Ørestad og Nordhavn i København, og som ejer halvdelen af den dansk-svenske havneoperatør Copenhagen Malmö Port. Hun synes ikke om begrebet ’ikonbyggeri’ men taler hellere om vartegn og byudvikling som fællesskab. Hvad der er mest centralt i den nye stilling, har Anne Skovbro allerede en klar ide om: Virksomheden skal blive bedre til at kommunikere, hvad den laver, og hvorfor det behøves.

Anne Skovbro er velkendt i den danske ejendomsbranche fra sine tidligere stillinger som direktør i Københavns Kommune og senest som filantropidirektør hos Realdania. Efter sommeren tilltrådte hun som adm. direktør for By & Havn, som har ansvaret for udviklingen af nye store byområder i København, herunder Ørestad og Nordhavnen. Byudvikling er derfor ikke et nyt område for hende, og hun bruger gerne det svenske begreb til at beskrive arbejdet.
– På svensk findes det fantastiske ord ’stadsbyggnad’, som vi ikke har en pendant til i Danmark. Det beskriver, at man bygger en by, hvilket i virkeligheden handler om at bygge fællesskaber. Historisk set har det været en central kerne i en by, siger hun.
Samme ræsonnement gør også, at Anne Skovbro ikke kan lide ordet ikonbyggeri.

Læs hele interviewet med Anne Skovbro på News Øresunds hjemmeside |