Ny analyse: Muligheder ved grænsependling – erfaringer med at arbejde på tværs af Øresund blandt personer med udenlandsk baggrund

Personer med udenlandsk baggrund har lettere ved at få en chance i Danmark

Det store og internationale arbejdsmarked i København og de danske arbejdsgiveres mere åbne holdning til at ansætte – det er to grunde til, at mange af de interviewede med udenlandsk baggrund oplever at det er lettere at få et job i Danmark. Sprog, diskrimination og arbejdskultur har også indflydelse på mulighederne for og opfattelsen af at arbejde i Danmark. I en tid med mangel på arbejdskraft i Danmark og høj arbejdsløshed i Skåne er spørgsmålet særligt relevant. Det viser en ny analyse, som Øresundsinstituttet har foretaget på vegne Länsstyrelsen Skåne.

Baseret på 23 interviews med personer med udenlandsk baggrund, forskere og repræsentanter for organisationer samt en spørgeskemaundersøgelse med 173 respondenter undersøger analysen fire spørgsmål om, hvordan personer med udenlandsk baggrund opfatter mulighederne for at få et job og arbejde i Danmark.

Læs analysen her

ooo

Se den live-sendte præsentation med efterfølgende debat her

 

1. Er det lettere at få et job i Danmark

Ja, på baggrund af de interviews og den undersøgelse, der er foretaget med til denne analyse, ser det ud til at være lidt lettere. En vigtig årsag er, at det danske arbejdsmarked er organiseret på en sådan måde, at det er lettere at afskedige medarbejdere end i Sverige, samtidig med at der er et noget stærkere sikkerhedsnet for dem, der bliver arbejdsløse. Det opfattes som om, at dette har gjort danske arbejdsgivere mere åbne over for at afprøve nye medarbejdere, hvilket kan være vigtigt for personer med udenlandsk baggrund, som mangler netværk eller erfaring med det lokale arbejdsmarked. Arbejdsgiverne på den danske side synes at være mindre fokuseret på den jobsøgendes tidligere erfaring, når de rekrutterer, ifølge flere af de interviewede. Det faktum, at København er en hovedstad med et langt større og mere internationalt arbejdsmarked, hvor det opfattes som mere acceptabelt at tale engelsk, er en anden vigtig faktor. Flere af de adspurgte oplever også, at danske arbejdsgivere er noget bedre til at besvare jobansøgninger end svenske arbejdsgivere.

2. Hvorfor søger man job i Danmark?

Større muligheder for at få et godt job, højere løn og spændingen ved at prøve noget nyt. Det er de tre vigtigste grunde til at søge arbejde i Danmark ifølge respondenterne i undersøgelsen. Mange mener også, at personer med udenlandsk baggrund har større chance for at finde et job i Danmark og derfor søger derhen.

3. Hvordan er det at arbejde i Danmark?

Danske arbejdspladser er præget af mere konkurrence, men også en større åbenhed over for forskelle, mener mange af de interviewede og respondenterne i undersøgelsen. En anden forskel i arbejdskulturen mellem Danmark og Sverige, som mange fremhæver er, at kommunikationen er mere direkte i Danmark. I et bredere perspektiv er der dog nogle, der mener, at forskellene er ret små. Nogle kommentarer i analysen henviser til en racistisk tone på danske arbejdspladser, men flere taler om åbenhed. Forståelse af sproget, især det talte dansk, ses af mange som en udfordring ved at arbejde i Danmark. Nogle gange kan det også være svært at tale dansk på arbejdet og svensk i bopælslandet, når begge sprog er nye.

4. Hvilke barrierer er der for at arbejde i Danmark?

De fleste af de hindringer, som de interviewede fremhæver, er af praktisk karakter. Det mest indlysende er, at personer, der ikke er statsborgere i et EU- eller EØS-land, normalt ikke kan få opholdstilladelse i Sverige og arbejdstilladelse i Danmark, selv om der findes nogle undtagelser. Pendling ses ellers som det største problem, og der er et eksempel på en person, som oplevede negativ forskelsbehandling ved grænsekontrollen. Sproget kan også være en barriere på arbejdsmarkedet for dem, der hverken taler svensk eller dansk.

Rapporten blev præsenteret via direkte streaming fra Øresundsinstituttets tv-studie i Malmø af analytikerne Erik Ottosson og Anna Palmehag.

Presentationen blev fulgt op af reflektioner fra Anneli Hulthén, landshøvding i Skåne, og Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar for arbejdsmarkedet og sociale ydelser i Malmø.

 

Highlights fra rapporten

83 procent af 95 respondenter med udenlandsk baggrund kunne forestille sig at arbejde i Danmark i fremtiden. I alt modtog undersøgelsen 173 svar, både fra personer, der har arbejdet på tværs af Øresund, og fra personer, der ikke har arbejdet på tværs af Øresund.

Danske arbejdsgivere tør mere

Det er lettere at afskedige medarbejdere i Danmark, men samtidig er det sociale sikkerhedsnet mere omfattende end i Sverige. Det gør danske arbejdsgivere mere villige til at tage chancer, når de rekrutterer, mener flere af de interviewede. For personer med udenlandsk baggrund, som ikke har de samme netværk og erfaringer med arbejdsmarkedet i Danmark og Sverige, kan dette være af stor betydning.

Taler helst dansk
– Mange siger, at danskere ikke kan lade være med at tale dansk, selv om der er udlændinge til stede,” siger Heidi Rottbøll Andersen, administrerende direktør for Living Institute, som hjælper virksomheder og organisationer med at øge og drage fordel af mangfoldighed.

Åben for nye idéer
– Her siger de, at det vigtigste er, hvad man kan blive til, og hvad man kan bidrage med, og så vil de afprøve mine idéer og løsninger. I Sverige var det mere sådan, at vi har gjort det her i 40 år, og det vil vi ikke ændre, siger Alex Allahshukur, der arbejder på Elgigantens kundeservice i København.

Der blev gennemført 11 dybdegående interviews med personer med udenlandsk baggrund, som bor i Sverige, hvoraf de fleste arbejder i Danmark. Derudover blev der gennemført 12 interviews med forskere, eksperter og repræsentanter for relevante organisationer.

Mangel på arbejdskraft i København
København og Malmø ønsker at øge samarbejdet for at matche manglen på arbejdskraft i København med den høje arbejdsløshed i Malmø. “Vi skal gøre mere for de jobsøgende”, siger Sedat Arif (S), kommunal arbejdsmarkedsrådsmedlem i Malmø, i en artikel i Sydsvenskan den 2. oktober.

 

 

 

 

Fakta: Hver fjerde Øresundspendler er født i et andet land

Pendlingen over Øresund er størst fra Sverige til Danmark. Pendlere fra Skåne til Østdanmark tegner sig for næsten 93 procent af al grænsependling over Øresund. I 2015, som er det seneste år med officielle helårsstatistikker fra Örestat, pendlede 15.182 personer over Øresund. En fjerdedel af disse var udenlandsk fødte, svarende til mere end 3.900 personer, og andelen er vokset gennem årene.

 

Resultat ur enkäten

173 personer har besvaret undersøgelsen til rapporten

Personer med udenlandsk baggrund, der bor i Sverige, blev spurgt om deres syn på mulighederne og hindringerne ved at arbejde i Danmark. Respondenterne har forskellige baggrunde og kompetencer. En del af dem har erfaring med det danske arbejdsmarked, andre har ikke. Undersøgelsen blev besvaret af personer, der enten er EØS-borgere eller ej. Der blev udvalgt 112 respondenter som udgør målgruppen for rapporten, dvs. personer med udenlandsk baggrund, der bor i Sverige.

 

 

Hent analysen her


Om rapporten

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsinstituttet på vegne af Länsstyrelsen Skåne med det formål at undersøge, hvordan personer med udenlandsk baggrund oplever og tænker om at arbejde i Danmark. Undersøgelsen, som i høj grad er baseret på interviews og spørgeskemaundersøgelser med personer med udenlandsk baggrund, som har eller ikke har arbejdet i Danmark før, har set på de muligheder og forhindringer, som de oplever, når de tager et job i Danmark. Rapporten indeholder også faktuelle afsnit om statistik om grænsependling, den danske og svenske arbejdsmarkedsmodel og grænsehindringer.

I denne rapport defineres personer med udenlandsk baggrund som personer, der er født i udlandet eller børn af en eller to forældre, der er født i udlandet, i et Øresundsperspektiv betyder dette personer med en anden baggrund end svensk eller dansk, helt eller delvist. Dette omfatter interviewene og spørgeskemaundersøgelsen, der er udarbejdet til rapporten. De offentligt tilgængelige statistikker, der anvendes til at beskrive pendling på tværs af Øresund, findes kun for personer født i udlandet, dvs. udenrigsfødte.

 

Kontakt

Thea Wiborg, senioranalytiker, Øresundsinstituttet
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org

Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Patrik Åkesson, Tf samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen
patrik.akesson@lansstyrelsen.se